Onderzoek en onderwijs
over geschiedenis, cultuur en media

Over de faculteit

De Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) maakt onderdeel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De faculteit verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van Geschiedenis, Cultuurwetenschappen en Media & Communicatie.

Waar wij voor staan

ESHCC biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op het snijvlak van de Geesteswetenschappen en de Sociale Wetenschappen. We onderwijzen onze ambitieuze, Nederlandse en internationale studenten in een prikkelende leeromgeving. Na hun afstuderen hebben zij de kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan om een belangrijke en inspirerende bijdrage te leveren aan een samenleving die steeds internationaler wordt en waarin diversiteit een grote rol speelt.

  Onderwijs

  Bacheloropleidingen

  De faculteit telt drie bacheloropleidingen, die tezamen vijf programma's aanbieden, waarvan er drie volledig internationaal zijn:

  Masteropleidingen

  Daarnaast zijn er drie masteropleidingen en een onderzoeksmaster, die gezamenlijk tien programma's bieden, waaronder acht internationale programma's:

  De afdeling Geschiedenis verzorgt in samenwerking met de universiteiten van Glasgow, Göttingen en Barcelona de Erasmus Mundus International Master 'Global Markets, Local Creativities'.

  Onderzoek

  Het onderzoek vindt plaats in het kader van het facultaire onderzoeksinstituut en de onderzoeksscholen. De expertise in de diverse vakgebieden is ondergebracht in de capaciteitsgroepen.

  ESHCC kent 2 onderzoekscentra:

  Ook nemen onze wetenschappers deel aan 6 nationale onderzoeksscholen:

  Studenten (2018-2019)

  Aantal inschrijvingen:1868 studenten (1296 bachelor, 113 schakel en 459 master/research master)
  Nationaliteit nieuwe instroom:53% Nederlandse nationaliteit, 30% is afkomstig uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 17% komt uit een niet-EER-land.
  Internationale uitwisseling:183 inkomend, 185 uitgaand (in 2017-2018)
  Aantal uitgereikte diploma’s:545 in 2017-2018 (281 bachelor, 264 master/research master)

  Medewerkers

  ESHCC had op 1 oktober 2018 226 medewerkers (exclusief student-assistenten, stagiaires, gedetacheerden en gastdocenten), van wie:

  • 22 hoogleraren (waarvan 11 bijzonder, 11 gewoon);
  • 95 universitaire hoofddocenten en docenten;
  • 58 promovendi;
  • 40 onderwijsondersteunende personeelsleden.