ESHPM en NVZD doen onderzoek naar samenwerkingsverbanden, fusies en de rol van banken en zorgverzekeraars

De Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) start in januari 2019 vanuit de NVZD-leerstoel ‘Bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg’ een groot vragenlijstonderzoek onder zorgbestuurders. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ESHPM.

Samenwerking met ESHPM

Het onderzoek is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de NVZD en ESHPM. Door middel van een vragenlijst worden zorgbestuurders die lid zijn van de NVZD gevraagd hun visie en ervaringen te delen over samenwerkingsverbanden, fusies en de rol van banken en zorgverzekeraars. Door het brede takenpakket en de sleutelpositie die zorgbestuurders in hun organisatie bekleden kunnen zij bij uitstek inzichten verschaffen over deze complexe vraagstukken.

Dit onderzoek voorziet in de vraag naar specifieke wetenschappelijke kennis, maar levert bovendien handreikingen op voor beleid en bestuurlijk handelen in het snel veranderende zorglandschap. De vragenlijst is nog tot medio februari geopend voor de zorgbestuurders aangesloten bij de NVZD. De eerste resultaten verwachten we in het voorjaar van 2019 te kunnen delen. Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van prof. dr. Richard Janssen (bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de gezondheidszorg vanwege de NVZD), prof. dr. Marco Varkevisser (bijzonder hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg) en dr. Anne-Fleur Roos.

Anne-Fleur Roos is in juni 2018 gepromoveerd met een proefschrift over zorgfusies, waarin twee artikelen waren opgenomen die zijn verschenen op basis van eerder vragenlijstonderzoek onder de leden van de NVZD in 2012.

Ook het huidige onderzoek zal een plaats krijgen in een tweetal proefschriften: Wouter van der Schors werkt aan zijn proefschrift over samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg en Tessa van Dijk doet onderzoek naar de gevolgen van regelgeving voor banken (Basel III) en zorgverzekeraars (Solvency II) en de uitwerking daarvan op zorgorganisaties.

NVZD-leerstoel

De NVZD werkt al sinds 1988 samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam in het kader van de NVZD-leerstoel ‘Bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg’. De afgelopen jaren rondden vijf promovendi promotieonderzoek af onder leiding van Kim Putters, voorganger van Richard Janssen.

In 2019 verwacht Sophie Bijloos haar promotieonderzoek af te ronden naar de vraag: hoe bouwen zorgbestuurders aan hun license to lead? Promotoren zijn Kim Putters en Wouter ten Have.