Maarten IJzerman nieuwe prodecaan Erasmus School of Health Policy & Management

Foto van het MFO gebouw

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is verheugd met de benoeming van prof.dr. M.J. (Maarten) IJzerman (1969) tot prodecaan van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Hij zal met ingang van 1 mei 2022 de functie van prodecaan bekleden. Deze functie wordt momenteel ad interim vervuld door prof.dr. Werner Brouwer. Maarten IJzerman is sinds 2018 hoogleraar en directeur bij Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences van de University of Melbourne in Australië. 

Toekomst van gezondheidszorg

Zowel de adviescommissie als de faculteitsraad zijn positief over de benoeming. Er is een groot vertrouwen in IJzerman. Stefan Sleijfer, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC, en voorzitter van de selectiecommissie: “De faculteit ESPHM speelt een sleutelrol in de convergentie door de vele samenwerkingsverbanden die zijn opgezet met andere faculteiten binnen de EUR, en ook met de TU Delft en het Erasmus MC. We zijn zeer verheugd met de komst van Maarten IJzerman. Met zijn kennis, netwerk en persoonlijkheid zal hij ESHPM verder versterken en we kijken uit naar een verdere intensieve samenwerking.” Ook Ed Brinksma, voorzitter van het College van Bestuur, is verheugd met deze benoeming: “Maarten IJzerman heeft niet alleen een uitstekende wetenschappelijke staat van dienst, daarnaast heeft hij veel kennis op het gebied van gezondheid, technologie, beleid en management. Ook brengt hij ruime bestuurlijke ervaring en zijn uitgebreide internationale netwerk en werkervaring mee. Deze sluiten nauw aan bij de ambities van ESHPM. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Over Maarten IJzerman

Maarten IJzerman ziet de faculteit ESHPM al lange tijd als een internationaal toonaangevend instituut: “Ik vind het een grote eer en kijk er naar uit om er te beginnen. De faculteit heeft enorme expertise in huis die essentieel is voor de uitdagingen in zorg en welzijn. Ik kijk er naar uit om de ambities van ESHPM verder te verbinden met de convergentie, in nauwe samenwerking met andere faculteiten binnen de Erasmus Universiteit en andere samenwerkingsverbanden. Maar ik ga eerst goed luisteren naar wat er speelt binnen de faculteit. Het is belangrijk dat mensen hun werk kunnen doen in een omgeving waarin zij zich gerespecteerd en veilig voelen en waarin er aandacht is voor divers talent.”

IJzerman is sinds 2018 hoogleraar en directeur bij Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences van de University of Melbourne en de Victorian Comprehensive Cancer Centre, een alliantie van 10 ziekenhuizen, waar hij onder andere een data-intensief Cancer Health Services Research programma leidt. Daarnaast is hij sinds 2005 werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit Twente. Hij heeft daar diverse bestuurlijke rollen bekleed waaronder vakgroepvoorzitter Health Technology and Services Research en Prodecaan Health & Biomedical Technology bij de Faculteit Science en Technology.

Toonaangevend leiderschap door prof.dr. Werner Brouwer

IJzerman volgt prof.dr. Werner Brouwer op, die de functie van prodecaan van ESHPM in totaal 8,5 jaar vervulde. Hij was prodecaan van 2012 tot 2018 en fungeerde de afgelopen 2,5 jaar als ad interim prodecaan. Werner Brouwer heeft de rol van ad interim prodecaan op een voortreffelijke wijze ingevuld. Stefan Sleijfer, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC: “Als ad interim prodecaan heeft Werner Brouwer de faculteit door een zeer moeilijke tijd geloodst. De RvB van het Erasmus MC en ik zijn hem daar zeer dankbaar voor.” Zijn inzet, flexibiliteit en persoonlijkheid worden zeer gewaardeerd. Hij heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan het succes en de continuïteit van de faculteit. ESHPM is onder zijn leiding uitgegroeid tot een nationaal en internationaal toonaangevende faculteit, in termen van onderwijs, onderzoek en impact.

Meer informatie
Lydia Datema, Persvoorlichter Erasmus Universiteit Rotterdam, press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen