De zorg voor ouderen: een gemeenschappelijke deler tussen generaties

ja

Verbinding en diversiteit zijn veelvoorkomende termen anno 2019. Wat betekenen deze termen in relatie tot de zorg voor de groeiende groep ouderen in Nederland? De rijkdom aan diversiteit en het belang van verbinding in en tussen generaties maken de zorg voor ouderen een zorg van ons allen.

Diversiteit van generaties

De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst sterk toegenomen, zo bleek uit het WRR rapport De nieuwe verscheidenheidOpent extern. Schuilt er kracht in de rijkdom aan diversiteit? Een groot gedeelte van de groep ouderen met een migratie achtergrond heeft het moeilijk: lage sociale economische klassen en verlangen naar sociaal contact en het land van herkomst. Hoe is er vorm te geven aan diversiteit in de zorg voor ouderen? ‘Een cultuur sensitieve aanpak met het oog en de antenne betekent een open houding naar andere culturen toe’, aldus Marilyn Haime, lid van de onlangs geïnstalleerde Raad van Ouderen.

Verbinding tussen generaties

In Rotterdam, waar men spreekt over ‘superdiversiteit’Opent extern met 206 verschillende nationaliteiten, schuilt verborgen rijkdom aan ervaringen onder ouderen. Neem de Turkse kapper in Oud-Charlois in Rotterdam-Zuid, al ruim dertig jaar gepositioneerd aan de Wolphaertsbocht. Als lokale ‘buurtvader’ weet hij als geen ander wat er speelt en onderhoudt hij contact met de wijkagent, lokale ondernemers en klandizie. Je zou kunnen zeggen: het oog en de antenne van de buurt. De persoonlijke verhalen achter veelal gesloten voordeuren lijken echter niet altijd bekend en dat maakt misschien al snel onbemind. Verbinding tussen generaties zou best eens in eigen straat kunnen beginnen.

Generaties samen onderweg

Dat verbinding in 2019 eveneens benoemd zal worden, zal geen verassing zijn. De toekomstige ouderenzorg? Liever de toekomstige zorg voor ouderen: de zorg voor ons als veelkleurig palet aan generaties. Mede vormgegeven door onderzoek gebaseerd op lokale en regionale praktijkbehoeften en beleid wat de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen stimuleert. Het samenbrengen van perspectieven, persoonlijke ervaringen, talenten, culturen en enthousiasme is letterlijk een verbindende meerwaarde. Hierom is de zorg voor ouderen een puzzel die wij samen dienen te (her)leggen: een gemene deler tussen generaties.

Meer informatie

Deze blog is geschreven door Oemar van der Woerd van de sectie HCG. Het is gebaseerd op een verslaglegging van de landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ die mede georganiseerd is door Erasmus School of Health Policy & Management.