Cliënt aan zet

Cliënt aan zet
ja

Op 13 mei 2019 organiseerde het Nivel het symposium ‘Cliënt aan zet’ over kwalitetisverbeteringsinstrumenten en de belangrijke actieve rol die cliënten kunnen spelen bij kwaliteitsverbetering  in de langdurige zorg. Marjolijn Heerings presenteerde hier ook de tool ‘Als je het ons vraagt’ aan een publiek van zorgprofessionals, onderzoekers en cliënten.

Marjolijn begon de presentatie met het vertonen van de video ‘Alleen’ waarin een acteur van theater Babel de cliëntervaring van het verhuizen van een groepswoning naar een woning in de wijk verwoordt. Een ervaringsdeskundige in de zaal vertelde dat deze film erg dichtbij kwam en haar raakte. Dit zette de toon voor het delen van ervaringen over wat het betekent om meer eigen regie te krijgen of te geven in de zorgrelatie. De films en de gespreksmethoden ontwikkeld voor ‘Als je het ons vraagt’ kunnen teams ondersteunen om deze gesprekken met hun cliënten en hun naasten te voeren en samen aan kwaliteitsverbetering te werken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen