dr. (Marco) M. Varkevisser

dr. (Marco) M. Varkevisser

Endowed Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
+31 10 4089105
Email
varkevisser@eshpm.eur.nl

Latest academic publication

S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2018). Sturing via eigen risico heeft beperkt effect. Economisch-Statistische Berichten, 103 (4757), 22-23.

Back to overview

Marco Varkevisser is universitair hoofddocent en opleidingsdirecteur bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. In 2010 promoveerde hij op een proefschrift over het keuzegedrag van patiënten, concurrentie en mededingingstoezicht bij ziekenhuiszorg. Bij het onderzoek van Varkevisser staat een goede verbinding van theorie en praktijk centraal. Hij werkt dan ook veelvuldig samen met beleidsmakers, toezichthouders en zorgpartijen Op onderwijsgebied is vermeldenswaardig dat hij in 2011, 2012, 2014, 2015 én 2016 door de studenten van ESHPM is uitgeroepen tot "Docent van het jaar".

   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2018). Sturing via eigen risico heeft beperkt effect. Economisch-Statistische Berichten, 103 (4757), 22-23.
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2017). Vertrouwen in de toekomst van de zorg? TPEdigitaal, 11 (3), 21-25.
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2017). Competition policy for health care provision in the Netherlands. Health Policy, 121 (2), 126-133. doi: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.11.002
   • P.P. Barros, W.B.F. Brouwer, S. Thomson & M. Varkevisser (2016). Competition among health care providers: helpful or harmful? European Journal of Health Economics (HEPAC), 17 (3), 229-233. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10198-015-0736-3[go to publisher's site]
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2016). Using the deductible for patient channeling: did preferred providers gain patient volume? European Journal of Health Economics (HEPAC), 17 (5), 645-652. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10198-015-0711-z[go to publisher's site]
   • D. Determann, M.S. Lambooij, E.W. de Bekker-Grob, A.P. Hayen, M. Varkevisser, F.T. Schut & G.A. Wit (2016). What health plans do people prefer? The trade-off between premium and provider choice. Social Science & Medicine, 165, 10-18. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.07.022[go to publisher's site]
   • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2016). Goede zorginkoop vergt effectief toezicht op marktmacht. Economisch-Statistische Berichten, 101 (4737), 426-429.
   • A. Schmid & M. Varkevisser (2016). Hospital merger control in Germany, the Netherlands and England: past experiences and future challenges. Health Policy, 120 (1), 16-25. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.11.002[go to publisher's site]
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2016). Hebben zorgverzekeraars teveel macht? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160 (D1133), 1-5.
   • M. Varkevisser (2015). Aanscherping toezicht ziekenhuisfusies is noodzakelijk. Economisch-Statistische Berichten, 100 (4715), 458-458.
   • M. Varkevisser (2015). Zijn de zorguitgaven werkelijk getemd? Economisch-Statistische Berichten, 100 (4718), 561-561.
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & W.P.M.M. van de Ven (2015). Vrije artsenkeuze is niet gratis. Economisch-Statistische Berichten, 100 (4701), 29-30.
   • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2014). Dutch Authority for Consumers & Markets fails to meet standard of proof in recent hospital merger decisions. European Competition Law Review, 35 (1), 16-22.
   • P.D.C. Beukers, R.G.M. Kemp & M. Varkevisser (2014). Patient hospital choice for hip replacement: empirical evidence from the Netherlands. European Journal of Health Economics (HEPAC), 15 (9), 927-936. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10198-013-0535-7[go to publisher's site]
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Tackling hospital waiting times: The impact of past and current policies in the Netherlands. Health Policy, 113, 127-133. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.05.003[go to publisher's site]
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2013). Fusies van maatschappen bedreigen zorginkoop. Economisch-Statistische Berichten, 98 (4668), 544-546.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2012). The impact of geographic market definition on the stringency of hospital merger control in Germany and the Netherlands. Health Economics, Policy and Law, 7, 363-381. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133112000011
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2012). Do patients choose hospitals with high quality ratings? Empirical evidence from the market of angioplasty in the Netherlands. Journal of Health Economics, 371-378. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2012.02.001
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Fusie zorgverzekeraars Achmea en De Friesland: hoezo functioneel concentratietoezicht? Markt en Mededinging, 14 (5), 169-177.
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Markt en Mededinging, 14 (1), 5-13.
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2010). Assessing hospital competition when prices don't matter to patients: the use of time-elasticities. International Journal of Health Care Finance and Economics, 10 (1), 43-60. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10754-009-9070-6
   • A. Leunis & M. Varkevisser (2010). Internal Medicine Residents' Perceptions of the Learning Environment in Dutch Teaching Hospitals. Medical Teacher, 32, 90-94.
   • M. Varkevisser, C.S. Capps & F.T. Schut (2008). Defining hospital markets for antitrust enforcement: new approaches and their applicability tot The Netherlands. Health Economics, Policy and Law, 3, 7-29. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133107004331
   • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2007). Why do patients bypass the nearest hospital? An empirical analysis for orthopaedic care and neurosurgery in the Netherlands. European Journal of Health Economics (HEPAC), 8, 287-295. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10198-006-0035-0
   • E. Dijkgraaf, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2006). Centrale toezichthouder water voorlopig verboden. Economisch-Statistische Berichten, 91, 294-294.
   • E. Dijkgraaf, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2005). Efficientie boven water. Economisch-Statistische Berichten, 90, 34-35.
   • H.P. van Dalen, S.A. van der Geest, J. Swank & M. Varkevisser (2004). Europa en de prijs van solidariteit. Economisch-Statistische Berichten, 89, 437-439.
   • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2004). Aanpassing GVS risicovol. Economisch-Statistische Berichten, 89, 423-423.
   • L.J.H. Bettendorf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2003). Price asymmetry in the Dutch retail gasoline market. Energy Economics, 25 (6), 669-689. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-9883(03)00035-5
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2003). Polderprade: bezorgdheid over Nederland. Economisch-Statistische Berichten, 88 (4393), 41-43.
   • M. Varkevisser, R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2003). Deregulering zorgaanbod vereist maatwerk. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 35 (3), 98-108.
   • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2003). Eerlijke prijzen in de zorg. Economisch-Statistische Berichten, 88 (4415), 470-472.
   • E. Dijkgraaf & M. Varkevisser (2002). Scheiden van eigendom en exploitatie. Economisch-Statistische Berichten.
   • R.H.J.M. Gradus, M. Varkevisser & G.J. Hospers (2000). Instituties en industriebeleid. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4265), 584-587.
   • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers & M. Varkevisser (2000). Afval - in de branding. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4261), D 16-D 17.
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2000). De top der lage landen. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4237), 9-12.
   • E. Dijkgraaf, R.C.G. Haffner, P.T. van der Schans & M. Varkevisser (1999). Concurrentie en externe effecten. Economisch-Statistische Berichten, 84 (4192), 171-172.
   • E. Dijkgraaf, R.C.G. Haffner, P.T. van der Schans & M. Varkevisser (1999). Handen af van ECT? Economisch-Statistische Berichten, 84 (4183), 10-13.
   • E. Dijkgraaf & M. Varkevisser (1997). Mogelijkheden tot marktwerking in de Nederlandse watersector. Nieuwsbrief Milieu & Economie, 11 (6), 5-6.
   • E. Dijkgraaf, E. van de Mortel, M. Varkevisser, R.O. de Jong, A. Nentjes & D. Wiersma (1997). Meer marktwerking maakt het water goedkoper. Economisch-Statistische Berichten, 82 (4125), 796-800.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2017). Hospital merger control in the Netherlands: was the barn closed in time or has the horse already bolted? Antitrust Bulletin, July 2017, 56-59.
   • M. Varkevisser (2015). Plan “Kwaliteit loont” maakt het zorgstelsel beter en verdient, ondanks enkele kritische kanttekeningen, brede steun. VGE Bulletin, 32 (1), 15-16.
   • F.T. Schut, E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2014). Consumentenwelvaart en de beoordeling van ziekenhuisfusies. Economisch-Statistische Berichten, 99, 40-45.
   • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2014). Beoordeling ziekenhuisfusies door ACM: staat de consument wel echt centraal? Markt en Mededinging, 17 (1), 5-14. doi: 10.5553/MenM/138762362014017001002
   • E. Plomp, F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Winstuitkering bij ziekenhuiszorg. Economisch-Statistische Berichten, 98 (4667), 508-511.
   • E. Plomp, F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Wetsvoorstel winstuitkering behoeft verbetering. Zorgvisie Magazine.
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & E.M.H. Loozen (2013). Kansen en knelpunten van regiomaatschappen. Medisch Contact, 68 (38), 1914-1916.
   • M. Varkevisser, E.M.H. Loozen & F.T. Schut (2012). Mening: Zet het kartelverbod niet buitenspel in de zorg. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4649&4650), 765-765. doi: onbekend
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2012). Zorgconsumenten en kwaliteitsinformatie. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4631), 174-175.
   • B. Baarsma, F. de Kam, R. van Linschoten, W. Verloren Van Themaat & M. Varkevisser (2012). Opereren binnen zorguitgavenkaders. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4638), 408-411.
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & E.M.H. Loozen (2012). Falend toezicht op ziekenhuisfusies brengt zorgstelsel in gevaar. Me Judice.
   • M. Varkevisser, E.M.H. Loozen & F.T. Schut (2012). NMa faalt bij toezicht op ziekenhuisfusies. ZorgVisie (Maarssen).
   • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2011). Valse concurrentie op de opleidingsmarkt. Medisch Contact, 66 (4), 220-222.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2011). Zorgspecifieke fusietoets is overbodig en ongewenst. Tijdschrift voor Toezicht, 2 (1), 33-41.
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & W.P.M.M. van de Ven (2011). Macrobudget ontkracht prijsconcurrentie ziekenhuizen. Economisch-Statistische Berichten, 4610 (96), 294-297.
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Zorgen over toezicht op fusies. VGE Bulletin.
   • E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2011). Mededingingsanalyse verticale concentratie ambulancezorg: uitspraak Rechtbank Rotterdam te kort door de bocht. Markt en Mededinging, 140-144.
   • W.P.M.M. van de Ven, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Fusieverbod zorgaanbeiders en verzekeraars ongewenst. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4606), 189-189.
   • A.F. Roos & M. Varkevisser (2011). Mededingingswet: the devil is in the details. Zorgvisie Magazine, 41 (12), 56-58.
   • F.T. Schut, W.P.M.M. van de Ven & M. Varkevisser (2010). Prijsconcurrentie gaat niet samen met macrobudget ziekenhuizen. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4587), 374-376.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2010). Fusietoetsing in de zorg. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4576), 22-25.
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2010). Winstverbod ziekenhuizen onder voorwaarden loslaten. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4580), 152-154.
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2010). Keuzebeïnvloeding via eigen risico werkt, maar kan beter. TPEdigitaal, 4 (4), 34-48.
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, M. Appelman & J.N. Struijs (2009). Regionale machtspositie zorggroepen baart zorgen. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4572), 701-701.
   • A. Goris & M. Varkevisser (2009). Zorg zonder grenzen: veranderingen in vraag en aanbod in grensoverschrijdende zorg. Health Management Forum, 01 (09), 6-10.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2008). NMa moet strenger zijn bij toetsen ziekenhuisfusies. Economisch-Statistische Berichten, 93 (4532), 196-199.
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2008). Garanties voor mededinging. Fusiedrang bedreigt ontluikende marktwerking. Zorgvisie Magazine, 11.
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2008). Kwaliteitsinformatie en de marktaandelen van IVF-centra. Economisch-Statistische Berichten, 756-758.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2008). Reactie op: Consumentenbelang gaat boven concurrentenbelang. Economisch-Statistische Berichten.
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Opleiden medisch specialisten moet transparanter. Economisch-Statistische Berichten, 4511, 340-342.
   • S.A. van der Geest, I. Mosca, F. Pellikaan & M. Varkevisser (2007). In beweging voor de fysiotherapeut. Economisch-Statistische Berichten, 4516, 506-508.
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2006). Zorgautoriteit moet niet alleen blaffen, maar ook kunnen bijten. Economisch-Statistische Berichten, 91, 58-60.
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2004). Concurrentie tussen Nederlandse Ziekenhuizen:de deelmarkt voor reguliere klinische zorg. Economic Policy, 13-13.
   • M. Varkevisser, R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf & F.T. Schut (2003). Deregulering zorgaanbod vereist maatwerkt. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 35, 98-108.
   • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2016). Huisartsen en ziekenhuizen staan sterker dan gedacht. Het Financieele Dagblad, 07-04-2016.
   • M. Varkevisser (2009). Patient Choice, Competition and Antitrust Enforcement in Dutch Hospital Markets. Rotterdam: iBMG
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2014). Economie van de gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business Education
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2012). Een economische gezonde gezondheidszorg. (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2012). Den Haag: Sdu uitgevers
   • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2006). Gezondheidszorg. Den Haag: sdu uitgevers
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Gezondheidszorg. In Jaarboek Overheidsfinancien 2013. Den Haag: Wim Drees Stichting
   • L.H.H.M. Boonen, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2010). Pharmaceutical Policy in the Netherlands: from price regulation towards managed competition. In Pharmaceutical markets and Insurance Worldwide (Advances in Health Economics and Health Services Research, 22) (pp. 53). Bingley: Emerald Group Publishing Limited
   • H.P. van Dalen, S.A. van der Geest, J. Swank & M. Varkevisser (2005). Europa en de prijs van solidariteit. In Jaarboek 2004/2005 Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde
   • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2003). Nentjes-effect prikkelt watersector. In P.J. Eijgelshoven, D. Wiersma & T. Zuidema (Eds.), Milieu tussen markt en overheid: liber amicorum prof.dr. A. Nentjes (pp. 235-253). Groningen: Stenfert Kroese
   • R.H.J.M. Gradus, G.J. Hospers & M. Varkevisser (2000). Prototypes van industriebeleid tussen markt en overheid. In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 121-142). Groningen: Wolters-Noordhoff
   • M. Varkevisser, E. Dijkgraaf & R.F.T. Aalbers (2000). Het drinkwater de markt op? In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 207-224). Groningen: Wolters-Noordhoff
   • M. Varkevisser (2016). De overheid en marktwerking. In W. Fuijkschot, R. Versteeg, J. Verweij, C. Hilders & M. Levi (Eds.), Artsen met verstand van zaken (pp. 33-40). Utrecht: De Tijdstroom
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). The Netherlands. In L. Siciliani, M. Borowitz & V. Moran (Eds.), Waiting time policies in the health sector (OECD Health Policy Studies) (pp. 183/10-199/10). Paris: OECD
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2009). Marktordening in de gezondheidszorg. In F.T. Schut & F.F.H. Rutten (Eds.), Economie van de gezondheidszorg (pp. 247-288). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg
   • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2005). Gezondheidszorg. In CA de Kam & AP Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinancien 2005 (pp. 97-121). Den Haag: Sdu
   • E. Dijkgraaf, P.T. van der Schans & M. Varkevisser (Ed.). (1998). Naar een nieuwe afvalmarkt (OCFEB Papers and Proceedings, 9801). Rotterdam: OCFEB
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E.M.H. Loozen, I. Mosca & F.T. Schut (2013). Instellingsoverstijgende maatschappen: Huidige ontwikkelingen, mogelijke gevolgen en de aanpak van eventuele mededingingsproblemen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG
   • E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2013). Economische beoordelingen in EU mededingingszaken. Bewijs- en toetsingsstandaard volgens de economische benadering. (Extern rapport, no 2013.09). : Institute of Health Policy & Management
   • R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2003). Zorgvuldig dereguleren - Een analysekader voor de curatieve zorg. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 8). Hardinxveld-Giessendam: ISO-Groep
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg - De deelmarkten spoedeisende zorg en electieve zorg in dagbehandeling. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 11). Hardinxveld-Giessendam: ISO Groep
   • J. Swank, M. Varkevisser, H.P. van Dalen, S.A. van der Geest & B.A.M.M. Kuijpers (2003). Economische integratie in Europa - Een inventariserende literatuurstudie. (Intern rapport, Ocfeb Research Memorandum, no 0304). Rotterdam: Ocfeb
   • R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, M. Varkevisser & H.R.J. Vollebergh (2002). Welvaart en de regulering van netwerksectoren. (Extern rapport, OCFEB - Studies in Economic Policy, no 02 ME 12). Hardinxveld-Giessendam: ISO Groep
   • L.J.H. Bettendorf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Price asymmetry in the Dutch retail gasoline market. (Intern rapport, Research Memorandum, no 0205). :
   • R.H.J.M. Gradus, G.J. Hospers & M. Varkevisser (1999). Industrie- en dienstenbeleid: een nadere verdieping. (Intern rapport, OCFEB Research Memorandum, no 9914). :
   • E. Dijkgraaf, J.L. de vries & M. Varkevisser (1997). Milieu en/of (?) economie. (Extern rapport, Ocfeb Papers & Proceedings, no 9701). Rotterdam: OCfEB
   • E. Dijkgraaf, R.O. de Jong, E. van de Mortel, A. Nentjes, M. Varkevisser & D. Wiersma (1997). Mogelijkheden tot marktwerking in de Nederlandse watersector. (Extern rapport, Marktwerking). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
   • M. Varkevisser (2011). Verdeel- en toewijzingsproces Opleidingsfonds nieuwe stijl: eerste ervaringen en beleidsaanbevelingen. (Intern rapport). : Erasmus Universiteit Rotterdam
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2010). Ziekenhuisfusies en concurrentie in het Nederlandse zorgstelsel. (Extern rapport, SMO Publicaties 2009, no 5/6). Den Haag: SMO - Stichting Maatschappij en Onderneming
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2009). Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
   • E. Dijkgraaf, E. Mendys & M. Varkevisser (2007). Quick scan prestaties drinkwaterbedrijven in Belgie, England, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus MC
   • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2007). Winstregulering als waarborg voor redelijke tarieven, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasus Universiteit
   • M. Varkevisser, J.B. Oostenbrink, F.T. Schut & F.F.H. Rutten (2006). Prioritering van doelmatigheidsonderzoek aangaande beslissingen over pakket- en DBC-onderhoud en aanbod, organisatie en inkoop van zorg. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus MC iBMG
   • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Marketing van innovatieve geneesmiddelen: de voor- en nadelen, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Winstuitkering: winst voor de publieke belangen? (Extern rapport). Den Haag: KCOV
   • M. Varkevisser, E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2005). De maatschappelijkekosten en baten van machtigingsprocedure: de geneesmiddelen van Bijlage, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2004). Herziening van het GVS: een maatschappelijk kosten-batenanalyse, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • E. Dijkgraaf & M. Varkevisser (2004). Kosten en baten van toezicht op de doelmatigheid van drinkwaterbedrijven, OCFEB Researckh Memorandum 0404. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, T. Post & M. Varkevisser (2004). Efficientie boven water, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg. (Intern rapport). :
   • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Afvalstromen sturen loont? IBO/MDW. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Financien
   • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers & M. Varkevisser (2001). Effecten internationaal afvalbeleid, AVR, Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers & M. Varkevisser (2001). Afvalprijzen zonder grens, Studies in Economic Policy 4. (Extern rapport). Rotterdam: OCFEB
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2017, oktober 31). Plannen van kabinet-Rutte III voor betaalbare zorg stellen niet gerust. Het Financieele Dagblad, pp. 9.
   • A.F. Roos, F.T. Schut & M. Varkevisser (2016, november 11). Openbare ziekenhuisprijzen dienen consumentenbelang niet. Zorgvisie
   • M. Varkevisser, W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2015, februari 27). Nieuw plan Schippers maakt zorgstelsel beter. Het Financieele Dagblad
   • E.M.H. Loozen, A.F. Roos, F.T. Schut & M. Varkevisser (2015, september 24). In ons aller belang is het beter te zwijgen over zorgkortingen. NRC Handelsblad
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2014, mei 8). Zorgverzekeraar bepaalt terecht de slimste zorg. Trouw
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & W.P.M.M. van de Ven (2014, december 24). Schippers wil geen vrije markt en haar plan is goed. NRC Handelsblad
   • E. Plomp & M. Varkevisser (2013, mei 8). Politiek moet mogelijkheden voor uitkering winst bij ziekenhuizen niet onnodig beperken. Het Financieele Dagblad
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, oktober 24). In Friesland valt weinig te kiezen in de zorg. NRC Handelsblad
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, november 5). Nadelen Friese zorgfusie onderbelicht. Leeuwarder Courant
   • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2000, augustus 10). Competition among social health insurers: a case study for the Netherlands, Belgium and Germany. Baltimore, 6th Annual International Symposium & Workshop of the International Society for Research in Health Care Financial Management.
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4089105

  Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4089105

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam