Symposium: Value-Based Health Care en betaalbare zorg: (hoe) leidt uitkomstgerichte zorg in Nederland tot meer waarde voor de burger?

Begindatum

vrijdag, 11 okt 2019, 11:00

Einddatum

vrijdag, 11 okt 2019, 15:00

Gebouw
Erasmus Paviljoen
Locatie
Campus Woudestein
Gesproken taal
Dutch

Zorginstituut Nederland adviseert de Minister van VWS over toelating van dure nieuwe geneesmiddelen tot de basisverzekering. Daarbij weegt het Zorginstituut de gezondheidswinst van het nieuwe middel af tegen bestaande middelen en tegen de maatschappelijke kosten. Voor veel andere vormen van zorg wordt zo’n expliciete afweging echter niet door het Zorginstituut gemaakt. Professionals en patiënten nemen - steeds vaker samen -  in de spreekkamer beslissingen over diagnostiek en behandeling, terwijl de ziekenhuisbestuurder binnen het budget probeert te blijven dat aan de onderhandelingstafel met de zorgverzekeraar is afgesproken. Afwegingen over baten en kosten van zorg vinden daarmee deels in parallelle werelden plaats en komen in de praktijk niet op dezelfde manier tot stand.

Is Value-Based Health Care de oplossing?

De belofte van Value-Based Health Care is dat het deze gescheiden werelden dichter bij elkaar kan brengen. In de theorie van Value-Based Health Care worden de opbrengsten van behandelingen immers afgewogen tegen de kosten van zorg in de gehele keten. Voor het Zorginstituut zou Value-Based Health Care daarmee een waardevolle aanvulling kunnen zijn op ‘klassiek’ pakketbeheer. Betere uitkomsten en betaalbare zorg, dat raakt de kern van de missie van het Zorginstituut.

De vraag is echter hoe Value-Based Health Care die belofte in de Nederlandse zorg kan waarmaken. Aan welke voorwaarden moet daarvoor zijn voldaan? Wat zegt de wetenschap daarover? En wat is de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuiszorg en eerste lijn? Value-Based Health Care heeft de aandacht voor patiëntrelevante uitkomsten van zorg vergroot. Maar hoe zit het met de kosten van zorg?

Daarover spreken op dit symposium dr. Sjaak Wijma, Zorginstituut Nederland; prof.dr. Werner Brouwer, ESPHM; prof.dr. Jan Hazelzet, Erasmus Medisch Centrum; prof.dr. Trudy van der Weijden, Maastricht University; en drs. Gijs Steinmann, promovendus bij ESHPM. De dagvoorzitter is prof.dr. Roland Bal van ESHPM.

Programma

  • 11:00     Ontvangst - deuren open
  • 11.30     Opening en welkom - Prof.dr. Roland Bal (ESHPM)
  • 11.40     Wat betekent VBHC voor de kwaliteit- en pakkettaken van het Zorginstituut? - Dr. Sjaak Wijma (Zorginstituut Nederland)
  • 12.05     Value(s) Based Health Care: Een veelbelovend concept of een veelkoppig monster? - Prof.dr. Werner Brouwer (ESHPM)
  • 12.30     Lunch
  • 13.15     De Patiënt als Partner: co-creatie en co-evaluatie - Prof.dr. Jan Hazelzet (Erasmus Medisch Centrum)
  • 13.40     Samen beslissen op basis van uitkomstinformatie; wat zijn de uitdagingen? - Prof.dr. Trudy van der Weijden (Maastricht University)
  • 14.05     Redefining Value: Een Zoektocht naar Waarde voor de Patiënt - Gijs Steinmann, MSc (ESHPM)
  • 14.30     Afsluiting

Aansluitend aan het symposium zal prof.dr. Diana Delnoij haar oratie uitspreken.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van ESHPM via communicatie@eshpm.eur.nl.

Het symposium is gratis toegankelijk, maar niet kosteloos. Als u zich heeft geregistreerd en niet kunt deelnemen, verzoeken wij u zich af te melden via communicatie@eshpm.eur.nl

Bent u geïnteresseerd in de presentaties die tijdens het symposium zijn gegeven? Download deze hier.