Pre-master

Brain and Cognition

Brain and Cognition

The pre-master is only available in Dutch.

Pre-master voor Brein & Cognitie

Wil jij een master in Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volgen, maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) biedt de Open Universiteit (OU) een pre-master aan waarmee studenten, afhankelijk van hun vooropleiding, kunnen instromen in de master Psychologie aan de EUR.

De pre-master biedt toegang tot de specialisaties Arbeids- en Organisatiepsychologie, Brein en Cognitie, Psychologie van Leren en Presteren, Health Psychology and Digital Interventions (in het Engels) en Psychology of the Digital Media (in het Engels). Het is niet mogelijk om via de pre-master in te stromen in de mastervarianten Klinische Psychologie, Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie, Forensic & Legal Psychology en Organisational Dynamics in the Digital Society. Je zal dan moeten starten met de bachelor Psychologie.

Ga voor meer informatie over toelaatbaarheid, kosten, modules, onderwijsvorm en inschrijving van de pre-master naar de website van de Open Universiteit.

Toelatingsbeschikking Erasmus Universiteit Rotterdam

Om je te kunnen inschrijven voor de pre-master bij de Open Universiteit moet je eerst een verzoek tot toelating indienen bij de examencommissie van Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je kunt de aanvraag alleen indienen wanneer je je diploma reeds hebt behaald en een afstudeerverklaring kan worden overlegd. Indien je toelaatbaar bent tot de pre-master geeft de examencommissie een toelatingsbeschikking af. De examencommissie heeft zes weken nodig om een beslissing te nemen over het verzoek tot toelating.

Dien je verzoek tot toelating in vóór 1 augustus 2021. Verzoeken die later dan 1 augustus 2021 ingediend worden, nemen we niet in behandeling.

Maak een keuze uit een van de twee mogelijkheden die voor jou van toepassing is om een toelatingsverzoek in te dienen voor de pre-master:

Verzoek om toelating met hbo-diploma Psychologie

Verzoek om toelating met relevante wo-diploma

 

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes