Eerste alumni-evenementen een groot succes

In de eerste nieuwsbrief hadden we al aangekondigd dit jaar meerdere evenementen voor alumni te organiseren, mede ter ere van het 40-jarig bestaan van de faculteit. Inmiddels hebben we er drie achter de rug en kijken we er vol trots op terug!

Alumnidiners

Speciaal voor het lustrum besloten we groots uit te pakken met de aftrap van onze alumni-activiteiten in de vorm van een groots diner voor onze oud-studenten.

In samenwerking met de onafhankelijke alumnivereniging ESHPMa hebben we inmiddels al twee alumnidiners georganiseerd! De eerste vond plaats op 18 mei in het Zalmhuis en was zo succesvol (met 180 enthousiaste alumni aanwezig) dat we gauw een vervolg hebben georganiseerd voor 7 september j.l. in de Stadshaven Brouwerij Rotterdam. Bij dit tweede diner waren ook weer meer dan 170 alumni aanwezig.

In het Zalmhuis hadden we tevens de eer om van drie van onze alumni te horen spreken. Tijdens hun korte lezingen vertelden Marjolein Oudshoorn (afgestudeerd in 2000, nu werkzaam als Programmamanager Gezond en Gelukkig Den Haag), Dorie van Hooff (afgestudeerd in 2004, werkzaam als Senior Adviseur Kwaliteit & Innovatie bij Alrijne Zorggroep) en Cassandra van den Berg (afgestudeerd in 2003, werkzaam als Programmadirecteur ‘Leven leiden dat je lief is’ bij Florence) over hoe zij in hun werk bezig zijn met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg.

Bij de Stadshaven Brouwerij Rotterdam verzorgde Bernard Leenstra (o.a. huisarts, geen alumnus) een lezing over het belang van ondernemerschap in de zorg.

Waar het Zalmhuis een traditioneel driegangendiner was aan tafel, was het diner bij Stadshaven Brouwerij Rotterdam een ‘walking dinner’. De gasten konden kiezen tussen statafels en lage tafels, krukken en stoelen, of konden simpelweg blijven staan. De informele en flexibele opzet van het diner zorgde voor extra ontmoetmomenten tussen alumni.

Beide avonden stonden, naast het inhoudelijke programma, vooral in het kader van het weerzien van elkaar en nieuwe en oude contacten maken. Op 7 september hebben we hier nog extra aandacht aan besteed door middel van een kennismakingsbingo waar men enthousiast gebruik van maakte.

Beyond Your Degree: Students Meet Alumni

Meet & greet voor studenten en alumni

Voor studenten is het soms lastig inschatten wat voor mogelijkheden er zijn na de studie – in welke sectoren kun je terecht en aan wat voor banen moet je dan denken? Om hier meer inzicht in te geven, nodigden we op 1 juli zo’n negen alumni uit om studenten hier meer over te vertellen tijdens Beyond Your Degree: Students Meet Alumni.

Deze alumni kwamen uit vele verschillende sectoren – van het ministerie van VWS en consultancy tot verzekeringen en farmaceutica. Ook Career Services verzorgde een workshop over het maken van keuzes, in het bijzonder met betrekking op je toekomst. Studenten konden zich voor meerdere sessies opgeven. Van zowel de studenten als de alumni die aanwezig waren hebben we veelal positieve feedback ontvangen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen