Definiëren

Definiëren

De categorie definiëren bevat ontwerptools die kunnen helpen richting te bepalen. Elke tool laat je op een andere manier naar impact kijken, en de manier waarop dit gerealiseerd kan worden. Zo krijg je richting in je proces, richting voor je strategie of richting voor het zoeken van oplossingen. De tools komen het beste tot hun recht als je al data en inzichten hebt, en deze eventueel al hebt geanalyseerd of gestructureerd.

Voor elke tool binnen de categorie definiëren geldt een aantal algemene principes:

  1. Gebruik gedefinieerde doelstellingen, verandermodellen en visies als kompas en niet als routebeschrijving: laat genoeg ruimte om van je pad af te wijken.
  2. Gebruik deze tools om richting te bepalen, maar ook om met de doelgroep, opdrachtgever of andere stakeholders te overleggen; ze helpen dingen op scherp te stellen, prioritering aan te brengen en de hoofden dezelfde kant op te zetten.
  3. Kijk hoe je de tools uit deze categorie, maar ook uit andere categorieën goed met elkaar kunt combineren.

Theory of change

Interactie visie

Programma van eisen/wensen

Strategic reframing

SMART doelen

Grow model

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen