Onderzoek en onderwijs

over geschiedenis, cultuur en media

De Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) maakt onderdeel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De faculteit verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van Geschiedenis, Cultuurwetenschappen en Media & Communicatie.

Waar wij voor staan

ESHCC biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op het snijvlak van de Geesteswetenschappen en de Sociale Wetenschappen. We onderwijzen onze ambitieuze, Nederlandse en internationale studenten in een prikkelende leeromgeving. Na hun afstuderen hebben zij de kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan om een belangrijke en inspirerende bijdrage te leveren aan een samenleving die steeds internationaler wordt en waarin diversiteit een grote rol speelt.

  Onderwijs

  Bacheloropleidingen

  De faculteit telt drie bacheloropleidingen, die tezamen vijf programma's aanbieden, waarvan er drie volledig internationaal zijn:

  Masteropleidingen

  Daarnaast zijn er drie masteropleidingen en een onderzoeksmaster, die gezamenlijk tien programma's bieden, waaronder acht internationale programma's:

  De afdeling Geschiedenis verzorgt in samenwerking met de universiteiten van Glasgow, Göttingen en Barcelona de Erasmus Mundus International Master 'Global Markets, Local Creativities'.

  Onderzoek

  Het onderzoek vindt plaats in het kader van het facultaire onderzoeksinstituut en de onderzoeksscholen. De expertise in de diverse vakgebieden is ondergebracht in de capaciteitsgroepen.

  ESHCC kent 2 onderzoekscentra:

  Ook nemen onze wetenschappers deel aan 6 nationale onderzoeksscholen:

  Studenten (2020-2021)

  Aantal inschrijvingen:2335 studenten (1579 bachelor, 158 premaster en 598 master/research master)
  Nationaliteit nieuwe instroom:57% Nederlandse nationaliteit, 26% is afkomstig uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 17% komt uit een niet-EER-land.
  Aantal uitgereikte diploma’s:683 in 2019-2020 (325 bachelor, 358 master/research master)

  Medewerkers

  ESHCC had op 1 oktober 2020 204 medewerkers (exclusief student-assistenten, stagiaires, gedetacheerden en gastdocenten), van wie:

  • 11 hoogleraren
  • 106 universitaire hoofddocenten en docenten;
  • 12 onderzoekers;
  • 35 promovendi;
  • 40 onderwijsondersteunende personeelsleden.

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen