Hoe meet en waardeer je gezondheid?

"Gezondheid is meer dan feiten en cijfers. Het is verweven met alles wat we doen. Het is de kern van ons dagelijks leven en geeft vorm aan onze hoop, dromen en wie we zijn. Beslissingen over gezondheid en gezondheidszorg kunnen we niet onderbouwen als we gezondheid niet kunnen meten.” Dit stelt prof.dr. Elly Stolk in haar oratie ‘Meten en waarderen van gezondheid; een mondiaal perspectief’. Zij aanvaardt op vrijdag 7 juni 2024 het ambt van hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) met de leeropdracht ‘Meten en Waarderen van Gezondheid’. 

Gezondheid is een belangrijke determinant van individueel welzijn en de voorwaarde voor het nastreven van een goed leven Het verbeteren van de gezondheid van de bevolking is het primaire doel van alle gezondheidszorgstelsels. Om dit doel te bereiken is een geldige meting en evaluatie van veranderingen in de gezondheid gerechtvaardigd. Maar hoe meten we zoiets ingewikkelds als gezondheid en welzijn? Welke gegevens stellen ons in staat slimme keuzes te maken voor onszelf en onze gemeenschappen?

Levensduur en kwaliteit

Hoewel het vinden van manieren om onze gezondheid te verbeteren het werkterrein is van de medische wetenschap, is de manier waarop gezondheid wordt gemeten dat niet; moderne benaderingen van het meten van gezondheidszorg zijn sterk beïnvloed door andere disciplines, met name de economie. Dit heeft voornamelijk te maken met de introductie van economische evaluaties in de gezondheidszorg enkele decennia geleden. Er wordt niet alleen meer onderzocht wat medisch gezien werkt, maar ook wat de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt in termen van het verbeteren van de gezondheidsresultaten voor individuen en de bevolking. In deze context is de QALY (Quality-Adjusted Life Year) een veelgebruikte uitkomstmaat. Deze omvat de twee belangrijkste elementen van gezondheid namelijk levensduur en kwaliteit. 

Levend product

Methoden voor het meten van QALYs en het waarderen van kwaliteit van leven zijn in de loop der tijd verfijnd. “We kunnen concluderen dat de normen die zijn toegepast bij het ontwikkelen en verfijnen van protocollen hebben geresulteerd in protocollen van hoge kwaliteit”, aldus Stolk. “De evolutie van waarderingsmethoden maakt ook duidelijk dat waarderingsprotocollen het best gezien kunnen worden als een levend product. We proberen de onderzoeken voortdurend up-to-date te houden, maar het is onvermijdelijk dat we inzien dat waardensets die zijn afgeleid van procedures die op dat moment state-of-the-art waren, hadden kunnen profiteren van latere ontwikkelingen. We moeten bescheiden blijven over de eigenschappen die oudere waardensets hebben en onderzoeken of ze bestand zijn tegen kritisch onderzoek dat voortkomt uit nieuwe inzichten.”

Lectoraat

Het lectoraat ‘Meten en Waarderen van Gezondheid’ is bij ESHPM opgericht met steun van EuroQol Research Foundation. Dit om de bestaande samenwerking te versterken, de expertisegebieden en onderzoeksinteresses van ESHPM en EuroQol te coördineren en ESHPM-activiteiten op het gebied van meten en waarderen van gezondheid verder te ontwikkelen. Bij Euroqol ontwikkelt en versterkt Elly onderzoeks- en onderwijsprogramma’s op het gebied van meten en waarderen van gezondheid. Onderzoekers van ESHPM behoorden tot de oprichters van EuroQol en verschillende ESHPM-onderzoekers zijn lid van EuroQol. Elly begon haar academische loopbaan in 1998 bij ESHPM, waar ze van 2008 tot 2016 universitair docent was en sinds 2014 mededirecteur is van het Erasmus Choice Modelling Centre.

Interesse?

Iedereen is van harte welkom de oratie bij te wonen. De plechtigheid begint om 16.00 uur in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. U kunt de oratie ook via livestream volgen of later terugkijken.

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen