Happy Student Society

De Happy Student Society is opgericht om een omgeving te creëren die het studentenwelzijn bevordert op onze universiteit. Tegenwoordig streven studenten naar academische excellentie, terwijl ze ook de druk ervaren om het perfecte leven te hebben op alle andere dimensies. Door het aanbieden van tools om beter om te gaan met deze uitdaging, moedigen we iedere student aan om een productief en succesvol studentenleven te hebben.

In dit students-for-students initiatief creëren we meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten door de mentale en het fysieke welzijn te bevorderen. We doen dit op verschillende creatieve manieren door bijvoorbeeld chocolade en aanmoedigingsnotities uit te delen in de bieb tijdens de tentamenperiodes of workshops aan te bieden over hoe om te gaan met studiedruk, stress en piekeren. Daarnaast hebben we ook Student Ambassadors die rondlopen op de campus om met studenten die zich eenzaam voelen en een gesprekspartner zoeken voor een goed gesprek. Uiteindelijk willen we een goede studieomgeving creëren waarin alle studenten zich welkom voelen.

Wil je meer weten over Happy Student Society en de activiteiten die we organiseren? Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn! Of stuur gewoon een e-mail naar info.happystudent@gmail.com, we zijn altijd blij nieuwe mensen te ontmoeten! :)

We worden ondersteund door het Students-for-Students Platform, onderdeel van de Community for Learning and Innovation. Wilt jij ook ondersteuning krijgen? Bezoek eur.nl/s4s.