Certified Pensioenexecutive Communicatie & Innovatie

Introductie en doelgroep

Collectieve voorziening of persoonlijk financieel product? Wij bieden een leergang aan voor ervaren professionals in de pensioensector. Deze leergang richt zich specifiek op de veranderende relatie met de deelnemer.

De module reikt handvatten aan voor bestuurlijke afwegingen daarover vanuit het perspectief van permanente verandering, communicatie, innovatie en digitalisering.

Pensioen is al decennia in beweging. Maatschappelijke opvattingen veranderen en dat heeft gevolgen voor de aard van het ‘product’ en de relatie met de deelnemer. Hoe zorgt u voor een voor deelnemers relevante en aantrekkelijke dienstverlening? De leergang Certified Pensioenexecutive Communicatie & Innovatie biedt hiervoor deskundigheid. Een academische leergang gericht op het versterken van kennis die toepasbaar is in de praktijk. Docenten met zowel een wetenschappelijke achtergrond als met praktijkervaring helpen de brug te slaan van wetenschappelijke literatuur naar toepassing in de praktijk.

De Rotterdamse Erasmus Universiteit heeft daarbij de reputatie verworven concrete, praktijkgerichte kennis aan te bieden, zowel in initieel als in post-initieel onderwijs. Daarom start EEBEE met de verdiepende module ‘Certified Pensioenexecutive Communicatie & Innovatie’. Deze opleiding sluit goed aan op het programma Certified Pensioenexecutive maar kan nadrukkelijk ook afzonderlijk gevolgd worden.

De opleiding is geschikt voor personen werkzaam als pensioenfondsbestuurder, lid van de pensioen- en/of communicatiecommissie, directeur/senior-medewerker van het bestuursbureau en consultant of degenen die werkzaam zijn bij pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars, dienstverleners, toezichthouders en adviesbureaus.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesCampus Woudestein, Erasmus Universiteit (deels in Novotel Brainpark Rotterdam)
CollegedagenWoensdag 15.00 – 21.00 uur
Instroommomentseptember 2022
Duur opleiding8 colleges verspreid over een semester
Investering€ 7.500 (inclusief lesmateriaal, koffie/thee en broodmaaltijden)
GroepsgrootteMaximaal 20 deelnemers

Inhoud van het programma

De module ‘Certified Pensioenexecutive Communicatie & Innovatie’ is om meerdere redenen uniek. De serieuze academische verdieping helpt bij het waarborgen van de maatschappelijke en persoonlijke relevantie van het ‘product’ pensioen, nu en in de toekomst.

De module bestaat uit drie blokken. Tijdens het eerste blok colleges staat de deelnemer/consument centraal en wordt interactie met deelnemers vanuit een economisch-psychologisch perspectief bekeken. In het tweede blok van de reeks ligt de nadruk op innovatie en het organiseren en faciliteren van daarvan. In het laatste blok worden beide onderwerpen gecombineerd: Innovatie, met bijzondere aandacht voor digitalisering, in dienst van de deelnemer.

In het kort biedt de opleiding u de volgende zaken:

 • het programma bestaat uit 8 colleges verspreid over een half jaar;
 • de colleges zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur;
 • docenten met academische kwalificaties die deze literatuur voor u ontsluiten;
 • serieuze toetsing via een tentamen en een opdracht.

De te bespreken literatuur is ruim voor elk college beschikbaar via de elektronische leeromgeving Canvas. De colleges worden grotendeels in het Nederlands gegeven. De literatuur is veelal in het Engels.

Er wordt een tentamen afgenomen en er is een (groeps)opdracht; bij voldoende resultaten hierop heeft de deelnemer recht op het diploma, dat tijdens een feestelijk slotseminar wordt uitgereikt.

Na afronding van de opleiding bent u in staat om:

 • begrip te vormen van de transitie waarin pensioen verkeert en wat dat betekent voor deelnemers en de pensioensector en de plaats van innovatie daarin;
 • een beeld te kunnen vormen van het belang en de potentiële impact van innovaties voor de pensioensector en de eigen organisatie;
 • het belang van het stimuleren van de pensioenconsument tot het maken van voor hem of haar passende keuzes en de bijbehorende valkuilen te doorzien;
 • met de aangereikte handvatten een goed onderbouwde afweging te maken op welke gebieden innovatie in de eigen productpropositie een rol kan spelen;
 • een oordeel te kunnen vormen over de eisen die succesvolle innovatie en dienstverlening stelt aan de eigen organisatie en aan die van uitbestedingspartijen;
 • voortdurende sturing te geven aan het verhogen van het innovatieve vermogen in de eigen organisatie en regie voeren op belangrijke dienstverleners (zoals pensioenuitvoerders en andere uitbestedingspartijen).

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren en docenten van toonaangevende universiteiten en uit gepromoveerde professionals uit de pensioen- en vermogensbeheersector. Daarnaast verlenen erkende praktijkexperts hun medewerking.

 • Prof.dr. Marike Knoef
 • Prof.dr. Derk Loorbach
 • Prof.dr. Lisa Brüggen
 • Prof.dr. Fieke van der Lecq en Prof.mr.dr. R. Maatman
 • Prof.dr. Dominik Mahr
 • Prof.dr. Rudolf Müller e.a. 
 • Dr. Annemarie van Hekken
 • René Rateischak MSc

Aanmeldprocedure

Het programma is thans ontworpen voor deelname door maximaal 20 personen. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit uw vakgebied ervaringen uit te wisselen.

Instroomeis

De instroomeis is gesteld op minimaal HBO werk- en denkniveau en financieel-economische affiniteit. Daarnaast dient u over minstens 2 jaar relevante werkervaring in de pensioensector te beschikken.

Op het gebied van Communicatie & Innovatie heeft u het niveau vergelijkbaar met kennis opgedaan in het algemene deel van het programma Certified Pensioenexecutive.

Over uitzonderingen beslist de module-coördinator, Wouter van Eechoud.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen