ESHPM krijgt hoogst mogelijke score bij onderzoeksaccreditatie

Een internationale commissie, voorgezeten door prof. Peter Smith (Imperial College), concludeert dat Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) excellent wetenschappelijk onderzoek verricht. De commissie heeft ESHPM op alle evaluatiecriteria de hoogst mogelijke score toegekend. De commissie was in het bijzonder onder de indruk van de multidisciplinariteit en maatschappelijke impact van het onderzoek dat wordt verricht door ESHPM.

Eind 2020 heeft de visitatie door de commissie in het kader van de onderzoeks-accreditatie plaatsgevonden. De commissie heeft gesproken met een grote vertegenwoordiging van onderzoekers, ondersteunende staf, alumni en maatschappelijke partners van ESHPM. Op basis van deze gesprekken en het zelfevaluatierapport heeft de commissie ESHPM beoordeeld op de criteria kwaliteit van onderzoek, de maatschappelijke relevantie van onderzoek en de vitaliteit van de organisatie. De commissie heeft recent haar eindrapport opgeleverd, waaruit blijkt dat ESHPM op alle criteria de maximale score is toegekend.

Dr. Pieter van Baal, onderzoeksdirecteur van ESHPM, geeft aan bijzonder trots te zijn met deze beoordeling. “Het onderstreept het constante, hoge niveau van ons wetenschappelijke werk.” Ook bij de vorige onderzoeksvisitatie, toen ESHPM nog werd beoordeeld als onderdeel van de Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES), ontving ESHPM namelijk al een ’excellente’ beoordeling. “Daarmee is dit een prachtig compliment voor iedereen binnen ESHPM,” aldus Van Baal.

In het rapport van de commissie werden onder andere complimenten gegeven voor het feit dat ESHPM werkelijk multidisciplinair is – niet alleen in onderwijs maar ook aantoonbaar in onderzoek. Prof.dr. Werner Brouwer, decaan van ESHPM, noemt het behalen van deze excellente beoordeling “een prachtige erkenning van het wetenschappelijk en maatschappelijk zeer relevante, multidisciplinaire onderzoek dat binnen ESHPM wordt verricht, juist nu.” De maatschappelijke relevantie van het wetenschappelijke werk binnen ESHPM werd door de commissie ook expliciet geroemd.  

Meer informatie

Benieuwd naar het onderzoeksrapport? Lees het hier. Het zelfevaluatierapport van ESHPM kun je hier bekijken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen