'Het helpt studenten als online onderwijs interactief is'

Studenten zijn tevredener als zij interactie hebben met hun docent tijdens het online onderwijs. Dat concluderen onderzoekers van Erasmus School of Health, Policy & Management (ESHPM). Die zouden daarom graag zien dat er docenten naast de standaard onderwijsuren extra tijd krijgen om in gesprek te gaan met studenten of beschikbaar te zijn voor vragen, formeel en informeel.

Even kletsen met je studenten – al is het informeel? Dat kost online een stuk meer moeite, merken onderzoekers (en docenten) dr. Femke Hilverda, dr. Manja Vollmann en dr. Renee Scheepers het afgelopen jaar. Hilverda: “Als je tijdens een online werkgroep aandacht wilt besteden aan hoe het met studenten gaat, kost dat veel meer tijd dan in een fysieke omgeving. In een lokaal praat je bij binnenkomst even met ze of ze kletsen met medestudenten. Online zegt niemand iets, tot we echt beginnen.”

Terwijl die interactie wel belangrijk is, blijkt uit hun onderzoek. De drie onderzoeken online onderwijs en houden daarvoor enquêtes onder studenten van alle Nederlandse universiteiten. Uit de resultaten van hun eerste enquête in december, ingevuld door 1600 studenten, viel op dat met name interactie met docenten belangrijk is voor de tevredenheid van studenten over online onderwijs. Interactie met medestudenten had een kleinere, maar ook significante, invloed.

Erasmus online onderwijs krijgt een 6.2

Het online onderwijs krijgt van alle ondervraagde studenten gemiddeld een 5.5, de Erasmus Universiteit zit ook rond dat gemiddelde. In de enquête van Erasmus Magazine, gehouden in december, kreeg het onderwijs van studenten op de Erasmus Universiteit gemiddeld een 6.2. Dat was aan het eind juni nog een 5.2, bleek uit een andere vragenlijst van EM. Belangrijkste verklaring voor de stijging was dat docenten minder hoefden te improviseren.

Meer informatie

Dit artikel is gepubliceerd op 8 april 2021 op de website van Erasmus Magazine.