Media & Events

Would you like to present yourself?
Do you want to suggest an interesting speaker?
Please email hendriks@ese.eur.nl 

EHERO

Ruut Veenhoven Award

The Ruut Veenhoven Award was created in 2014 in honour of Emeritus Professor Ruut Veenhoven (1942), a prominent researcher and one of the founders of the field of Happiness Studies. Every year, the prize carries an award of the equivalent of 2,500 euros plus a certificate of appreciation. It is intended to award outstanding research in the field of Happiness Studies by a promising researcher; a researcher who has performed exceptional research and is just embarking on a research career.

Click here to read more about the yearly Ruut Veenhoven Seminar in Happiness Studies. 

Last years' events, seminars and workshops are shown below.

In deze tijd vervullen overheidsinstanties een nóg sterkere maatschappelijke rol. De coronacrisis vraagt van (rijks) ambtenaren extra oog voor de veerkracht, het welzijn en geluk van burgers. Maakt de coronacrisis Nederlanders (on)gelukkig? Wat leren we van andere landen? En hoe kan de overheid het geluksgevoel van mensen vergroten? Ieder mens heeft een eigen beleving van geluk. De mate waarin mensen geluk ervaren hangt bijvoorbeeld af van gezondheid, mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het
hebben van sociale contacten. Welke factoren zijn van invloed op geluk en welke kunt u sturen? We nodigen u van harte uit voor het webinar ‘Sturen op geluk’ op donderdag 24 juni 2021 van 14.00 tot 16.30 uur. Aanmelden kan via deze link: 

https://www.scp.nl/onderwerpen/geluksconferentie/sturen-op-geluk

Geluksprekers als prof. dr. Ruut Veenhoven, emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, en SCP-onderzoeker Jeroen
Boelhouwer vertellen waarom Denen gelukkiger zijn dan Nederlanders. Prof. Paul Frijters, hoogleraar aan de London School of Economics, verkent het succesvol geluksbeleid in het Verenigd Koninkrijk en andere landen. SCP-onderzoeker Crétien van Campen verdiept geluk in relatie tot de beleidsthema’s mentale gezondheid en eenzaamheid en Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen schetst ‘de menselijke maat’ in de relatie tussen overheidsbeleid, instituties en geluk. Prof. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, opent het webinar en heet u donderdag 24 juni van harte welkom. De officiële uitnodiging, het volledige programma en informatie over aanmelden ontvangt u in mei. Reserveert u datum en tijd alvast in uw agenda?

With Valentine's Day coming closer..... EHERO organizes a workshop about Love & Happiness together with Elisabeth Timmermans, a researcher specialized in love in times of Tinder, and with the Happy Student Society of the Erasmus University Rotterdam.

Date: Wednesday February 10
Time: 15:00 – 16:00 h
Location: Online, by Jitsi
Language: English

Unfortunately, this event got canceled due to the COVID-19 pandemic. Online seminars will be organized instead. 

Van harte welkom!

The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) is holding its 18th Conference in the city of Rotterdam, the Netherlands. The ISQOLS 2020 Conference will offer a forum for discussion of the research findings concerning quality of life, well-being, and happiness.

Read more about this event at the ISQOLS website

Are you interested in a free workshop about work-related happiness?
As a student, you are investing important time into your future (career). You are developing skills as well as self-awareness into what works for you, and what does not.

Happy Student Society and The Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) are collaborating to offer you an interactive and informative workshop. In 2 hours happiness experts from EHERO will consider what in your current life may bring about personal well-being and what happiness determinants you may need in your nearing working life, too. By zooming in on happiness on ‘your terms’ and relating this to a theoretical framework, aim of the workshop is to spread knowledge about the topic of happiness and enable students to become an ‘expert’ in their own well-being.

The workshop is considered as an 'intervention' to help students consider what they will need in a future job in terms of their own happiness,  and its effects will be measured by a pre- and post-test methodology.

Date: Wednesday May 6
Time: 15:00 – 17:00 h
Location: Online, by Jitsi
Capacity: 20 EUR students can participate, from any field of study and educational year.
Language: English

Register with the Happy Student Society

The workshop is organized by Maria Cotofan and Robert Dur and sponsored by EHERO and the Tinbergen Institute. Participation is free, no registration needed.

Date: December 10, 2019
Time: 09:30 – 15:30 h
Location: Woudestein campus, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam, room M2-10 (Van der Goot Building).
Language: English

 

Program

9:30-9:45 Welcome with coffee & tea
9:45-10:45

Experienced Well-Being and Labor Market Status: The Role of Pleasure and Meaning

Tobias Wolf (Freie Universität Berlin), Maria Metzing (DIW Berlin), and Richard Lucas (Michigan State University) 

Discussant: Martijn Burger (Erasmus School of Economics, EHERO)

10:45-11:45

Macroeconomic Conditions When Young Shape Job Preferences for Life

Maria Cotofan (Erasmus School of Economics), Lea Cassar (Cologne University), Robert Dur (Erasmus School of Economics), and Stephan Meier (Columbia Business School) 

Discussant: Jan van Ours (Erasmus School of Economics)

Joint with TI Micro Seminars; Sandwiches will be served

12:00-13:15

How to Improve Tax Compliance? Evidence from Population-Wide Experiments in Belgium

Jan-Emmanuel de Neve (University of Oxford), Clement Imbert (University of Warwick), Johannes Spinnewijn (London School of Economics), Teodora Tsankova (University of Warwick), and Maarten Luts (FPS Finance) 

Discussant: Aart Gerritsen (Erasmus School of Economics)

13:15- 13:30Short coffee & tea break
13:30-14:30

Does Employee Happiness Have an Impact on Productivity?

Clement Bellet (Erasmus School of Economics), Jan-Emmanuel de Neve (University of Oxford), and George Ward (MIT Sloan School of Management) 

Discussant: Josse Delfgaauw (Erasmus School of Economics)

14:30-15:30

The Joy of Lottery Play: Evidence- from a Field Experiment

Martijn Burger (Erasmus School of Economics, EHERO), Martijn Hendriks (EHERO), Emma Pleeging (EHERO), and Jan van Ours (Erasmus School of Economics)

Discussant: Robert Dur (Erasmus School of Economics)

The seminar is organized by Alberto Prati (PhD candidate at Aix-Marseille School of Economics) and sponsored by EHERO. Participation is free, no registration needed.

Date: December 5, 2019
Time: 12.30-13.30 h
Location: Woudestein campus, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam, room M5-02 (Van der Goot Building).
Language: English

 

Location: Campus Woudestein (H12-30)

Date  

Subject

Speaker(s)

Wednesday 4 April 2018

12.45-13.45h

Relative Wealth and HappinessAntje Jantsch Research assistant and PhD-candidate at Martin Luther University of Halle-Wittenberg

Thursday 17 May 2018 

12.30-13.30h

Nice present, nice past. Retrospective temporal judgments and subjective well-being

Alberto Prati PhD -candidate at Aix-Marseille University

Tuesday 21 August 2018

10.00-13.00h

EHERO Research program

Happiness Inequaltiy: A Comparative Study of 15 OECD Countries

The relationship between Children's Academic Performance and their parents' Life Satisfaction

The Happiness of Truck Drivers

dr. Martijn Burger

Youseok Choi

Donghun Cho

 

Indy Wijngaards en dr. Martijn Hendriks

 

 

Wednesday 24 October 2018

12.30-13.30h

Different Versions of the Eastern Paradox: New Evidence for European Countries.Dr. Maarten Vendrik (Maastricht Universtity)

Wednesday 14 November 2018

12.00-13.00

What Makes Work Meaningful And Why Economists Should Care About ItMilena Nikolova

The World Happiness Report is a measure of happiness published by the United Nations Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN). The 2015 report is the third edition. The first two reports, released in 2012 and 2013, drew international attention as landmark surveys on the state of global happiness. The reports identified the Netherlands as fourth happiest country in the world. The World Happiness Report 2015 is sure to once again claim worldwide coverage. Two of three editors will be present in person while one will be introducing the report via a video message. This is the first launch of the report in Europe at the Erasmus University Rotterdam. The presentations will focus on happiness in Europe. EHERO will present results from joint research with the World Bank and from its own World Database of Happiness.

Click here to read more.

Het programma bestond uit twee colleges, voorgezeten door drs. Guy van Liemt RM.

1. Kan Nederland gelukkiger? door prof. dr. Ruut Veenhoven.

Tijdens het tweede college vertelde prof. dr. Veenhoven dat Nederlanders gemiddeld tot de gelukkigste mensen ter wereld behoren en hoe we dat kunnen verklaren.
Hij liet zien hoe beleid in Nederland vaak onbewust aan ons geluk bijdraagt, maar ook wat beleidsmakers nog kunnen leren van bevindingen uit het geluksonderzoek.

2. De groeiende rol van geluk in de politiek van de 21e eeuw door drs. Akshaya de Groot.

De internationale opkomst van geluk als doel en thema in de context van politiek en beleid is besproken. Belangrijke stappen van internationale organisaties en landen, zoals de EU, OESO, VN en het Verenigd Koninkrijk zijn daarnaast ook besproken. Verder werd er verteld welke cijfers er officieel al worden verzameld. (Wist u dat Nederland op dit gebied verder is dan Bhutan?)

Klik hier voor meer informatie.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes