Corporate Social Responsibility (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Organisaties hebben meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden! Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten. Het Executive Program CSR maakt de thematiek inzichtelijk en stelt de kansen en dilemma's centraal.

 • Waarom kiezen voor deze CSR opleiding?

  • 'Up to date' CRS informatie: academische & theoretische inzichten en praktijkgerichte oplossingen.
  • Kleine groepen en dus veel interactie en aandacht.
  • Ruimte voor eigen casuïstiek.
  • Grote diversiteit aan deelnemers: leren van andere functies en uit andere branches.
  • (H)Erkenning van de MVO opleiding op de (arbeids)markt.
  • Zeer positieve waardering van alumni.
  • Een hecht netwerk van alumni en daarmee CSR professionals: ‘become one of them’!

Lees hier uitgebreide opleidingsinformatie

Lees meer

Het executive program CSR richt zich in het bijzonder op directeuren, managers, consultants en beleidsmakers die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden geconfronteerd met de strategische, beleidsmatige en operationele aspecten van CSR. De cursus is ook geschikt en relevant voor marketing en communicatie managers en beleidsmakers binnen de overheid of non-profit sector die te maken hebben met CSR.

Executive Program CSR: dé MVO opleiding met impact!

 • Remco Neumann
  Programmamanager CSR
  Havenbedrijf Rotterdam N.V.

  "Mijn deelname aan het Executive Program CSR heb ik als een verrijking ervaren. Het programma was interessant, relevant, inspirerend, boeiend en afwisselend. Ik heb er veel gepassioneerde personen leren kennen die al langer in het CSR-werkveld actief zijn. Ik was zelf ook al enkele jaren bezig om vanuit geïntegreerde verslaggeving meer gestalte te geven aan CSR binnen het Havenbedrijf Rotterdam. Mede dankzij het CSR-programma heb ik mij gekwalificeerd voor een nieuwe functie als programmamanager CSR binnen het bedrijf. Vanuit deze nieuwe functie mag ik het breder gaan oppakken. Een uitdaging waar ik heel erg blij mee ben!"

MVO EXPERTPANEL

Het MVO Expertpanel is een initiatief van het Impact Centre Erasmus en biedt de mogelijkheid om MVO professionals en besluitvormers te bevragen over de stand van zaken, trends, kansen en uitdagingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid.  De reacties van de panelleden kunnen leiden tot nieuwe inzichten, aanzet geven tot nieuw onderzoek en nieuwe informatie die wordt gebruikt in het Executive Program CSR. Het MVO Expertpanel beantwoordt eens per kwartaal een korte vragenlijst over één specifiek onderwerp. Het MVO Expertpanel bestaat uit MVO professionals en besluitvormers uit het bedrijfsleven, de overheid, belangenorganisaties, de not for profit, ontwikkelings- en goede doelen organisaties. Ook (oud) docenten en alumni van het Executive Program CSR maken deel uit van het MVO Expertpanel.

Artikelen naar aanleiding van enquestes onder het MVO Expertpanel vindt u hier . Ook vindt u daar meer informatie voor eventuele deelname aan het MVO Expertpanel.

IMPACT & IMPACT METEN

Wat is de impact van uw organisatie? Creëert uw organisatie maatschappelijke waarde? Zo ja, hoeveel? Wat zou er gebeurd zijn als uw organisatie er niet was geweest? Dit zijn de vragen die alleen beantwoord kunnen worden door uw impact te meten. Ongeacht de sector waar uw organisatie zich in bevindt, de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, zijn er manieren om meer grip te krijgen op impact. Dit is niet alleen waardevol doordat het inzicht biedt in de grootte van de impact, maar vooral omdat het de mogelijkheid biedt om te leren van en te sturen op basis van dit inzicht.

Meer informatie over impact & impact meten vindt u hier.

Henny van den Bergh

E-mailadres
Telefoon
010 - 40 81 521
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-32
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam