Zorg/Plaats: Ontregelen plaats in de zorg

Promotor
Co-promotor
Begindatum

donderdag, 3 sep 2020, 11:30

Einddatum

donderdag, 3 sep 2020, 13:30

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Gesproken taal
English
Dara Ivanova MSc

Dit onderzoek gaat over de relatie tussen zorg en plaats. Het stelt dat het niet volstaat om zorg en plaats in enkelvoudige termen te begrijpen: zorg moet veel breder worden opgevat dan medische zorg alleen, en plaats behelst veel meer dan een locatie op de kaart. Daarnaast betoogt het dat zorg en plaats samen tot stand komen, en dat ze niet los van elkaar kunnen worden begrepen.

Het onderzoek geeft aanbevelingen voor beleidsmakers, zorgprofessionals en burgers om na te denken over de vele manieren waarop zorg wordt geplaatst. Beleid zoals Aging in Place, De juiste zorg op de juiste plek en Regionalisering moet plaats serieus nemen; het zou zich verre moeten houden van een romantisering van ‘de regio’ of ‘de buurt’, en juist meer aandacht schenken aan affectieve relaties tussen plaats en zorg. Het verplaatsen van gezondheidsdiensten moet zorgvuldig gebeuren, met oog voor de onderliggende waarden die bij dergelijke beslissingen op het spel staan. Tot slot pleit dit onderzoek voor de democratisering van plaatsmaken in en met zorg; het spoort burgers aan om het zorgzaam maken van plaatsen te omarmen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en als een vorm van samenleven met zorg.