Jubileumcongres VGN Slot Loevestein: Terugblikken is vooruitkijken

Speaker
Begindatum

vrijdag, 15 mrt 2019, 09:15

Einddatum

vrijdag, 15 mrt 2019, 16:30

Zijne Majesteit de Koning woont vrijdagmorgen 15 maart de viering bij van het 60-jarig jubileum van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN). De viering vindt plaats tijdens het Nationaal Geschiedenisonderwijscongres dat VGN samen met de afdeling Geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert op Slot Loevestein in Poederoijen. De koning krijgt het jubileumnummer van het verenigingstijdschrift Kleio overhandigd. Hij ontmoet ook de beroemdste bewoner van Loevestein: Hugo de Groot.

Zien we continuïteit of verandering in het geschiedenisonderwijs van de afgelopen zestig jaar? Verschillende sprekers blikken terug en kijken vooruit. Met de verschillende workshops inspireren vakgenoten elkaar. Wat kan de geschiedenisdocent verbeteren of juist zo houden in de dagelijkse onderwijspraktijk?

Docenten geschiedenis hechten aan het bereiken van historisch besef bij alle leerlingen. Kennis van de geschiedenis is belangrijk om de hedendaagse samenleving te begrijpen. Het is niet de vraag ‘wat leren leerlingen ín de geschiedenisles’, maar het draait om ‘wat leren ze ván de geschiedenisles’?

Naast de organisatie draagt de EUR aan het congres bij door het aanbieden van verschillende workshops over het gebruik van video games, ooggetuigenverslagen en 3D modellen van historische steden in het geschiedenisonderwijs.

Parallel aan de workshops wordt ’s middags een reünie georganiseerd voor oud-bestuursleden en Kleio-redactieleden.

 • 09.15   Ontvangst en inloop congresdeelnemers

  09.50   Ontvangst Zijne Majesteit de Koning

  10.00   Welkom en sketch door ‘Hugo de Groot’ en opening congres door Maud Knook, dagvoorzitter

  10.10   Korte feestrede door Ton van der Schans, voorzitter VGN en het aanbieden van het jubileumnummer Kleio aan de koning

  10.25   Lezing Carla van Boxtel: ‘Bij de tijd: geschiedenisonderwijs in beweging’

  10.45   Pauze

  11.30   Lezing Tim Huijgen ‘Bij de tijd: terugblikken is vooruitkijken’

  11.50   Paneldiscussie ‘De erfenis van 60 jaar VGN’ onder leiding van Robbert-Jan Adriaansen met Tineke Bogaerts, Carla van Boxtel, Tim Huijgen en
              Jikkemien Kuiper

  12.20   Korte presentatie Geert Mak over het project 'In Europa'

  12.25   Uitreiking Kleio Klasse-prijs door Ben Vriesema, hoofdredacteur Kleio

  12.35   Lunch en informatiemarkt

  14.00   Workshops - ronde I

  15.00   Pauze       

  15.15   Workshops - ronde II     

  16.15   Afsluiting en borrel

  17.30  Diner

Meer informatie

Wat is de VGN?
De VGN is al zestig jaar dé vakorganisatie van geschiedenisdocenten in alle vormen van onderwijs. Wij komen op voor de belangen van onze leden en het vak geschiedenis. Via onze website www.vgnkleio.nl en het tijdschrift Kleio houden we de leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vak. Daarnaast organiseren we verschillende nascholingen, conferenties en studiereizen waarmee docenten zich in het vak kunnen blijven verdiepen en professionaliseren.

Toelichting voor de redactie
Neem voor vragen en interviewverzoeken contact op met Ton van der Schans, voorzitter van de VGN via A.A.vanderSchans@driestar-educatief.nl