prof.dr. (Marco) M Varkevisser

prof.dr. (Marco) M Varkevisser
Endowed Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
-
Email
varkevisser@eshpm.eur.nl
Back to overview

Profile

Prof. dr. M. (Marco) Varkevisser is bijzonder hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. In 2010 promoveerde hij op een proefschrift over het keuzegedrag van patiënten, concurrentie en mededingingstoezicht bij ziekenhuiszorg. In 2019 sprak hij zijn oratie uit getiteld 'Hand in…

Prof. dr. M. (Marco) Varkevisser is bijzonder hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. In 2010 promoveerde hij op een proefschrift over het keuzegedrag van patiënten, concurrentie en mededingingstoezicht bij ziekenhuiszorg. In 2019 sprak hij zijn oratie uit getiteld 'Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg'. Bij het onderzoek van Varkevisser staat een goede verbinding van theorie en praktijk centraal. Hij werkt dan ook veelvuldig samen met beleidsmakers, toezichthouders en zorgpartijen. Op onderwijsgebied is vermeldenswaardig dat hij in 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 en 2019 door de studenten van ESHPM is uitgeroepen tot "Docent van het jaar". In 2013, 2017 en 2018 eindigde hij bij deze verkiezing op de 2e plaats.

    • A.F. Roos & M. Varkevisser (2018). Streng toezicht op ziekenhuisfusies is en blijft gewenst! VGE Bulletin.
    • M. Varkevisser & F.T. Schut (2017). Hospital merger control in the Netherlands: was the barn closed in time or has the horse already bolted? Antitrust Bulletin, July 2017, 56-59.
    • M. Varkevisser (2015). Plan “Kwaliteit loont” maakt het zorgstelsel beter en verdient, ondanks enkele kritische kanttekeningen, brede steun. VGE Bulletin, 32 (1), 15-16.
    • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2014). Beoordeling ziekenhuisfusies door ACM: staat de consument wel echt centraal? Markt en Mededinging, 17 (1), 5-14. doi: 10.5553/MenM/138762362014017001002
    • F.T. Schut, E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2014). Consumentenwelvaart en de beoordeling van ziekenhuisfusies. Economisch-Statistische Berichten, 99, 40-45.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & E.M.H. Loozen (2013). Kansen en knelpunten van regiomaatschappen. Medisch Contact, 68 (38), 1914-1916.
    • E. Plomp, F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Wetsvoorstel winstuitkering behoeft verbetering. Zorgvisie Magazine.
    • E. Plomp, F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Winstuitkering bij ziekenhuiszorg. Economisch-Statistische Berichten, 98 (4667), 508-511.
    • M. Varkevisser, E.M.H. Loozen & F.T. Schut (2012). Mening: Zet het kartelverbod niet buitenspel in de zorg. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4649&4650), 765-765.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2012). Zorgconsumenten en kwaliteitsinformatie. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4631), 174-175.
    • F.T. Schut, M. Varkevisser & E.M.H. Loozen (2012). Falend toezicht op ziekenhuisfusies brengt zorgstelsel in gevaar. Me Judice.
    • B. Baarsma, F. de Kam, R. van Linschoten, W. Verloren Van Themaat & M. Varkevisser (2012). Opereren binnen zorguitgavenkaders. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4638), 408-411.
    • M. Varkevisser, E.M.H. Loozen & F.T. Schut (2012). NMa faalt bij toezicht op ziekenhuisfusies. ZorgVisie (Maarssen).
    • M. Varkevisser & F.T. Schut (2011). Zorgspecifieke fusietoets is overbodig en ongewenst. Tijdschrift voor Toezicht, 2 (1), 33-41.
    • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Zorgen over toezicht op fusies. VGE Bulletin.
    • E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2011). Mededingingsanalyse verticale concentratie ambulancezorg: uitspraak Rechtbank Rotterdam te kort door de bocht. Markt en Mededinging, 140-144.
    • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2011). Valse concurrentie op de opleidingsmarkt. Medisch Contact, 66 (4), 220-222.
    • W.P.M.M. van de Ven, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Fusieverbod zorgaanbeiders en verzekeraars ongewenst. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4606), 189-189.
    • F.T. Schut, M. Varkevisser & W.P.M.M. van de Ven (2011). Macrobudget ontkracht prijsconcurrentie ziekenhuizen. Economisch-Statistische Berichten, 4610 (96), 294-297.
    • A.F. Roos & M. Varkevisser (2011). Mededingingswet: the devil is in the details. Zorgvisie Magazine, 41 (12), 56-58.
    • M. Varkevisser & F.T. Schut (2010). Fusietoetsing in de zorg. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4576), 22-25.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2010). Keuzebeïnvloeding via eigen risico werkt, maar kan beter. TPEdigitaal, 4 (4), 34-48.
    • F.T. Schut, W.P.M.M. van de Ven & M. Varkevisser (2010). Prijsconcurrentie gaat niet samen met macrobudget ziekenhuizen. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4587), 374-376.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2010). Winstverbod ziekenhuizen onder voorwaarden loslaten. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4580), 152-154.
    • A. Goris & M. Varkevisser (2009). Zorg zonder grenzen: veranderingen in vraag en aanbod in grensoverschrijdende zorg. Health Management Forum, 01 (09), 6-10.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, M. Appelman & J.N. Struijs (2009). Regionale machtspositie zorggroepen baart zorgen. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4572), 701-701.
    • M. Varkevisser & F.T. Schut (2008). Reactie op: Consumentenbelang gaat boven concurrentenbelang. Economisch-Statistische Berichten.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2008). Kwaliteitsinformatie en de marktaandelen van IVF-centra. Economisch-Statistische Berichten, 756-758.
    • M. Varkevisser & F.T. Schut (2008). NMa moet strenger zijn bij toetsen ziekenhuisfusies. Economisch-Statistische Berichten, 93 (4532), 196-199.
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2008). Garanties voor mededinging. Fusiedrang bedreigt ontluikende marktwerking. Zorgvisie Magazine, 11.
    • S.A. van der Geest, I. Mosca, F. Pellikaan & M. Varkevisser (2007). In beweging voor de fysiotherapeut. Economisch-Statistische Berichten, 4516, 506-508.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Opleiden medisch specialisten moet transparanter. Economisch-Statistische Berichten, 4511, 340-342.
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2006). Zorgautoriteit moet niet alleen blaffen, maar ook kunnen bijten. Economisch-Statistische Berichten, 91, 58-60.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2004). Concurrentie tussen Nederlandse Ziekenhuizen:de deelmarkt voor reguliere klinische zorg. Economic Policy, 13-13.
    • M. Varkevisser, R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf & F.T. Schut (2003). Deregulering zorgaanbod vereist maatwerkt. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 35, 98-108.
    • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2016). Huisartsen en ziekenhuizen staan sterker dan gedacht. Het Financieele Dagblad, 07-04-2016.
    • M. Varkevisser (2009). Patient Choice, Competition and Antitrust Enforcement in Dutch Hospital Markets. Rotterdam: iBMG
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2014). Economie van de gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business Education
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2012). Een economische gezonde gezondheidszorg. (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2012). Den Haag: Sdu uitgevers
    • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2006). Gezondheidszorg. Den Haag: sdu uitgevers
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Gezondheidszorg. In Jaarboek Overheidsfinancien 2013. Den Haag: Wim Drees Stichting
    • L.H.H.M. Boonen, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2010). Pharmaceutical Policy in the Netherlands: from price regulation towards managed competition. In Pharmaceutical markets and Insurance Worldwide (Advances in Health Economics and Health Services Research, 22) (pp. 53). Bingley: Emerald Group Publishing Limited
    • H.P. van Dalen, S.A. van der Geest, J. Swank & M. Varkevisser (2005). Europa en de prijs van solidariteit. In Jaarboek 2004/2005 Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2003). Nentjes-effect prikkelt watersector. In P.J. Eijgelshoven, D. Wiersma & T. Zuidema (Eds.), Milieu tussen markt en overheid: liber amicorum prof.dr. A. Nentjes (pp. 235-253). Groningen: Stenfert Kroese
    • M. Varkevisser, E. Dijkgraaf & R.F.T. Aalbers (2000). Het drinkwater de markt op? In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 207-224). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • R.H.J.M. Gradus, G.J. Hospers & M. Varkevisser (2000). Prototypes van industriebeleid tussen markt en overheid. In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 121-142). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • M. Varkevisser (2016). De overheid en marktwerking. In W. Fuijkschot, R. Versteeg, J. Verweij, C. Hilders & M. Levi (Eds.), Artsen met verstand van zaken (pp. 33-40). Utrecht: De Tijdstroom
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). The Netherlands. In L. Siciliani, M. Borowitz & V. Moran (Eds.), Waiting time policies in the health sector (OECD Health Policy Studies) (pp. 183/10-199/10). Paris: OECD
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2009). Marktordening in de gezondheidszorg. In F.T. Schut & F.F.H. Rutten (Eds.), Economie van de gezondheidszorg (pp. 247-288). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg
    • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2005). Gezondheidszorg. In CA de Kam & AP Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinancien 2005 (pp. 97-121). Den Haag: Sdu
   • E. Dijkgraaf, P.T. van der Schans & M. Varkevisser (Ed.). (1998). Naar een nieuwe afvalmarkt (OCFEB Papers and Proceedings, 9801). Rotterdam: OCFEB
    • A.F. Roos, E. van Doorslaer, O. O'Donnell, F.T. Schut & M. Varkevisser (2018). Does Price Competition Damage Healthcare Quality? (Preprints, Tinbergen Institute Discussion Papers, no 2018-040/V). Rotterdam: Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam [go to publisher's site]
    • A.F. Roos, R. Croes, V. Shestalova, M. Varkevisser & F.T. Schut (2017). Price effects of a hospital merger: heterogeneity across health insurers, hospital products and hospital locations. (Preprints, ESHPM Working Paper Series, no 2017.01). Rotterdam: Erasmus School of Health Policy & Management
    • S.A. van der Geest, J. Rijken, F.T. Schut & M. Varkevisser (2017). Beleidsopties voor het stimuleren van gunstige zorgcontracten onder de restrictie van een macrobudget. (Preprints, ESHPM Onderzoeksrapporten, no 2017.02). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2013). Economische beoordelingen in EU mededingingszaken. Bewijs- en toetsingsstandaard volgens de economische benadering. (Extern rapport, no 2013.09). : Institute of Health Policy & Management
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E.M.H. Loozen, I. Mosca & F.T. Schut (2013). Instellingsoverstijgende maatschappen: Huidige ontwikkelingen, mogelijke gevolgen en de aanpak van eventuele mededingingsproblemen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG
    • J. Swank, M. Varkevisser, H.P. van Dalen, S.A. van der Geest & B.A.M.M. Kuijpers (2003). Economische integratie in Europa - Een inventariserende literatuurstudie. (Intern rapport, Ocfeb Research Memorandum, no 0304). Rotterdam: Ocfeb
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg - De deelmarkten spoedeisende zorg en electieve zorg in dagbehandeling. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 11). Hardinxveld-Giessendam: ISO Groep
    • R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2003). Zorgvuldig dereguleren - Een analysekader voor de curatieve zorg. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 8). Hardinxveld-Giessendam: ISO-Groep
    • L.J.H. Bettendorf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Price asymmetry in the Dutch retail gasoline market. (Intern rapport, Research Memorandum, no 0205). :
    • R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, M. Varkevisser & H.R.J. Vollebergh (2002). Welvaart en de regulering van netwerksectoren. (Extern rapport, OCFEB - Studies in Economic Policy, no 02 ME 12). Hardinxveld-Giessendam: ISO Groep
    • R.H.J.M. Gradus, G.J. Hospers & M. Varkevisser (1999). Industrie- en dienstenbeleid: een nadere verdieping. (Intern rapport, OCFEB Research Memorandum, no 9914). :
    • E. Dijkgraaf, J.L. de vries & M. Varkevisser (1997). Milieu en/of (?) economie. (Extern rapport, Ocfeb Papers & Proceedings, no 9701). Rotterdam: OCfEB
    • E. Dijkgraaf, R.O. de Jong, E. van de Mortel, A. Nentjes, M. Varkevisser & D. Wiersma (1997). Mogelijkheden tot marktwerking in de Nederlandse watersector. (Extern rapport, Marktwerking). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
    • M. Varkevisser (2011). Verdeel- en toewijzingsproces Opleidingsfonds nieuwe stijl: eerste ervaringen en beleidsaanbevelingen. (Intern rapport). : Erasmus Universiteit Rotterdam
    • M. Varkevisser & F.T. Schut (2010). Ziekenhuisfusies en concurrentie in het Nederlandse zorgstelsel. (Extern rapport, SMO Publicaties 2009, no 5/6). Den Haag: SMO - Stichting Maatschappij en Onderneming
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2009). Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus MC
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2007). Winstregulering als waarborg voor redelijke tarieven, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, E. Mendys & M. Varkevisser (2007). Quick scan prestaties drinkwaterbedrijven in Belgie, England, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Winstuitkering: winst voor de publieke belangen? (Extern rapport). Den Haag: KCOV
    • M. Varkevisser, J.B. Oostenbrink, F.T. Schut & F.F.H. Rutten (2006). Prioritering van doelmatigheidsonderzoek aangaande beslissingen over pakket- en DBC-onderhoud en aanbod, organisatie en inkoop van zorg. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus MC iBMG
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Marketing van innovatieve geneesmiddelen: de voor- en nadelen, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M. Varkevisser, E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2005). De maatschappelijkekosten en baten van machtigingsprocedure: de geneesmiddelen van Bijlage, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf & M. Varkevisser (2004). Kosten en baten van toezicht op de doelmatigheid van drinkwaterbedrijven, OCFEB Researckh Memorandum 0404. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2004). Herziening van het GVS: een maatschappelijk kosten-batenanalyse, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, T. Post & M. Varkevisser (2004). Efficientie boven water, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg. (Intern rapport). :
    • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Afvalstromen sturen loont? IBO/MDW. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Financien
    • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers & M. Varkevisser (2001). Effecten internationaal afvalbeleid, AVR, Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers & M. Varkevisser (2001). Afvalprijzen zonder grens, Studies in Economic Policy 4. (Extern rapport). Rotterdam: OCFEB
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2017, oktober 31). Plannen van kabinet-Rutte III voor betaalbare zorg stellen niet gerust. Het Financieele Dagblad, pp. 9.
   • A.F. Roos, F.T. Schut & M. Varkevisser (2016, november 11). Openbare ziekenhuisprijzen dienen consumentenbelang niet. Zorgvisie
   • M. Varkevisser, W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2015, februari 27). Nieuw plan Schippers maakt zorgstelsel beter. Het Financieele Dagblad
   • E.M.H. Loozen, A.F. Roos, F.T. Schut & M. Varkevisser (2015, september 24). In ons aller belang is het beter te zwijgen over zorgkortingen. NRC Handelsblad
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2014, mei 8). Zorgverzekeraar bepaalt terecht de slimste zorg. Trouw
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & W.P.M.M. van de Ven (2014, december 24). Schippers wil geen vrije markt en haar plan is goed. NRC Handelsblad
   • E. Plomp & M. Varkevisser (2013, mei 8). Politiek moet mogelijkheden voor uitkering winst bij ziekenhuizen niet onnodig beperken. Het Financieele Dagblad
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, oktober 24). In Friesland valt weinig te kiezen in de zorg. NRC Handelsblad
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, november 5). Nadelen Friese zorgfusie onderbelicht. Leeuwarder Courant
   • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2000, augustus 10). Competition among social health insurers: a case study for the Netherlands, Belgium and Germany. Baltimore, 6th Annual International Symposium & Workshop of the International Society for Research in Health Care Financial Management.
 • De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1)

  De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1)

  De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1)

  De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018

  Algemene Economie

  Title
  Algemene Economie
  Year
  2018

  Zorgverzekeringen en Zorgstelsel

  Title
  Zorgverzekeringen en Zorgstelsel
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3) (bachelor 2)

  Zorgverzekeringen en Zorgstelsel

  Title
  Zorgverzekeringen en Zorgstelsel
  Year
  2018

  Bachelorscriptie

  Title
  Bachelorscriptie
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Master Thesis HEPL

  Title
  Master Thesis HEPL
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Economics and Financing

  Title
  Economics and Financing
  Year
  2018
  Year level
  (master) (master) (master) (master)

  Economics and Financing

  Title
  Economics and Financing
  Year
  2018

  Competition in Health Care Markets

  Title
  Competition in Health Care Markets
  Year
  2018
  Year level
  (master) (master) (master)

  Algemene economie

  Title
  Algemene economie
  Year
  2018
  Year level
  (pre-master)

  Zorgverzekering en Zorgstelsel

  Title
  Zorgverzekering en Zorgstelsel
  Year
  2018
  Year level
  (pre-master)

  Structuur en Financiering

  Title
  Structuur en Financiering
  Year
  2018
  Year level
  (pre-master)
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  The Netherlands

  Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104089105

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam