‘Een nieuw panacee: de zorg moet regionaliseren’

In een driejarig experiment gaat ESHPM, samen met de regio’s, ‘Waardigheid en Trots’ en het ministerie van VWS (het ‘Regioz’-project) onderzoeken hoe door samenwerking en taakherschikking de ouderenzorg kan worden verbeterd.

Op dit moment zetten tien regio’s (te weten: Groningen, Zuid-Oost Friesland, Zwolle, Apeldoorn-Zutphen, de Achterhoek, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Midden-Holland, Twente en Zeeland; een aantal staan nog in de wacht) – met steun van het zorgkantoor – pilots op waarin wordt geëxperimenteerd met het ‘anders’ organiseren en uitvoeren van zorg aan ouderen.

Zo wordt een systeem van triage en taakherschikking beproefd, waardoor een SO niet langer op een zorglocatie aanwezig hoeft te zijn en instellingoverstijgend kan worden ingezet; er wordt geïntegreerde spoedzorg aan ouderen ontwikkeld waarbij nauw wordt samengewerkt met het ziekenhuis in de regio; er is een netwerkaanpak in de thuiszorg opgezet waarbij SO, huisarts en wijkverpleegkundige zorg op maat verlenen aan een patiënt thuis en – als dat niet meer mogelijk is – bij de transitie naar het verpleeghuis.

In al deze experimenten probeert men de zorg zo in te richten dat de competenties van zorgprofessionals optimaal en in samenhang worden benut, en dat zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de behoefte van de patiënt. De zorg staat centraal; bestuurlijke en organisatorische processen en voorwaarden worden hierop afgestemd. Dit vereist een nauwe betrokkenheid van onder meer bestuurders, zorgprofessionals, zorgmanagers, het zorgkantoor en het ministerie van VWS. De institutionele infrastructuur van de regio is dan ook, naast de zorg zelf, onderwerp van onderzoek.

Lees het volledige artikel over hoe dit onderzoek ontstaan is en over de eerste lessen die al geleerd zijn in Medisch Contact 33-34.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jitse Schuurmans, universitair docent bij ESHPM: schuurmans@eshpm.eur.nl.

Lees ook: https://www.eur.nl/eshpm/nieuws/zorgen-voor-de-regio-actieonderzoek-naar-regionale-ouderenzorg