‘De econoom is geen vijand van de volksgezondheid’

‘Economisch onderzoek over investeringen in de volksgezondheid door preventie binnen en buiten de zorg is enorm interessant vanwege de normatieve vraagstukken die er liggen. Door data uit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen en expertise uit verschillende disciplines te combineren is het mogelijk om deze normatieve discussies empirisch te voeden’ Dit stelt prof.dr. Pieter van Baal in zijn oratie ‘Economie op leven en dood’.

Hij aanvaardt op vrijdag 10 maart 2023 het ambt van hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) met de leeropdracht ‘Public Health Economics’. Met deze leerstoel geeft ESHPM een belangrijke impuls aan het onderzoek in de gezondheidseconomie met in het bijzonder een focus op het publieke domein. De leerstoel is gevestigd bij de sectie Health Economics van ESHPM.

Over zijn oratie zegt Pieter “De titel van mijn oratie ‘Economie op leven en dood’ suggereert dat het toepassen van economische theorie in de zorg een strijd op leven en dood kan ontketenen. Dit is zeker het geval als het gaat om het gebruik van kosteneffectiviteit bij vormgeving van het basispakket verzekerde zorg.” Hij is er dan ook trots op dat zijn onderzoek een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse richtlijnen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg.

Discussies

Het gebruik van economische inzichten op het gebied van de zorg zijn niet onomstreden. Vooral het gebruik van kosteneffectiviteitsonderzoek kan in de praktijk leiden tot discussies tussen verschillende belangengroepen. “De econoom is geen vijand van de volksgezondheid. Echter, het is inherent aan de rol van econoom om soms slecht nieuws te brengen. Dit is niet altijd makkelijk, maar het is in mijn ogen een cruciale rol. Hoe kunnen we verwachten dat beleidsmakers moeilijke beslissingen nemen en dus ook slecht nieuws brengen als we dit zelf ook niet doen? Er is vaak veel druk om een positieve draai aan onderzoek te geven.”

Het onderzoek van Van Baal richt zich op het kijken naar de balans tussen volksgezondheid en zorguitgaven. Oftewel, zijn de uitgaven aan de zorg doelmatig? Welke zorg die nu geleverd wordt kan misschien beter worden stopgezet en welke nieuwe zorg zouden we moeten implementeren? En hoe beoordelen we dit? Het is zijn ambitie om hoogwaardig, innovatief en multidisciplinair onderzoek te doen op het gebied van Public Health Economics en de samenwerking met Erasmus MC op dit gebied te intensiveren.

Interesse?

Iedereen is van harte welkom de oratie bij te wonen. De plechtigheid begint om 16.00 uur in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. U kunt de oratie ook via livestream volgen of later terugkijken.

Professor
CV

Prof.dr. Pieter van Baal heeft economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gepromoveerd aan dezelfde universiteit bij Erasmus School of Law. Hij is op dit moment hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Hiervoor was hij onder andere werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen