HCM-student Julia Postmes wint SER-Scriptieprijs 2022

De inmiddels afgestudeerde Health Care Management student Julia Postmes heeft met haar masterscriptie ‘Respected physician in Syria, unemployed refugee in the Netherlands: An analysis of medically-educated Syrian refugees’ integration in the Dutch medical field‘, de SER-Scriptieprijs 2022 gewonnen.

De winnende scriptie onderzocht de integratie van Syrische artsen in het Nederlandse zorgstelsel. Het verbaasde Julia Postmes dat zeventig procent van de Syriërs in Nederland afhankelijk is van de bijstand, terwijl zij een relatief hoogopgeleide vluchtelingengroep vormen. De scriptie geeft een heldere schets van het probleem van het niet goed benutten van het potentieel van mensen die naar Nederland vluchten. Julia biedt ook inzichten voor een groter, breder probleem dat niet altijd zichtbaar is voor mensen die zijn opgegroeid binnen een bepaald systeem: hoe lastig het voor een buitenstaander kan zijn om te integreren door de ontoegankelijkheid van de Nederlandse systemen.

Julia Postmes wint SER Scriptieprijs 2022

Julia Postmes krijgt 2.000 euro en mag later dit jaar een dag meelopen met de voorzitter van de SER. Ook mag zij na de zomer de raad toespreken tijdens een openbare vergadering. De twee andere genomineerden, Ilse Dijkstra (Maastricht University, European Studies on Society, Science and Technology) en Sabine Verbunt (Erasmus Universiteit Rotterdam, Financieel recht) krijgen elk 500 euro.

Jury

Ed Nijpels (kroonlid SER) Tuur Elzinga (voorzitter FNV en vicevoorzitter SER) Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW en vicevoorzitter SER)

Voor deelname aan de SER-Scriptieprijs 2020 hadden zich ruim 60 studenten aangemeld. Alle drie genomineerde scripties zijn te vinden op de SER-website.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen