Keuzes over gezondheid: Gedragsexperimenten op het gebied van gezondheid met toepassingen om gezondheidswaardering te begrijpen en te verbeteren

Promotor
Co-promotor
Begindatum

donderdag, 15 okt 2020, 15:30

Einddatum

donderdag, 15 okt 2020, 17:30

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Gesproken taal
English
Stefan Lipman MSc

In het dagelijks leven moeten met regelmaat beslissingen over gezondheid gemaakt worden, zowel door individuen (e.g. ‘Kies ik voor een operatie of bestraling?’) maar ook op maatschappelijk niveau (e.g. ‘Is deze behandeling te duur voor vergoeding vanuit de basisverzekering?’). Hoe maakt men zulke beslissingen over gezondheid, en biedt economisch onderzoek de juiste middelen om dit soort beslissingen te onderbouwen en te bestuderen?

In zijn proefschrift probeert Stefan Lipman deze vragen te beantwoorden. In de economie worden beslissingen over gezondheid traditioneel bestudeerd onder de aanname dat ze rationeel zijn genomen. Dat wil zeggen dat aangenomen wordt dat de beste optie wordt gekozen uit alle beschikbare mogelijkheden, waarbij alle relevante voor- en nadelen meegewogen zijn. Echter, deze traditionele manier waarop in de economie naar rationaliteit wordt gekeken wordt al enkele decennia als zeer onrealistisch gezien.

Gedragsexperimenten en gezondheid

Het meeste onderzoek dat poogt de traditionele economische kijk op beslissingen te verbreden is gebaseerd op financiële beslissingen. Zodoende breidt Lipman in zijn proefschrift enkele van deze bevindingen uit naar beslissingen over gezondheid in een aantal gedragsexperimenten. Bijvoorbeeld, hij laat zien dat veel mensen verliesafkerig zijn voor gezondheid, dat wil zeggen dat ze gevoeliger zijn voor gezondheidsverliezen dan voor evenredige gezondheidswinsten. Echter, er bestaan grote verschillen tussen mensen in dit soort keuzekenmerken. Beleidsmakers die beslissingen over gezondheid willen bevorderen zouden daarom moeten overwegen hun beleid op maat te maken. In zijn proefschrift verkent Lipman een dergelijke op maat gemaakte aanpak voor sportgedrag.

Gezondheidswaardering begrijpen en verbeteren

Maatschappelijke beslissingen over gezondheid worden vaak onderbouwd door de kosten en baten van gezondheidsinterventies te vergelijken. Gezondheidsbaten beoordelen vergt echter kwantitatieve maat om gezondheid in uit te drukken en methoden om deze kwantificatie op een adequate manier te realiseren. Lipman’s onderzoek focust op twee methoden die beiden voor dit soort gezondheidswaardering wordt gebruikt, maar normaliter tot verschillende resultaten leiden. Dit is problematisch omdat maatschappelijke beslissingen over gezondheid daardoor kunnen afhangen van de gekozen methode. Hij onderzoekt waarom deze methoden verschillende resultaten hebben en verkent mogelijke oplossingen. Net zoals in het eerste deel van het proefschrift lijkt van belang te zijn dat individuele verschillen in besluitvorming meegenomen worden, in plaats van rationaliteit te veronderstellen.