prof.dr. (Marco) M Varkevisser

prof.dr. (Marco) M Varkevisser
Full professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
varkevisser@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Prof. dr. M. (Marco) Varkevisser is hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. In 2010 promoveerde hij op een proefschrift over het keuzegedrag van patiënten, concurrentie en mededingingstoezicht bij ziekenhuiszorg. In 2019 sprak hij zijn oratie uit getiteld 'Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg'. Bij het onderzoek van Varkevisser staat een goede verbinding van theorie en praktijk centraal. Hij werkt dan ook veelvuldig samen met beleidsmakers, toezichthouders en zorgpartijen. Op onderwijsgebied is vermeldenswaardig dat hij in 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019 en 2020 door de studenten van ESHPM is uitgeroepen tot "Docent van het jaar". In 2013, 2017 en 2018 eindigde hij bij deze verkiezing op de 2e plaats.

 • Ron Kemp, Wouter Schors & Marco Varkevisser (2020) - Toepassing van kartelverbod in de zorg biedt veel ruimte voor samenwerking - Economisch-Statistische Berichten, 105 (4783), 127-129
 • Anne-Fleur Roos & Marco Varkevisser (2018) - Streng toezicht op ziekenhuisfusies is en blijft gewenst! - VGE Bulletin
 • Marco Varkevisser & Erik Schut (2017) - Hospital merger control in the Netherlands: was the barn closed in time or has the horse already bolted? - Antitrust Bulletin, July 2017, 56-59
 • Marco Varkevisser (2015) - Plan “Kwaliteit loont” maakt het zorgstelsel beter en verdient, ondanks enkele kritische kanttekeningen, brede steun - VGE Bulletin, 32 (1), 15-16
 • Edith Loozen, Marco Varkevisser & Erik Schut (2014) - Beoordeling ziekenhuisfusies door ACM: staat de consument wel echt centraal? - Markt en Mededinging, 17 (1), 5-14 - doi: 10.5553/MenM/138762362014017001002
 • Erik Schut, Edith Loozen & Marco Varkevisser (2014) - Consumentenwelvaart en de beoordeling van ziekenhuisfusies - Economisch-Statistische Berichten, 99, 40-45
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest & Edith Loozen (2013) - Kansen en knelpunten van regiomaatschappen - Medisch Contact, 68 (38), 1914-1916
 • E Plomp, Erik Schut & Marco Varkevisser (2013) - Wetsvoorstel winstuitkering behoeft verbetering - Zorgvisie Magazine
 • E Plomp, Erik Schut & Marco Varkevisser (2013) - Winstuitkering bij ziekenhuiszorg - Economisch-Statistische Berichten, 98 (4667), 508-511
 • Marco Varkevisser, Edith Loozen & Erik Schut (2012) - NMa faalt bij toezicht op ziekenhuisfusies - ZorgVisie (Maarssen)
 • Erik Schut, Marco Varkevisser & Edith Loozen (2012) - Falend toezicht op ziekenhuisfusies brengt zorgstelsel in gevaar - Me Judice
 • Marco Varkevisser, Edith Loozen & Erik Schut (2012) - Mening: Zet het kartelverbod niet buitenspel in de zorg - Economisch-Statistische Berichten, 97 (4649&4650), 765-765
 • Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2012) - Zorgconsumenten en kwaliteitsinformatie - Economisch-Statistische Berichten, 97 (4631), 174-175
 • B Baarsma, F de Kam, Robbart Linschoten, W Verloren Van Themaat & Marco Varkevisser (2012) - Opereren binnen zorguitgavenkaders - Economisch-Statistische Berichten, 97 (4638), 408-411
 • Anne-Fleur Roos & Marco Varkevisser (2011) - Mededingingswet: the devil is in the details - Zorgvisie Magazine, 41 (12), 56-58
 • Edith Loozen, Erik Schut & Marco Varkevisser (2011) - Zorgen over toezicht op fusies - VGE Bulletin
 • Marco Varkevisser & Erik Schut (2011) - Zorgspecifieke fusietoets is overbodig en ongewenst - Tijdschrift voor Toezicht, 2 (1), 33-41
 • Marco Varkevisser & Stephanie Geest (2011) - Valse concurrentie op de opleidingsmarkt - Medisch Contact, 66 (4), 220-222
 • Erik Schut, Marco Varkevisser & Wynand Ven (2011) - Macrobudget ontkracht prijsconcurrentie ziekenhuizen - Economisch-Statistische Berichten, 4610 (96), 294-297
 • Wynand Ven, Erik Schut & Marco Varkevisser (2011) - Fusieverbod zorgaanbeiders en verzekeraars ongewenst - Economisch-Statistische Berichten, 96 (4606), 189-189
 • Edith Loozen & Marco Varkevisser (2011) - Mededingingsanalyse verticale concentratie ambulancezorg: uitspraak Rechtbank Rotterdam te kort door de bocht - Markt en Mededinging, (4), 140-144
 • Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2010) - Winstverbod ziekenhuizen onder voorwaarden loslaten - Economisch-Statistische Berichten, 95 (4580), 152-154
 • Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2010) - Keuzebeïnvloeding via eigen risico werkt, maar kan beter - TPEdigitaal, 4 (4), 34-48
 • Marco Varkevisser & Erik Schut (2010) - Fusietoetsing in de zorg - Economisch-Statistische Berichten, 95 (4576), 22-25
 • Erik Schut, Wynand Ven & Marco Varkevisser (2010) - Prijsconcurrentie gaat niet samen met macrobudget ziekenhuizen - Economisch-Statistische Berichten, 95 (4587), 374-376
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, M Appelman & JN (Jeroen) Struijs (2009) - Regionale machtspositie zorggroepen baart zorgen - Economisch-Statistische Berichten, 94 (4572), 701-701
 • A Goris & Marco Varkevisser (2009) - Zorg zonder grenzen: veranderingen in vraag en aanbod in grensoverschrijdende zorg. - Health Management Forum, 01 (09), 6-10
 • Marco Varkevisser & Erik Schut (2008) - Reactie op: Consumentenbelang gaat boven concurrentenbelang - Economisch-Statistische Berichten, (93)
 • Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2008) - Kwaliteitsinformatie en de marktaandelen van IVF-centra. - Economisch-Statistische Berichten, (93), 756-758
 • Erik Schut & Marco Varkevisser (2008) - Garanties voor mededinging. Fusiedrang bedreigt ontluikende marktwerking - Zorgvisie Magazine, 11
 • Marco Varkevisser & Erik Schut (2008) - NMa moet strenger zijn bij toetsen ziekenhuisfusies - Economisch-Statistische Berichten, 93 (4532), 196-199
 • Stephanie Geest, I (Ilaria) Mosca, F Pellikaan & Marco Varkevisser (2007) - In beweging voor de fysiotherapeut - Economisch-Statistische Berichten, 4516, 506-508
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Emiel Maasland & Erik Schut (2007) - Opleiden medisch specialisten moet transparanter - Economisch-Statistische Berichten, 4511, 340-342
 • Erik Schut & Marco Varkevisser (2006) - Zorgautoriteit moet niet alleen blaffen, maar ook kunnen bijten - Economisch-Statistische Berichten, 91, 58-60
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest & Erik Schut (2004) - Concurrentie tussen Nederlandse Ziekenhuizen:de deelmarkt voor reguliere klinische zorg - Economic Policy, 13-13
 • Marco Varkevisser, RFT Aalbers, Elbert Dijkgraaf & Erik Schut (2003) - Deregulering zorgaanbod vereist maatwerkt - Tijdschrift voor Openbare Financiën, 35, 98-108

 • Marco Varkevisser (2009) - Patient Choice, Competition and Antitrust Enforcement in Dutch Hospital Markets - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

 • Elbert Dijkgraaf, PT van der Schans & Marco Varkevisser (1998) - Naar een nieuwe afvalmarkt - OCFEB

 • Marco Varkevisser (2020) - Mary Guy, Competition Policy in Healthcare: Frontiers in Insurance-based and Taxation-funded Systems - Medical Law Review, 28, 426-430

 • Marco Varkevisser & Wouter Schors (2020) - Marktwerking en mededingingsbeleid in de zorg - Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
 • Erik Schut & Marco Varkevisser (2013) - Gezondheidszorg - Wim Drees Stichting
 • LHHM (Lieke) Boonen, Stephanie Geest, Erik Schut & Marco Varkevisser (2010) - Pharmaceutical Policy in the Netherlands: from price regulation towards managed competition - Emerald Group Publishing Limited
 • HP van Dalen, Stephanie Geest, Job Swank & Marco Varkevisser (2005) - Europa en de prijs van solidariteit
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2003) - Nentjes-effect prikkelt watersector - Stenfert Kroese
 • Marco Varkevisser, Elbert Dijkgraaf & RFT Aalbers (2000) - Het drinkwater de markt op? - Wolters-Noordhoff
 • RHJM (Raymond) Gradus, GJ Hospers & Marco Varkevisser (2000) - Prototypes van industriebeleid tussen markt en overheid - Wolters-Noordhoff

 • Marco Varkevisser (2016) - De overheid en marktwerking - De tijdstroom
 • Erik Schut & Marco Varkevisser (2013) - The Netherlands - OECD
 • Erik Schut & Marco Varkevisser (2009) - Marktordening in de gezondheidszorg - Elsevier gezondheidszorg
 • Stephanie Geest, Erik Schut & Marco Varkevisser (2005) - Gezondheidszorg - Sdu Uitgevers

 • Marco Varkevisser (2019) - Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg - ESHPM / Erasmus University

 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Edith Loozen, I (Ilaria) Mosca & Erik Schut (2013) - Instellingsoverstijgende maatschappen: Huidige ontwikkelingen, mogelijke gevolgen en de aanpak van eventuele mededingingsproblemen - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Edith Loozen & Marco Varkevisser (2013) - Economische beoordelingen in EU mededingingszaken. Bewijs- en toetsingsstandaard volgens de economische benadering - Institute of Health Policy & Management
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Erik Schut & Elbert Dijkgraaf (2003) - Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg - De deelmarkten spoedeisende zorg en electieve zorg in dagbehandeling - ISO Groep
 • RFT Aalbers, Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest, Erik Schut & Marco Varkevisser (2003) - Zorgvuldig dereguleren - Een analysekader voor de curatieve zorg - ISO Groep
 • Job Swank, Marco Varkevisser, HP van Dalen, Stephanie Geest & BAMM (Bart) Kuijpers (2003) - Economische integratie in Europa - Een inventariserende literatuurstudie - OCFEB
 • RFT Aalbers, Elbert Dijkgraaf, Marco Varkevisser & Herman Vollebergh (2002) - Welvaart en de regulering van netwerksectoren - ISO Groep
 • LJH (Leon) Bettendorf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2002) - Price asymmetry in the Dutch retail gasoline market
 • RHJM (Raymond) Gradus, GJ Hospers & Marco Varkevisser (1999) - Industrie- en dienstenbeleid: een nadere verdieping
 • Elbert Dijkgraaf, RO de Jong, E van de Mortel, A Nentjes, Marco Varkevisser & D Wiersma (1997) - Mogelijkheden tot marktwerking in de Nederlandse watersector - Ministerie van Economische Zaken
 • Elbert Dijkgraaf, JL de vries & Marco Varkevisser (1997) - Milieu en/of (?) economie - OCFEB

 • Marco Varkevisser (2011) - Verdeel- en toewijzingsproces Opleidingsfonds nieuwe stijl: eerste ervaringen en beleidsaanbevelingen - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Marco Varkevisser & Erik Schut (2010) - Ziekenhuisfusies en concurrentie in het Nederlandse zorgstelsel - SMO - Stichting Maatschappij en Onderneming
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest & Erik Schut (2009) - Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Elbert Dijkgraaf, E Mendys & Marco Varkevisser (2007) - Quick scan prestaties drinkwaterbedrijven in Belgie, England, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2007) - Winstregulering als waarborg voor redelijke tarieven, SEOR-ECRi - Erasus Universiteit
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Lisette Maasland & Erik Schut (2007) - Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds - Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
 • Marco Varkevisser, JB (Jan) Oostenbrink, Erik Schut & FFH Rutten (2006) - Prioritering van doelmatigheidsonderzoek aangaande beslissingen over pakket- en DBC-onderhoud en aanbod, organisatie en inkoop van zorg - iBMG - Erasmus MC
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2006) - Marketing van innovatieve geneesmiddelen: de voor- en nadelen, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2006) - Winstuitkering: winst voor de publieke belangen? - KCOV
 • Marco Varkevisser, Elbert Dijkgraaf & Stephanie Geest (2005) - De maatschappelijkekosten en baten van machtigingsprocedure: de geneesmiddelen van Bijlage, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest, T Post & Marco Varkevisser (2004) - Efficientie boven water, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2004) - Herziening van het GVS: een maatschappelijk kosten-batenanalyse, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf & Marco Varkevisser (2004) - Kosten en baten van toezicht op de doelmatigheid van drinkwaterbedrijven, OCFEB Researckh Memorandum 0404 - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Erik Schut & Elbert Dijkgraaf (2003) - Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg
 • Elbert Dijkgraaf, RFT Aalbers, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2002) - Afvalstromen sturen loont? IBO/MDW - Ministerie van Financiën
 • Elbert Dijkgraaf, RFT Aalbers & Marco Varkevisser (2001) - Effecten internationaal afvalbeleid, AVR, Rotterdam - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf, RFT Aalbers & Marco Varkevisser (2001) - Afvalprijzen zonder grens, Studies in Economic Policy 4 - OCFEB

 • Marco Varkevisser & Stephanie Geest (2000) - Competition among social health insurers: a case study for the Netherlands, Belgium and Germany - 6th Annual International Symposium & Workshop of the International Society for Research in Health Care Financial Management

Master Thesis HE

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
GW4592M

Master Thesis HEPL

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4555M

Economics and Financing

Year
2021
Year Level
master, master, master, master
Course Code
GW4567M

Competition in Health Care Markets

Year
2021
Year Level
master, master, master
Course Code
GW4573M

Module Knowledge

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GW101K

Academic Development & Skills

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW206AVV

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5655PM

Master HEPL-HE 2021-2022

Year
2021
Course Code
GWMTTHEPL

Academic Development & Skills

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GWAVV-20

Academic Development & Skills

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GWAVV-21

Integration project

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW206I

Module Knowledge

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW206K

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5637PM

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5622PM

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes