Een nieuwe generatie ouderen: Langer Thuis

Begindatum

woensdag 25 nov 2020, 09:00

Einddatum

woensdag 25 nov 2020, 17:00

Locatie
NBC Nieuwegein en/of online
Andrea Piacquadio

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen? Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod als de kwetsbaarheid toeneemt? Hoe houden mantelzorgers het vol? Wat leren we van verbindende initiatieven vanuit zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en ouderen zelf? Wat inspireert? Waar liggen kansen?

Op woensdag 25 november delen professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land hun ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk in het NBC in Nieuwegein. Een nieuwe generatie ouderen(zorg) en het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om op 25 november 2020 een mooi en gevarieerd programma met live en online aanbod neer te zetten. Daarbij gaan we ook in op de vraagstukken, kansen en dilemma’s die de covid-19-crisis met zich meebrengt.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de (gratis) conferentie, hetzij fysiek in Nieuwegein, hetzij online. Op de website ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ kunt u terecht voor meer informatie, aanmelden, programma-updates, interessante insights, projecten, etc..

De definitieve vorm van de conferentie stemmen wij af op wat mogelijk is binnen de Covid-19 maatregelen, maar ook op uw behoefte. Na de zomer ontvangt u definitief bericht over uw inschrijving.

De conferentie Een nieuwe generatie ouderen(zorg) verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 5000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan. ESHPM is 1 van de initiatiefnemers van ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’.

Het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport initieert en versnelt lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers & vrijwilligers en wonen. Zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

Meer informatie

De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ wordt uitgevoerd door:

Stichting Educatie Zorg & Welzijn
E: info@eennieuwegeneratielangerthuis.nl 
T: 073 822 1123