Promotie N. (Newel) Salet

Bouwen aan een solide basis van waardegedreven zorg
Promotor
Prof.dr. F.T. Schut
Promotor
Prof.dr. J.A. Hazelzet
Co-promotor
Dr. F. Eijkenaar
Datum
donderdag 25 apr 2024, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
Logo eshpm

N. Salet verdedigt zijn proefschrift op donderdag 25 april 2024; getiteld: Bouwen aan een solide basis van waardegedreven zorg.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het proefschrift:

Dit proefschrift onderzoekt hoe verschillende aspecten van de strategische waarde-agenda kunnen bijdragen aan een verbetering van de gezondheidszorg. Hierbij ligt de nadruk op de aspecten ‘meten en voorspellen van uitkomsten en kosten’, ‘efficiëntie van gegevensgebruik’ en ‘invoering van waardegedreven bekostiging’. Het doel is om het gebrek aan kennis op deze gebieden te verminderen en inzichten te bieden die de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit werd gedaan door drie kennislacunes (gedeeltelijk) te overbruggen. Ten eerste is onderzocht hoe variatie in zorguitkomsten en - kosten kunnen worden gemeten en begrepen. Dit is van cruciaal belang voor het nemen van weloverwogen beslissingen over interventies om de zorg te verbeteren. Ten tweede is onderzocht in hoeverre prognostische factoren en voorspelmodellen kunnen bijdragen aan klinisch relevante inzichten, zoals het identificeren van hoog-risico patiënten en het inschatten van ziekteprognoses. Ten derde is er onderzoek gedaan naar de obstakels en bevorderende factoren voor de invoering van waardegedreven zorg, met een focus op de complexe dynamiek van waardegedreven bekostiging.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen