Het daadwerkelijk centraal stellen van het welzijn van patiënten

“De focus van ons zorgstelsel is nog steeds te beperkt. Om echt aan de behoeften van mensen te voldoen, moeten we ons richten op welzijn. En dat is veel breder dan alleen gezondheid en klinische uitkomsten.” Dit stelt prof.dr. Jane Murray Cramm in haar oratie Persoonsgerichte Zorg voor Kwetsbare Groepen. Zij aanvaardt op vrijdag 4 maart 2022 het ambt van bijzonder hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management, met de leeropdracht Persoonsgerichte Zorg.

“Bij persoonsgerichte zorg gaat het namelijk om het daadwerkelijk centraal stellen van het welbevinden van mensen. Wat hebben zij nodig aan zorg en ondersteuning om hun welzijn te kunnen realiseren? Het is een uitdaging om die behoeften goed in kaart te brengen en daarnaast om dit ook te vertalen in het leveren van de juiste zorg. Het allergrootst is deze uitdaging voor de meest kwetsbare groepen in de maatschappij.”

Verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen

Wie zijn deze kwetsbare groepen? Denk aan mensen met lage gezondheidsvaardig-heden, mensen met obesitas en mensen met dementie. Maar ook mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een migratieachtergrond, chronisch zieken en patiënten met multimorbiditeit. Voor deze groepen is het bij uitstek lastig om hun zorg- en ondersteuningsbehoeften goed in kaart te brengen. Persoonsgerichte zorg vraagt om het echt begrijpen van de zorgvraag en het leven van de patiënt. Als mensen bijvoorbeeld cognitieve problemen hebben of als sprake is van lage gezondheidsvaardigheden dan is dat heel lastig. De hoogleraar richt zich op de maatschappelijke uitdaging om juist deze kwetsbare patiënten zorg te bieden om hun welzijn te beschermen en de toenemende sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Richtinggevend

Het onderzoek van Cramm en de daaruit voortvloeiende oratie zijn een pleidooi voor de wijze waarop persoonsgerichte zorg precies bijdraagt aan het welzijn van de patiënt en geeft richting voor verbeteringen in de praktijk. “Mijn onderzoek heeft een belangrijk inzicht opgeleverd dat persoonsgerichte zorg cruciaal is om verdere verslechtering van het sociale en fysieke welzijn van kwetsbare patiënten te voorkomen. Deze bevindingen zijn belangrijke eerste stappen in de zoektocht naar meer persoonsgerichte zorg en daarmee gunstigere uitkomsten voor de patiënt. De leerstoel Persoonsgerichte Zorg stelt mij in staat om door te gaan met mijn werk aan dit belangrijke en boeiende onderwerp."

Symposium

Voorafgaand aan deze oratie zendt ESHPM het Symposium ‘Persoonsgerichte Zorg voor Kwetsbare Groepen’ uit. Hoe kunnen we de zorg echt persoonsgericht maken vanuit patiëntenperspectief? Onder leiding van Lotte Vestjens (ESHPM) is er samen met sprekers Robbert Huijsman (ESHPM/Geriant), Paige Crompvoets (ESHPM) en Majorie de Been (Pharos) aandacht voor mensen met dementie, mensen met obesitas en mensen met lage gezondheidsvaardigheden. De uitzending start om 14.00 uur.

Oratie

De oratie start om 16.00 uur in de Aula, Erasmus Building op campus Woudestein. U bent van harte welkom dit live bij te wonen of mee te kijken via de livestream.

Professor

Prof.dr. Jane Murray Cramm

CV

Jane Murray Cramm (1978) is hoogleraar persoonsgerichte zorg aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jane heeft een bachelor in gezondheidswetenschappen, een master in gezondheidsmanagement en een doctoraat in socio-medische wetenschappen van de Erasmus Universiteit.

Onderzoek naar persoonsgerichte zorg en diversiteit staat binnen haar gehele carrière centraal. Ze heeft als Principal Investigator bijgedragen aan studies die verschillende grootschalige complexe interventieprogramma’s evalueerden en heeft meer dan 135 (inter)nationale artikelen gepubliceerd.

Meer informatie

Patricia Kemp
Afdeling Marketing & Communicatie ESHPM
E. communicatie@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen