Een bruisende alumnigemeenschap kan iedere faculteit zich wensen

Prof.dr. Maarten IJzerman

Wat een geweldige start in mijn nieuwe functie afgelopen mei. Het 40-jarig lustrumdiner georganiseerd in samenwerking met de onafhankelijke alumnivereniging ESHPMa, was niet alleen een groot succes, maar voor mij ook een hele mooie kennismaking met vele alumni. En dit gaf direct een mooi beeld van de diversiteit van de werkomgevingen en de ervaringen die onze alumni hebben opgedaan na het afstuderen.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) heeft nu ongeveer 5.200 alumni, allen afgestudeerd in de 40 jaar dat we bestaan. Waar we begonnen als opleiding “Algemene Gezondheidszorg”, bieden we op dit moment een bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen en drie masteropleidingen – Health Economics, Policy & Law, Health Care Management en de European Master in Health Economics and Management. Bij elkaar telt ESHPM nu jaarlijks ongeveer 1.600 studenten.

Alumni zijn enorm belangrijk voor ESHPM. Niet alleen blijf je je leven lang een alumnus van ESHPM, maar is het voor ons enorm belangrijk om zicht te houden op de vragen in de arbeidsmarkt, zodat we daar op kunnen inspringen met opleidingen. Of om een netwerk met potentiële stageplekken te onderhouden voor onze huidige studenten. Om samen met onze alumni te werken in nieuwe onderzoeksprojecten of academische werkplaatsen, of om goed voeling te houden wat er (inter-)nationaal speelt op het terrein van gezondheidszorg en sociaal beleid. Allemaal voorbeelden waaruit duidelijk wordt hoe belangrijk onze alumni zijn.

Maar we willen natuurlijk ook wat terug doen. Veel internationale universiteiten die ik ken, organiseren zeer geregeld alumnibijeenkomsten. Naast dat het goed is om elkaar te ontmoeten, passen deze bijeenkomsten goed bij de visie op onderwijs en life-long learning. Bijvoorbeeld door seminars te organiseren of door gastsprekers uit te nodigen. Vanuit ESHPM wordt daarnaast binnenkort de ESHPM Academy bekendgemaakt, ons initiatief om postacademisch onderwijs aan te bieden voor alumni en andere geïnteresseerden. Dit betreft zowel ons bestaande aanbod als nieuwe activiteiten. Nieuwsgierig? Neem dan alvast een kijkje op onze website.

Binnen ESHPM zelf vinden ook diverse ontwikkelingen plaats. Na drie maanden in deze rol heb ik een redelijk goed overzicht gekregen van de enorme impact die wij hebben in de zorg en het is een eer om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Wij zullen de komende maanden gebruiken om ons vanuit ESHPM te heroriënteren op maatschappelijke thema’s, zoals planetary health en de uitdagingen in de arbeidsmarkt. We zullen dat onder andere doen binnen het convergence-initiatief van de EUR, het ErasmusMC en de TU Delft, maar ook in internationaal verband zoals dat nu al binnen het Rotterdam Global Health Initiative gebeurt.  

Alumnibeleid bij de Erasmus Universiteit is goed ontwikkeld en bij ESHPM maken we nu ook grote inhaalslagen op dit gebied. We hebben regelmatig contact met het bestuur van ESHPMa en ik zie ernaar uit om samen nog veel mooie initiatieven op te pakken. 

- Maarten IJzerman, decaan van Erasmus School of Health Policy & Management

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen