ESHPM investeert in convergentie

Om de dringende maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg effectief aan te pakken, zijn brede interdisciplinaire samenwerkingen nodig. Intensievere samenwerking tussen disciplines en instellingen kan bijdragen aan de vereiste innovatieve oplossingen om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties te behouden en verbeteren. Deze doelstelling staat centraal in de convergentie tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en de Technische Universiteit Delft.

De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) wil als toonaangevend, multidisciplinair instituut via onderzoek en onderwijs een positieve impact uitoefenen op de toekomst van gezondheid en gezondheidszorg (nationaal en internationaal), en heeft besloten tot een strategische investering van 1,5 miljoen euro in deze convergentie.

ESHPM financiert zes promotieplaatsen in een interdisciplinaire omgeving, allen in samenwerking met Erasmus MC en/of TU Delft. De zes promovendi zullen bijdragen leveren aan een breed scala aan onderwerpen in relatie tot de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, zoals op waarde gebaseerde gezondheidszorg, voorkeurmeting, concentratie en concurrentie, kunstmatige intelligentie in oncologie, en persoonsgerichte zorg. Dit alles zal nieuwe samenwerkingen stimuleren, de convergentie versterken en bijdragen aan innovatieve wetenschappelijke kennis. En het uiteindelijke doel is de toekomstige gezondheid en gezondheidszorg te verbeteren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen