ESHPM ontwikkelt investeringsagenda voor meerdere jaren

Nikola Jovanovic

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) gaat opwindende tijden tegemoet. Een internationaal beoordelingspanel heeft ESHPM-onderzoek (2013-2018) als uitstekend bestempeld en als gevolg daarvan verwacht ESHPM aanvullende (en structurele) financiering in 2023 en in de jaren daarna te ontvangen. In juli besloot het Managementteam (MT) om een investeringsagenda voor meerdere jaren te ontwikkelen. De schaal en reikwijdte van deze agenda is uniek. We hebben nog nooit een dergelijk groot aanvullend budget toegewezen gekregen en dat zal niet meer gebeuren ook.

Via een proces waarbij alle secties (onderzoeksgroepen) betrokken waren, installeerden we vier werkgroepen die vervolgens werden verzocht deugdelijke en ambitieuze plannen te ontwikkelen voor vier thema’s rond de mondiale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd:

  1. Planetaire Gezondheid, bedoeld om de gevolgen van de gezondheidszorg op de opwarming van de aarde aan te pakken, zoals ziekenhuisafval en veranderingen in de vraag naar zorg;
  2. Mondiale Gezondheid, gericht op het teweegbrengen van internationale invloed door middel van onderzoek en het opbouwen van capaciteit voor de vertaling van onderzoek;
  3. Personele Uitdagingen, gericht op het vinden en onderzoeken van oplossingen om de levering van zorg te verduurzamen (ook het ESHPM- lustrumthema van afgelopen jaar) en het tekort aan medewerkers aan te pakken;
  4. Datatoegang en ‑Infrastructuur, een thema met een faciliterend karakter, gericht op het opschalen van data-intensief onderzoek bij ESHPM, dat tevens een gevolg is van een aanbeveling die in de onderzoeksbeoordeling van 2021 is gedaan.

Sinds de vier werkgroepen hun plannen aan het MT hebben gepresenteerd, hebben wij ons beziggehouden de investeringsagenda bij het MT, de ondersteunende staf en het ESHPM Council onder de aandacht te brengen. Allereerst hebben we een nauwkeurigere schatting van de begroting voor 2023 opgesteld, waarvan de investeringsagenda deel uitmaakt. Het College van Bestuur heeft de begroting goedgekeurd. Het College prees ESHPM om de rijke investeringsagenda die goed aansluit bij de EUR-strategie om een ‘positieve invloed op de maatschappij te hebben’ en bij de Convergentie

In de tussentijd heeft het MT besloten dat de nieuwe thema’s worden georganiseerd als onderzoeksknooppunten (geen andere secties maar ook niet volledig geïntegreerd in een van de bestaande secties) in ESHPM, waarbij de kernexpertise in de secties wordt geoptimaliseerd en de structuur en juiste incentives voor verschillende afdelingen op schoolniveau gestalte krijgen. Een investeringsagenda houdt natuurlijk in dat we extra medewerkers gaan aantrekken. Met het idee van research hubs voor ogen willen we dynamische netwerken tot stand brengen die voor bestaande medewerkers dermate inclusief en aantrekkelijk zijn dat zij willen deelnemen aan een van de gekozen thema’s. 

Volgens de begroting voor 2023 en onze planning bestaat voor elk thema de mogelijkheid een themaleider en de bijbehorende medewerkers te werven. De kans is groot dat de Enabling Data Infrastructure-groep een ietwat afwijkend implementatieplan volgt. Bij dit thema worden onze investeringen namelijk maximaal aangewend zodat ook andere initiatieven er baat bij hebben, zoals ODISSEI, Erasmus Library Services, Erasmus MC Research Suite of het Erasmus Centre for Data Analytics. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen