Brein en Cognitie

Pre-master voor Master Brein en Cognitie

Wil jij een master in Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volgen, maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) biedt de Open Universiteit (OU) een pre-master aan waarmee studenten, afhankelijk van hun vooropleiding, kunnen instromen in de master Psychologie aan de EUR.

De pre-master biedt toegang tot de specialisaties Arbeids- en Organisatiepsychologie, Brein en Cognitie, Psychologie van Leren en Presteren, Health Psychology and Digital Interventions (in het Engels) en Psychology of the Digital Media (in het Engels). Het is niet mogelijk om via de pre-master in te stromen in de mastervarianten Klinische Psychologie en Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie.

Ga voor meer informatie over toelaatbaarheid, kosten, modules, onderwijsvorm en inschrijving naar de website van de Open Universiteit

Toelatingsbeschikking Erasmus Universiteit Rotterdam

Om je te kunnen inschrijven voor de pre-master bij de Open Universiteit moet je eerst een verzoek tot toelating indienen bij de examencommissie van Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je kunt de aanvraag alleen indienen wanneer je je diploma reeds hebt behaald en een afstudeerverklaring kan worden overlegd. Indien je toelaatbaar bent tot de pre-master geeft de examencommissie een toelatingsbeschikking af. De examencommissie heeft zes weken nodig om een beslissing te nemen over het verzoek tot toelating.

Maak een keuze uit een van de twee mogelijkheden die voor jou van toepassing is om een toelatingsverzoek in te dienen voor de pre-master:

Verzoek om toelating met hbo-diploma Psychologie

Verzoek om toelating met relevante wo-diploma