Dansen met een virus: op weg naar adaptief bestuur

In opdracht van ZonMw doet ESHPM de komende 2 jaar onderzoek naar de besluitvorming over Corona. Roland Bal geeft een toelichting op het onderzoek: “Het is specifiek gericht op hoe de regionale structuur van overleg in de acute zorg (ROAZ) en veiligheidsregio’s heeft bijgedragen aan de beleidsreacties op de Corona-pandemie. Ook onderzoeken we hoe deze structuur in de toekomst kan worden vormgegeven.”  

“In het onderzoek kijken we vooral naar de voorwaarden voor een adaptief en reflectief bestuur. Ofwel, hoe kan de structuur van besluitvorming zo worden vormgegeven dat op een zo effectief mogelijke manier met onzekere situaties kan worden omgegaan. We betrekken de verschillende perspectieven, belangen en actoren bij het onderzoek. We maken gebruik van de metafoor van de dans om daar invulling aan te geven.  

Voor het onderzoek werken we samen met het Erasmus MC, de veiligheidsregio Rijnmond, en met Zorgbelang Inclusief. Regionale en landelijke partijen zijn daarnaast betrokken. De vragen die het onderzoek beantwoordt zijn: 

  1. Wat kunnen we, terugkijkend, leren van de bestuurlijke reactie op de Coronacrisis over de sturing van zorg in tijden van pandemische crises? 
  2. Hoe kan de dans van lokale, regionale en nationale bestuurlijke arrangementen in de ‘chronische’ fase van de crisis effectief worden vormgegeven en welke partijen kunnen dit positief beïnvloeden? 
  3. Welke effecten heeft deze dans en de eruit voortkomende besluiten op de organisatie en uitvoering van de zorg? 

Middels etnografische methoden en actie-onderzoek geven we antwoord op deze vragen. Door tussentijdse resultaten regelmatig terug te koppelen met betrokken partijen draagt het onderzoek bij aan de verdere ontwikkeling van de besluitvormingsstructuur. In het kader van het onderzoek organiseren we bovendien geregeld openbare webinars.” 

Naast Roland Bal zijn de volgende onderzoekers betrokken: Sabrina Huizenga, Bert de Graaff, Hester van de Bovenkamp, Iris Wallenburg, Joke Boonstra, Eric Verkaar en Saskia Baas. 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen