De Nieuwe Economen podcast: Kwaliteit van Zorg

Goede zorg voor ouderen wordt steeds duurder. Door de vergrijzing en technologische ontwikkelingen geven we in 2060 naar verwachting 60 miljard uit aan ouderenzorg alleen - dat is vier keer zo hoog als in 2015, zo becijferde het RIVM. Tegelijkertijd willen we goede kwalitatieve zorg kunnen blijven verlenen. Hoe komt dat allemaal samen?

Marlies Bär, promovendus zorgeconomie bij ESHPM, doet onderzoek naar de kwaliteit van verpleeghuiszorg in Nederland. Meer inhuur van personeel leidt volgens haar onderzoek niet per definitie tot een hogere kwaliteit van zorg. Maar wat betekent dat eigenlijk, kwaliteit van zorg? En hoe zouden we in de toekomst na kunnen denken over doelmatige overheidsuitgaven? Leer er alles over in de zesde aflevering van de Nieuwe Economen podcast!

Beluister de podcast via de site van ESB: https://esb.nu/events/overig/20070197/aflevering-6-kwaliteit-van-zorg

Promovendus

Marlies Bär

Meer informatie

De Nieuwe Economen podcast

De nieuwe generatie economen klopt op de deur, met frisse ideeën voor de grote uitdagingen van deze tijd. Wie deze economen zijn, en welk onderzoek zij doen, hoor je bij de Nieuwe Economen podcast. De Nieuwe Economen podcast is een product van ESB en wordt gemaakt door Elisa de Weerd, Yrla van de Ven en Sarah van Hugte. Waarom is deze podcast er gekomen? Yrla: '"Wij volgen alle drie het economisch debat op de voet, en het viel ons daarbij op dat we nog weinig jonge economen tegenkomen. Terwijl er zoveel promovendi zijn met interessant en nuttig onderzoek! Die willen we graag een podium geven. Zo raken economen, journalisten en andere geïnteresseerden bekend met de ideeën van de nieuwe generatie."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen