Hoe bepaal je de waarde van e-health?

Hoe bepaal je de waarde van e-health?

Voor de financiering van e-health is het belangrijk om de toegevoegde waarde hiervan inzichtelijk te maken. Een multidisciplinair team van onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management ontwikkelde daarom een integraal model om deze waarde van e-health inzichtelijk te maken. Het model ondersteunt verschillende stakeholders om de kosten en inspanningen tegen de baten en opbrengsten af te zetten. Het model kan worden toegepast om de soms moeizame discussie over waarde van e-health te structureren en faciliteren.

Het bepalen van de waarde van e-health gebeurt op dit moment op verschillende manieren. Soms kijkt men alleen naar de financiële opbrengsten voor de zorginstelling of leverancier, soms wordt ook de maatschappelijke waarde meegenomen. Het belangrijkste doel van het model is het op gang brengen van discussie tussen de verschillende betrokken partijen over de waarde van e-health. Als partijen van elkaar het belang of perspectief begrijpen, kunnen ze makkelijker met elkaar tot een besluit komen.

Voor het maken van het model deden de onderzoekers literatuuronderzoek naar de relevante thema’s om de waarde van e-health te bepalen. Uitgangspunt daarbij was een brede definitie van waarde, waarbij zowel financiële kosten als de inspanning van zorgorganisaties, gemeentes, cliënten/bewoners en hun mantelzorgers meegenomen zijn. Onder de opbrengsten van e-health werd onder andere verstaan, gereduceerde reiskosten, verminderde stress voor mantelzorgers, maar ook het beter kunnen bereiken van cliënten en bewoners. Het literatuuronderzoek leverde een lange lijst op met thema’s die al in eerder onderzoek werden gebruikt. Het onderzoek bevestigde ook dat thema’s nog vaak afzonderlijk van elkaar worden onderzocht. Een geïntegreerd model ontbreekt in de wetenschappelijke literatuur. Samen met andere experts van onder andere Vilans en Tranzo werd het uiteindelijke waardemodel e-health ontwikkeld.

In het rapport geven de onderzoekers een overzicht van verschillende methoden om waarde te bepalen, met bijbehorende voor- en nadelen. Het geeft duidelijkheid over de toepasbaarheid van deze methoden in verschillende situaties. Daarnaast leggen zij het model en de wijze waarop het model gebruikt kan worden uit. Er is een handige invulsheet beschikbaar voor iedereen die met het model aan de slag wil.

Universitair Docent
Dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen
Meer informatie

Lees ook het (betaalde) interview met Anne Marie Weggelaar over het e-health waardemodel in Zorgvisie (14 juli 2020).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen