Onderzoek en onderwijs
over geschiedenis, cultuur en media

Over de faculteit

Current facets (Pre-Master)

De Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) maakt onderdeel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De faculteit verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van Geschiedenis, Cultuurwetenschappen en Media & Communicatie.

Waar wij voor staan

De ESHCC biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op het snijvlak van de Geesteswetenschappen en de Sociale Wetenschappen. We onderwijzen onze ambitieuze, Nederlandse en internationale studenten in een prikkelende leeromgeving. Na hun afstuderen hebben zij de kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan om een belangrijke en inspirerende bijdrage te leveren aan een samenleving die steeds internationaler wordt en waarin diversiteit een grote rol speelt.

  Onderwijs

  Bacheloropleidingen

  De faculteit telt drie bacheloropleidingen, die tezamen vijf programma's aanbieden, waarvan er drie volledig internationaal zijn:

  Masteropleidingen

  Daarnaast zijn er drie masteropleidingen en een onderzoeksmaster, die gezamenlijk tien proramma's bieden, waaronder acht internationale programma's:

  De afdeling Geschiedenis verzorgt in samenwerking met de universiteiten van Glasgow, Göttingen en Barcelona de Erasmus Mundus International Master 'Global Markets, Local Creativities'.

  Onderzoek

  Het onderzoek vindt plaats in het kader van het facultaire onderzoeksinstituut en de onderzoekscholen. De expertise in de diverse vakgebieden is ondergebracht in de capaciteitsgroepen.

  De ESHCC kent 6 onderzoekscentra:

  Ook nemen onze wetenschappers deel aan 6 nationale onderzoekscholen:

  Studenten (2016-2017)

  Aantal Inschrijvingen:1589 studenten (1102 bachelor, 104 schakel en 383 master/research master)
  Nationaliteit nieuwe instroom:63% Nederlandse nationaliteit, 23% is afkomstig uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 14% komt uit een niet EER land.
  Internationale uitwisseling:108 inkomend, 109 uitgaand (in 2015-2016)
  Aantal uitgereikte diploma’s:425 in 2015-2016 (203 bachelor, 222 master/research master)

  Medewerkers

  De ESHCC had op 1 juli 2017 225 medewerkers (exclusief student-assistenten, stagiaires, gedetacheerden en gastdocenten), van wie:

  • 22 hoogleraren (waarvan 11 bijzonder, 11 gewoon);
  • 77 universitaire hoofddocenten en docenten;
  • 61 promovendi;
  • 37 onderwijsondersteunende personeelsleden.