Meer kennis nodig om samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties effectief in te zetten

Op 1 juli 2022 verdedigt Wouter van der Schors zijn proefschrift ‘Collaboration and competition among Dutch healthcare providers’. In zijn proefschrift bestudeert hij samenwerkingsverbanden in het Nederlandse zorgstelsel.

Samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties spelen een steeds belangrijkere rol in het leveren van zorg aan patiënten en cliënten. Toch weten we nog onvoldoende waarom en hoe zorgorganisaties samenwerken, hoe deze samenwerkingsverbanden zich verhouden tot wet- en regelgeving en gereguleerde concurrentie, en wat de uitkomsten zijn van concentratie in de oncologische zorg. Deze kennis is nodig om samenwerkingsverbanden effectief en duurzaam te kunnen inzetten.

Veel overeenkomsten

Met zijn promotieonderzoek laat Wouter van der Schors zien dat er grote variatie bestaat in de doelen die met samenwerking worden nagestreefd. Deze verschillen spelen tussen de langdurige zorg en de ziekenhuiszorg. De vergelijking tussen samenwerkingsverbanden en fusies laat juist veel overeenkomsten zien ten aanzien van doelstellingen van zorgbestuurders. Wanneer samenwerkingsverbanden binnen de reikwijdte van het kartelverbod vallen ziet Autoriteit Consument en Markt (ACM) toe op de handhaving van de mededingingswet. Een studie naar beoordelingen van ACM duidt op een verschuiving van een meer bestraffende naar een informerende rol.

Belang van zorgvuldige besluitvorming en beleidssturing

Samenwerking in de oncologische ziekenhuiszorg heeft regelmatig als doel om te voldoen aan de gestelde volumenormen. Een analyse van kwaliteitsuitkomsten na borstkankeroperaties laat zien dat de meeste variatie echter verklaard kan worden door patiënt- en tumoreigenschappen. Ziekenhuisvolume en concurrentie lijken een veel minder grote rol te spelen. Ook evalueert dit proefschrift een concentratie van hoog-complexe operaties, zoals lever-, maag-, alvleesklier- en slokdarmkanker. Dit heeft niet geleid tot duidelijke prijs- of reistijdstijdingen. De resultaten onderstrepen het belang van zorgvuldige besluitvorming en beleidssturing voor samenwerking binnen de mededingingswet.

Promovendus

Wouter van der Schors

Meer informatie

Wouter van der Schors promoveert op vrijdag 1 juli 2022 met zijn proefschrift 'Collaboration and competition among Dutch healthcare providers''. Klik hier voor meer informatie over zijn promotie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen