'GGD Limburg voorbeeld voor andere GGD's in Nederland'

1Limburg

Hoogleraar Richard Janssen in een tafelgesprek bij het programma L1mburg Centraal over de coronacrisis en de rol van de GGD'en. De GGD Zuid Limburg heeft de coronacrisis goed opgepakt. "De GGD Zuid Limburg had een voorsprong op andere GGD's in ons land", vindt Richard Janssen, oud-directeur GGD Arnhem en Eindhoven.

De zuidelijke provincies werden dit voorjaar overvallen door het coronavirus.

Infrastructuur
"De GGD Zuid Limburg was goed voorbereid. Er was al een infrastructuur hier, waardoor er in Limburg snel kon worden opgeschaald", zegt Richard Janssen, hoogleraar economie in Rotterdam en Tilburg in L1mburg Centraal. Dat je in de periferie van het land zit, is dan een voordeel, volgens Janssen.

Succes
Ook de contacten met de ziekenhuis in Aken kwam van pas. "Op dat eerste moment in maart/april was het gevoel dat we achter de feiten aanliepen. Dat was ook landelijk het geval wat betreft testbeleid en middelen als mondkapjes. Dat de situatie in Limburg relatief goed getackeld kon worden, kwam door genoeg bedden, en doordat er een goede afdeling Infectieziektenbestrijding in Zuid-Limburg bij de GGD is. Dat is een deel van de aanpak van het succes in Limburg."

Ons kent ons
Niet alleen de manier waarop de gezondheidszorg in Limburg geregeld is, heeft volgens de hoogleraar geholpen bij de aanpak van de crisis. Dat Limburg een gebied is waar men elkaar kent, heeft ook in het voordeel gewerkt. "Het is toch een beetje een eiland. Men weet elkaar te vinden, waardoor men sneller kon schakelen en er snel onderling overleg was. Mensen hebben elkaars 06-nummers."

Veel kennis en kunde
Bovendien nam de GGD Zuid Limburg de regie. Dat was volgens Janssen echt niet overal in het land het geval. "Doordat er veel kennis en kunde is bij de GGD Limburg, is er ook gezag. Dat heeft zeker een rol gespeeld in de aanpak. Elders, bijvoorbeeld in Brabant, was er in het begin paniek. Dat was er niet in Limburg. Wat hier beter gedaan is dat de GGD bijvoorbeeld goed ondersteunde bij de verpleeghuiszorg. Gezien de omstandigheden is dat heel goed gedaan."

Nalatig beleid
Toch was er heel lang niet genoeg testcapaciteit, niet genoeg laboratoriumcapaciteit, en ook niet genoeg capaciteit voor bron- en contactonderzoek. "Dat komt door landelijk nalatig beleid. Er was al jaren geen goed actueel plan tegen een pandemie. Daar lag geen prioriteit." Volgens de oud-GGD-directeur leidt dat dan tot niet adequaat voorbereid zijn. "Geen geld, geen kennis, geen capaciteit en mankracht. Er zijn wel lessen te leren. Het begint op landelijk niveau. Dit moet een permanent aandachtsveld zijn. Regionale GGD's moeten niet alleen afhankelijk zijn van gemeenten, maar ook landelijk gefinancierd worden."

Dit artikel verscheen op 7 november op Limburg 1 en is geschreven door Kirsten Paulus.. Bekijk hier het fragment terug.

Professor