Further reading

Rotterdamsch Leeskabinet

Dutch language publications on the Rotterdamsch Leeskabinet, in chronological order.

 

Roman Koot, ‘Collecties Nederlandse kaarten: Het Rotterdamsch Leeskabinet’, Caert-Thresoor (2021) nr. 4, pp. 30-31.

Roman Koot, ‘De Van Rijckevorsel bibliotheek in het Rotterdamsch Leeskabinet’, Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis 28 (2021), pp. 223-258.

Roman Koot, ‘Het Rotterdamsch Leeskabinet: een goed heenkomen voor Heinz Polzers boekerij’, in: J. Bakker (red.), Het Drs. P Jaar- en Bewaarboek, Amsterdam: Joh. Enschedé, 2018, pp. 135-141.

Grenzeloos lezen: 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet/ red.Lizet Duyvendak en Pierre Pesch; met bijdrage van Lizet Duyvendak... (et al.) Rotterdam: Douane, 2009.

Parklaan 3 : het huis en zijn bewonersPeter Bulthuis. Rotterdam : Koppel uitgeverij, 1999. (Historische werken over Rotterdam, 130). Hierin: over het Leeskabinet p. 80-88  

De Proust-collectie van het Rotterdamsch Leeskabinet, Rotterdam: Rotterdamsch Leeskabinet, 1990.

Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet/ samengest. door I.W. Wildenberg. Rotterdam : Rotterdamsch Leeskabinet, 1988. (Historische werken over Rotterdam, ISSN 1380-7293 ; nr. 33. Grote reeks)

Leeskabinet : grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet, 1859-1984/ [uitg. door het Rotterdamsch Leeskabinet onder auspiciën van de Stichting Historische Publicaties Roterodamum ; bijdr. van J.W. de Jong .. et al.]. Leiden : Brill, 1984.(Historische werken over Rotterdam, nr. 35. Kleine reeks)

Honderd jaar Rotterdamsch Leeskabinet, 1859 - 24 mei - 1959J.E. van der Pot . Rotterdam : Donker, 1959. (Roterodamum, nr. 15)

J.Craandijk,  ‘Het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1884’, overdruk voor de leden van het Leeskabinet uit Eigen Haard 1884. 

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes