Bijna 5 miljoen voor bevordering veerkracht van chronisch zieke kinderen via eHealth

Het consortium van eHealth Junior, onder leiding van hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Manon Hillegers van het Erasmus MC in samenwerking met hoogleraar orthopedagogiek Loes Keijsers van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), krijgt 4,9 miljoen euro van het programma ‘Onderzoek op Routes door Consortia’ van de Nationale Wetenschapsagenda. De toekenning is voor het ontwikkelen van een platform met kwalitatief hoogwaardige apps voor 1 miljoen chronisch zieke kinderen. Deze apps signaleren en voorkomen psychologische problemen en bevorderen het speelgedrag.

Prof. dr. Manon Hillegers ziet in de praktijk hoe geestelijke gezondheidsproblemen het leven van kinderen en hun gezinnen kunnen ontwrichten. Als hoofd van dit consortium stelt ze zichzelf als doel om preventie, die aansluit bij het opgroeiende kind en jongere, beschikbaar te stellen voor het chronisch zieke kind.

Door betere behandeling hebben kinderen met een chronische en of levensbedreigende aandoening, zoals taaislijmziekte of een aangeboren hartafwijking, een steeds grotere kans op overleving. Hillegers & Keijsers: ‘Wij vinden overleven niet genoeg. Een goede kwaliteit van leven is van groot belang. Uit onderzoek weten wij dat deze kwetsbare kinderen vaker dan hun leeftijdsgenoten last hebben van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie of angst. Het is onze missie om te zorgen dat deze kinderen, ondanks hun ziekte, gelukkig door het leven kunnen gaan en veerkrachtig opgroeien.’

Zorgkosten

Prof. dr. Keijsers: “In dit onderzoek willen we vroeger herkennen welke chronisch zieke kinderen depressief aan het worden zijn. Dat gaan we doen met Experience Sampling methoden – het meerdere keren per dag meten van emoties, gedrag en gedachten. Dit geeft inzicht in subtiele fluctuaties die voorlopers kunnen zijn van emotionele problemen.”

Er vroeg bij zijn, het liefste voordat problemen ontstaan, geeft kinderen de beste kansen op een gelukkig leven,’ vervolgt Hillegers. ‘En dat is niet alleen fijn voor de kinderen en hun gezinnen, want het reduceert op de langere termijn ook nog eens de zorgkosten.’

“Hoe groot het effect van preventieve eHealth apps is, en hoe groot de kostenbesparing is, dat gaan we onderzoeken in ons eHealth junior project” aldus Keijsers.”Dat doen we samen met collega’s van de Erasmus School of Health Policy & Management, dr. Leona Hakkaart- van Roijen prof. dr. Werner Brouwer”.

eHealth

Spelen is van groot belang voor een gezonde ontwikkeling. Het laat kinderen experimenteren met gedrag en geeft ze de mogelijkheid om alternatieve omstandigheden en gevolgen na te bootsen. Dit bevordert de ontwikkeling van hun emotionele capaciteiten, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Hillegers: ‘Uit onderzoek weten we dat een tekort aan spel bij chronisch zieke kinderen een negatieve impact kan hebben op sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Omgekeerd kan het bevorderen van gezond spelgedrag bijdragen aan het beter omgaan met de gevolgen van chronisch ziek zijn.’

“In apps die we ontwikkelen stellen we dus spel voorop”, aldus Keijsers. “Samen met jongeren creëren we daarom applicaties die aansluiten bij wat zij leuk vinden, en wat hen motiveert”.

In de toekomst, moeten deze apps beschikbaar komen voor alle chronisch zieke kinderen. Zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen, en gelukkig kunnen opgroeien, ondanks hun ziekte.

Consortium

Het eHealth Junior consortium www.ehealthjunior.nl is een samenwerking tussen het Erasmus MC-Sophia (prof. dr. Manon Hillegers), de Erasmus Universiteit Rotterdam | Department of Psychology, Education & Child Studies (prof. Loes Keijsers), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (dr. Sanne Nijhof), Fontys hogescholen Eindhoven (prof. Eveline Wouters) en Tilburg Universiteit (prof. Inge Bongers en prof. Eveline Wouters). Vanuit ESSB is verder nog prof. Pauline Jansen betrokken.

Een team van wetenschappers, game-designers, jongeren en bedrijven gaat de uitdaging aan om dit spelgedrag te bevorderen door apps te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor en door kinderen  met een chronische ziekte. Daarbij is het van groot belang dat de apps specifiek bijdragen aan veerkracht en zelfinzicht, om kwetsbare kinderen en jongeren zo nog beter te ondersteunen. Bovendien helpen deze apps de zorgprofessionals om jongeren beter te begrijpen en steunen, tijdens elke fase van hun ontwikkeling.


Persbericht overgenomen van ErasmusMC

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl