prof.dr. (Roland) RA Bal

prof.dr. (Roland) RA Bal
Full professor Erasmus School of Health Policy & Management
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
r.bal@eshpm.eur.nl
Back to overview

Profile

My main research interest lies in the building, functioning and consequences of knowledge infrastructures for the governance of health care. I have studied such infrastructures both at (inter)national (e.g. the working of science advisory bodies), sectoral (e.g. the use of performance indicators in health care), organisational (e.g. planning & control cycles in hospitals) and shopfloor levels (e.g. the implementation and use of information technologies). Currently my main interest is in organisational infrastructures for quality and safety in health care. Projects related to this agenda are studies on the regionalisation of elderly and mental healthcare and a study on task differentiation of nursing care. Also I am involved in several studies with and focused on the work of the Healthcare Inspectorate. 

Methodologically, I have specialised in qualitative, mainly ethnographic research methods. I have become increasingly interested in 'interventionist' or 'action' research as well as on the study of 'complex' interventions in health care and 'mixed methods' research.

I am a member of the Dutch research school of Science, Technology & Modern Culture and of the Society for the Social Study of Science. I participate in the European Health Policy Group, a group of political scientists and economists studying (comparative) health policy.

I teach in several programs of the Erasmus Shool of Health Policy and Management. I also coordinate a course on Organizing for Quality in the Nfu Master program on Quality and safety in healthcare..

 • Hester Bovenkamp, Annemiek Stoopendaal, Lieke Oldenhof & Roland Bal (2017) - De wereld achter het zachtgekookte eitje: Regeldruk en regelruimte in de verpleeghuiszorg - ZorgVisie (Maarssen), 11, 16-17 - doi: 10.1007/s411187-017-0169-y
 • Hester Bovenkamp, Annemiek Stoopendaal, Lieke Oldenhof & Roland Bal (2017) - Regeldruk en Regelruimte: de wereld achter het zachtgekookte eitje en de koelkast - Zorgvisie Magazine
 • J van Oijen, Kor Grit & Roland Bal (2017) - Investeer in het toezicht op de uitvoering van onderzoek! - Podium voor Bio-ethiek, 23 (3), 32-35
 • Anne Marie Jansen, Hester Bovenkamp & Roland Bal (2016) - Zand in de kwaliteitsmachinerie - Medisch Contact, 2016 (15), 36-38
 • Roland Bal (2015) - Evidence-based policy als reflexieve praktijk. Wat kunnen we leren van evidence-based medicine? - Tijdschrift voor Gezondheidsethiek, 25 (4), 108-113
 • CE de Korte, Dirk Korne, JP Martinez, JR Rosenthal, JCA Sol, NS (Niek) Klazinga & Roland Bal (2014) - Diabetetic Retionopathy care--an international quality comparison - International Journal of Health Care Quality Assurance, 27 (4), 308-319 - doi: 10.1108/IJHCQA-11-2012-0106
 • Roland Bal (2014) - Reken ziekenhuis niet af op sterftecijfer - NRC Handelsblad, 7 mrt 2014, 14-15
 • J (Johan) Legemaate, Kor Grit, E Plomp, M de Die, RD Friele & Roland Bal (2014) - Pleidooi voor een Wet toezicht kwaliteit zorgsector - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 38 (2), 94-103 - doi: 10.5553/TvGR/016508742014038002002
 • I Storm, JAM Oers, van, Maarten Kok, Roland Bal, L Tubbing, J Harting, MWJ Jansen, MPM Bekker, Koen Dittrich & Th Paulussen (2014) - Consortium Instruments for Integrated Action (i4i) - Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 92 (1), 4-9
 • Annemiek Stoopendaal, Mathilde Strating, A Harps, C Smits & Roland Bal (2013) - Met andere ogen: zorgverbetering en borging in het project Zorg voor Beter Regionaal - Kwaliteit & Zorg, (4), 25-29
 • M Wensing, Roland Bal & RD Friele (2012) - Knowledge implementation in healthcare practice: a view from The Netherlands - BMJ Quality & Safety, 21, 439-442 - doi: 10.1136/bmjqs-2011-000540
 • Roland Bal (2012) - Duurzame kennisontwikkeling in de publieke gezondheidszorg - TSG, 90 (1), 8-9
 • Jos Aarts & Roland Bal (2011) - Elektronisch voorschrijven voorbarig - Medisch Contact, 66 (12), 728-730
 • FCJ Neefjes, Roland Bal & Paul Robben (2011) - Normontwikkeling door Thematisch Toezicht - Tijdschrift voor Toezicht, 2 (4), 6-24
 • H Pons, Hester Lingsma & Roland Bal (2009) - De ranglijst is een slechte raadgever - Medisch Contact, 64 (47), 1969-1972
 • Annemiek Stoopendaal, Anna Petra Nieboer, T Zuiderent - Jerak, Mathilde Strating & Roland Bal (2009) - Zorg voor beter. Een nationaal verbeterprogramma in de langdurige zorg. - TvZ. Tijdschrift voor Verpleegkunde, 10, 12-16
 • Annemiek Stoopendaal, Mathilde Strating, H Mostert, T Zuiderent - Jerak, Anna Petra Nieboer & Roland Bal (2009) - Het Eten en Drinken traject in Zorg voor Beter - TvZ. Tijdschrift voor Verpleegkunde, 10, 17-21
 • Roland Bal (2009) - Patiënten 'in onderzoek': een stap verder dan het RGO-advies - TSG, 87 (8), 334-335
 • T van der Duin, S Jerak & Roland Bal (2009) - Meer tijd voor triage - Medisch Contact, 64 (16), 705-708
 • T van der Duin, S Jerak & Roland Bal (2008) - Advies: veleng triagetijd spoedzorgmelding naar drie minuten - Ambulancezorg, 4, 30-35
 • T van der Duin, S Jerak & Roland Bal (2008) - Twee minuten norm telefonische triage beinvloedt kwaliteit ook negatief - Ambulancezorg, 5 (4), 30-35
 • Rik Wehrens, MPM Bekker, C (Stans) van Egmond, Kim Putters & Roland Bal (2008) - De Academische Werkplaats als grensorganisatie. De coördinatie van onderzoek, praktijk en beleid in de Academische Werkplaatsen - TSG, 86 (6), 1-8
 • Anne Marie Jansen, Jeroen Wijngaarden & Roland Bal (2008) - Leren in een quality collaborative - Sigma, 6, 4-8
 • F de Wit, J Haak & Roland Bal (2008) - Spiegelbijeenkomsten leveren zorgverlendes nuttige feedback - Medisch Contact, 63 (23), 990-993
 • Roland Bal (2007) - De bevlogen onderzoeker - Kwaliteit in beeld, 17 (2), 6-7
 • Anne Marie Jansen, Jeroen Wijngaarden & Roland Bal (2007) - Leren verbeteren- verbeterd leren Leren in een quality collaborative in Nederlandse ziekenhuizen - M en O, 6, 48-64
 • C (Stans) van Egmond, MPM Bekker, Roland Bal & Tom Grinten (2007) - De Volksgezondheid Toekomst Verkenning als infrastructuur voor evidence-based gezondheidsbeleid - TSG, 85 (7), 399-406
 • Roland Bal & L Pijnenborg (2007) - SNELLER BETER PIJLER 3 Een tussenstand - ZEmagazine, 1 (2), 28-33
 • Roland Bal (2006) - Te vroeg voor euforie - Medisch Contact, 61 (47), 1886-1888
 • Roland Bal (2006) - Publiek maken met ethische signalering - Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 3, 94-96
 • T Zuiderent - Jerak, Roland Bal & M (Marc) Berg (2004) - Working differently; reorganizing intramural oncology - Daniel den Hoed Cancer News, 1, 1-1
 • Roland Bal (2001) - Een dodelijke pen? Expertise in het Nederlands strafrecht; de balpenzaak - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2 (3), 26-44

 • WE Bijker, Roland Bal & R Hendriks (2015) - The Paradox of Scientific Authority. The Role of Scientific Advice in Democracies (Chinese edition) - Shanghai Jiao Tong University Press
 • WE Bijker, Roland Bal & R Hendriks (2009) - Paradox of Scientific Authority. The role of Scientific Advice in Democracies. - The MIT Press

 • MGH van der Zwet, FCJ Neefjes & Roland Bal (2011) - Effectiviteit van Thematisch Toezicht. Leren van toezicht en toezicht op leren - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Roland Bal, Annemiek Stoopendaal & Ian Leistikow (2017) - Toezicht in turbulente tijden - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

 • Roland Bal, WE Bijker & R Hendriks (2002) - Paradox van wetenschappelijk gezag - Gezondheidsraad

 • L Oldenhof, S Rahmawan-Huizenga, H Van de Bovenkamp & Roland Bal (2020) - The Governance Challenge of Urban Living Laboratories: Using Liminal ‘In-Between’ Space to Create Livable Cities - Palgrave Macmillan
 • M Kroneman, C Wagner & Roland Bal (2018) - The Netherlands: reform of long-term care - CRC Press
 • Roland Bal & C Wagner (2017) - Patient safety in Dutch hospitals. How can we explain success - Ashgate
 • S de Rijcke, Iris Wallenburg, P Wouters & Roland Bal (2016) - Comparing Comparisons. On Rankings and Accounting in Hospitals and Universities - Mattering Press
 • Hester Bovenkamp, Annemiek Stoopendaal & Roland Bal (2016) - Working in an institutionally layered system on patient safety and quality - Ashgate
 • Lieke Oldenhof, Jeroen Postma & Roland Bal (2016) - Re-placing Care: Governing HealthCare through Spatial Arrangements - doi: 10.1093/oxfordhb/9780198705109.013.26 - Oxford University Press
 • Anne Marie Jansen, Hester Bovenkamp & Roland Bal (2016) - Patiëntveiligheid in vijf Europese landen - De tijdstroom
 • Paul Robben, Roland Bal & R Grol (2013) - Overheidstoezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • T Zuiderent - Jerak, Roland Bal & M (Marc) Berg (2012) - Patients and Their Problems: Situated Alliances of Patient-Centred Care and Pathway Development - Palgrave Macmillan
 • T Zuiderent - Jerak, Roland Bal & M (Marc) Berg (2012) - Patients and their problems. Situated alliances of Patient-Centred Care and Pathway Development - Palgrave Macmillan
 • S Jerak & Roland Bal (2011) - Locating the Worths of Performance Indicators. Performing Transparencies and Accountabilities in Health Care - Taylor & Francis Group
 • A Schipaanboord, DMJ Delnoij & Roland Bal (2011) - Patient empowerment in the Netherlands - Edward Elgar Publishing
 • Habibollah Pirnejad & Roland Bal (2011) - The Precarious Gap Between Information Technology and Patient Safety: Lessons from medication systems - Ashgate
 • Roland Bal, M Büscher, D Goodwin, J Mesman, D Sangiorgi & A Smith (2010) - Moving towards a New View of Diagnostic Work: Some Implications - Palgrave Macmillan
 • W Halffman & Roland Bal (2010) - Regulatory Futures in Retrospect - Springer

 • Roland Bal & T Pieters (2019) - De co-constructie van zorg en technologie - Boom
 • Hester Bovenkamp & Roland Bal (2018) - Patiëntwetenschappen: het bieden van inzichten in de complexe wereld achter de participatie agenda - Stichting CCC
 • Paul Robben, Kor Grit & Roland Bal (2016) - Inspectie voor de Gezondheidzorg - Wolters Kluwer
 • Rik Wehrens, MPM Bekker & Roland Bal (2014) - Op het scherp van de snede: Academische werkplaatsen en balanceerwerk tussen samenwerking en verantwoording - GGD Zuid Limburg
 • Mathilde Strating, Annemiek Stoopendaal, SS Slaghuis, T Broer, Anna Petra Nieboer & Roland Bal (2011) - De weg naar duurzame kwaliteit in de langdurige zorg? - Kluwer
 • Rik Wehrens, MPM Bekker & Roland Bal (2011) - Academische werkplaatsen in ontwikkeling: ontwikkelstadia, knelpunten en opbrengsten van vijf jaar samenwerking. - GGD Zuid Limburg
 • E den Breejen & Roland Bal (2009) - De Wmg en de versterking van de consument door keuze-informatie - ZonMw
 • E den Breejen & Roland Bal (2009) - Toezicht - ZonMw
 • Roland Bal (2006) - Van beleid naar richtlijnen en weer terug Over het belang van 'vage figuren' - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Roland Bal & Antoinette Bont (2005) - Taakherschikking en ICT in de zorg - Boom

 • Roland Bal (2008) - De nieuwe zichtbaarheid Sturing in tijden van marktwerking - Demmenie Grafimedia

 • Hester Bovenkamp, Annemiek Stoopendaal, Marianne Bochove, H Hoogendijk & Roland Bal (2018) - Persoonsgerichte zorg, Regeldruk en Regelruimte: van Regelreflex naar Spiegelreflex - [link] - ESHPM
 • Roland Bal, Anne Marie Jansen & Iris Wallenburg (2018) - Op zoek naar goede leefsystemen. Zorgrebellen en het doen van kwaliteit - ESHPM
 • S van Schoten, Iris Wallenburg, J van Erp, Roland Bal & C Wagner (2017) - De medisch specialist en correct registreren: een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten - NIVEL
 • Kor Grit, M Bomhoff, R Friele & Roland Bal (2017) - Toezicht in onzekere situaties. Op zoek naar een passend toezichtkader in een veranderende gezondheidszorg - [link] - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • D de Kam, Marianne Bochove & Roland Bal (2017) - Toezicht houden op veranderende governance. Ziekenhuisfusies en het medisch specialistisch bedrijf - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Anne Marie Jansen, MC De Bruyne, C Wagner & Roland Bal (2015) - Governance voor kwaliteitsverbetering in opleidingsziekenhuizen - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • T Zuiderent - Jerak, S Jerak, Hester Bovenkamp, Siok Swan Tan, Leona Roijen, Werner Brouwer & Roland Bal (2011) - Variatie in richtlijnen. Wat is het probleem? - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • JNM IJzermans, RD Friele & Roland Bal (2011) - Voorwoord 'Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse Ziekenhuizem' - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • T Zuiderent - Jerak, S Jerak & Roland Bal (2011) - Veiligheidsnormen in Richtlijnen; Kansen en Valkuilen voor het Besturen van Kwaliteit - Eigen beheer
 • T Zuiderent - Jerak, S Jerak, Hester Bovenkamp, Siok Swan Tan, Leona Roijen, Werner Brouwer & Roland Bal (2011) - Variatie in richtlijnen. Wat is het probleem? - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Iris Wallenburg & Roland Bal (2008) - Een nieuw vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma? Kennisverzameling en besluitvorming in actie - Rathenau instituut
 • Hester Bovenkamp, Kor Grit & Roland Bal (2008) - Zaakwaarnemers van de patiënt. Naar een overzicht van activiteiten ter versterking van de positie van PGO-organisaties - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Kor Grit, Hester Bovenkamp & Roland Bal (2008) - De positie van de zorggebruiker in een veranderend stelsel - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Hester Bovenkamp, Kor Grit & Roland Bal (2008) - Inventarisatie patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • BPA Mil, Kim Putters, Roland Bal, BJM Frederiks, WL Vreeman & M Noordink (2007) - Onderzoek naar de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte voor het terrein van goederen en diensten. - Health policy and management (BMG)
 • Roland Bal & F (Femke) Mastboom (2006) - Op weg naar transmurale samenwerking? - Health policy and management (BMG)
 • S van Egmond, Roland Bal, MPM Bekker & Tom Grinten (2006) - Wetenschap voor Beleid over de rol van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning in de beleidsvorming - Health policy and management (BMG)
 • Roland Bal & AC Lindeloof (2006) - Publieksparticipatie bij pakketbeslissingen - Raad voor de Volksgezondheid

 • Robert Borst, Johanna Kostenzer & Roland Bal (2020) - Global Health is dead, long live global health! - EASST/4S 2020

Quality and Safety

Level
master - jaar 1
Year
2021
Year Level
master - jaar 1
Course Code
GW4007MD

Master Thesis HEPL

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4555M

Quality and Safety

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4007MV

Academic Development & Skills

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GWAVV-21

Healthcare Ethics

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
GW4564M

Module Knowledge

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GW101K

Module Knowledge

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GW103K

Integration project

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GW103I

Academic Development & Skills

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GWAVV-20

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5638PM

Thesis HCM

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4030MV

Comparative Health Policy

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4574M

Governing Healthy Cities

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4565M

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes