Hester van de Bovenkamp benoemd tot hoogleraar Patiëntenwetenschappen

Hester van de Bovenkamp is benoemd tot hoogleraar Patiëntenwetenschappen bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De leerstoel is ingebed bij de afdeling Health Care Governance. Roland Bal, hoogleraar Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg, over deze nieuwe leerstoel: “Het is heel belangrijk dat wij onderzoek doen naar beleid en organisatie van de zorg vanuit het perspectief van patiënten. Beleidsmakers hebben er vaak de mond van vol maar in de praktijk valt het vaak tegen. Deze leerstoel biedt de mogelijkheden dit thema op de agenda te houden. En Hester van de Bovenkamp is de ideale persoon om dit te doen.”

“In de praktijk is ‘de patiënt centraal’ al jaren een belangrijk mantra in de zorg”, aldus Hester. “Patiënten krijgen om die reden een actievere rol in hun eigen zorg en worden betrokken bij besluitvorming in zorgorganisaties en over overheidsbeleid. Als er echter iets al uit het onderzoek naar deze zorg- en beleidspraktijken duidelijk is geworden dan is dat het centraal stellen van patiënten makkelijker gezegd is dan gedaan. Hoe doe je als patiëntenvertegenwoordiger, professional, toezichthouder of beleidsmaker bijvoorbeeld recht aan de diversiteit tussen patiënten? Hoe werken verschillende vormen van participatie en vertegenwoordiging van patiënten op elkaar in? En wat voor type beleid en toezicht is nodig om regelruimte te creëren om persoonsgerichte zorg te leveren?”

De nieuwe leerstoel neemt ervaringsverhalen van patiënten als belangrijk startpunt van onderzoek. Een unieke collectie van ruim 6000 geschreven patiëntervaringsverhalen speelt daarbij een belangrijke rol. Deze verhalen bieden een uniek inkijkje in de complexiteit van het leven met een aandoening van alledag en hoe zorg en ondersteuning daarin een rol spelen. Vervolgens richt de leerstoel zich op de vraag hoe deze ervaringen een plek kunnen krijgen in de spreekkamer, in zorgorganisaties en het overheidsbeleid zodat er daadwerkelijk invulling kan worden gegeven aan het centraal stellen van patiënten.

“De leerstoel geeft mij de mogelijkheid om kennis over de rol van patiënten in de zorg samen te brengen en uit te bouwen door, samen met patiënten, professionals, toezichthouders en beleidsmakers en andere onderzoekers, te bouwen aan een geïntegreerd kennisdomein: dat van de Patiëntenwetenschappen.”

Over prof.dr. Hester van de Bovenkamp

Hester van de Bovenkamp (1981) is hoogleraar Patiëntenwetenschappen aan Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap, promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit op onderzoek naar de rol van patiënten en familie in de zorg. Dit thema is een rode draad gebleven in haar onderzoekscarrière, waarbij ze zich richtte op de rol van patiënten op verschillende besluitvormingsniveaus en in verschillende sectoren.

Professor

Prof.dr. Hester van de Bovenkamp

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen