Media & Journalistiek
Verken het journalistieke landschap van nu en de toekomst

Tijdens je studie Master Media & Journalistiek

Het masterprogramma Media & Journalistiek biedt studenten diverse mogelijkheden om hun studie te verrijken. Ambitieuze studenten kunnen bijvoorbeeld participeren in een van onze Honours programma’s, in aanvulling op het reguliere studie programma dat zij volgen.

Een andere aanvulling op het curriculum is de mogelijkheid om op een internationale uitwisseling te gaan. Studenten kunnen hun masterprogramma met zes maanden verlengen door op exchange te gaan bij een van onze buitenlandse partneruniversiteiten.

Studenten Media & Journalistiek krijgen ook volop de gelegenheid om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De opleiding organiseert tal van activiteiten die studenten in contact brengen met vakmensen en organisaties uit de praktijk, zoals excursies naar mediabedrijven, gastcolleges van media professionals en alumnipanels. Hierdoor krijgen studenten een duidelijker beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt als zij eenmaal afgestudeerd zijn.

In de tweede helft van het jaar werken de studenten aan hun master thesis. Dit kunnen ze doen in de vorm van een afstudeerproject of onderzoeksstage bij een bedrijf of een externe organisatie. Studenten richten zich dan in het kader van hun thesis project op het beantwoorden van een wetenschappelijke onderzoeksvraag, die tevens van toegevoegde waarde is voor de betrokken organisatie.

Honours programma's

De honours programma’s worden aangeboden voor excellente studenten als een extra uitdaging naast hun reguliere studie programma. Er zijn drie verschillende Honours programma’s waar studenten aan mee kunnen doen. Het gaat om Engelstalige programma’s, omdat ook studenten van onze internationale masterprogramma’s hiervoor in aanmerking komen.

The Coopr Academy is een praktisch Honours programma dat toegankelijk is voor al onze masterstudenten en derde jaars bachelorstudenten op het gebied van media en communicatie. The Coopr Academy is in het leven geroepen studenten ook de nodige praktijkervaring te bieden naast alle theorie die zij tot zich nemen. Studenten participeren in acht interactieve sessies van circa drie uur, die worden verzorgd door PR professionals. Ze werken aan een echte PR opdracht voor een bedrijf, waardoor ze een goede inkijk krijgen in de wereld van PR.

Het tweede Honours programma is opgezet in samenwerking met de Hilversum Media Campus. Onze masterstudenten werken in dit programma mee aan een project dat is opgezet door een bedrijf binnen de Hilversum Media Campus. Dit bedrijf is elk jaar anders met een nieuwe opdracht, maar heeft altijd betrekking op het vakgebied van media en communicatie. Door de samenwerking met professionals en experts, komen de honours studenten in aanraking met actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de media industrie. Ook geeft het hen de kans om tijdelijk te werken als een echte consultant voor een mediabedrijf. Dit honours programma is een 5 ECTS extra curriculair project waar studenten ongeveer vier dagen in de week aan werken gedurende een aantal maanden.

Een derde Honours programma waar de masterstudenten voor kunnen solliciteren is The Consortium. The Consortium heeft als doel om studenten extra kennis en training te geven op het gebied van journalistiek en public relations. Dit jaar onderzoeken de studentleden van The Consortium actuele kwesties en ontwikkelingen in Zuid Holland, waarover ze rapporteren in korte zelf geschoten video’s. Studenten bezoeken een aantal instituten om relevante informatie te verzamelen. Ze hebben meetings en workshops met diverse gastdocenten en worden getraind in het produceren van professionele journalistieke video’s.

Internationale uitwisseling

Master media studenten hebben de kans om hun programma met circa zes maanden te verlengen door op internationale uitwisseling te gaan. Deze uitwisseling vindt plaats in het eerste semester van het academisch jaar (begin september tot begin februari).

Het exchange programma biedt onze masterstudenten een unieke kans om hun horizon te verbreden, buitenlandervaring op te doen, en hun expertise te vergroten door extra vakken te volgen bij een van onze partneruniversiteiten. Voor masterstudenten zijn er uitwisselingsmogelijkheden met meer dan 30 buitenlandse universiteiten.

Career Days

Voor studenten is het erg belangrijk om inzicht te krijgen in de professionele wereld waar zij aan de slag gaan na het afstuderen. Dit is de reden dat onze opleiding de Career Days in het leven heeft geroepen.

De Career Days vinden elk jaar plaats in maart. Ze bestaan uit field trips, workshops en gastcolleges, die deels verplicht en deels facultatief zijn. Het evenement biedt studenten veel kansen om zichzelf beter op de arbeidsmarkt voor te bereiden en hun netwerk verder te ontwikkelen.

Labour Market Committee

Het Labour Market Committee bestaat uit studenten van onze verschillende masterprogramma’s op het gebied van media en communicatie. Deze commissie ondersteunt de media en communicatie staf bij de organisatie van maandelijkse field trips en de jaarlijkse Career Days in maart.

De studenten hebben eens in de twee weken overleg met stafleden. De commissie biedt studenten de mogelijkheid om hun professionele netwerk te verbreden door direct in contact te komen met bedrijven en andere externe organisaties. Ook fungeren de commissieleden als contactpersonen voor hun medestudenten als het gaat om arbeidsmarktoriëntatie.

Thesis stage

Studenten die hun master thesis onderzoek willen combineren met een stageplaats kunnen zich aanmelden voor een van de projecten die jaarlijks worden aangeboden.

Studenten ontwikkelen in samenspraak met hun begeleider een wetenschappelijk relevante onderzoeksvraag die ook van belang is voor een externe organisatie. Er zijn verschillende bedrijven en organisaties beschikbaar voor de verschillende masterprogramma's, zoals Immovator, Hilversum Media Campus, Mulier Instituut en Dutch Game Garden. Studenten kunnen ook zelf een organisatie benaderen voor een thesis stage.