Meer oog voor het ultieme gezamenlijke doel

Prof.dr. Angelique Weel-Koenders

In Nederland en tal van andere landen wordt Value Based Health Care (VBHC), ofwel waardegedreven zorg, gezien als stroming om de gezondheidszorg betaalbaar te houden met behoud van kwaliteit. De patiënt krijgt hierin een centrale rol. Het uitgangspunt is dat er gestuurd wordt op de uitkomsten die er voor de patiënt toe doen. Zorgkosten dienen aan deze patiënt relevante uitkomsten gerelateerd te worden. Meest wenselijk over de gehele keten van 1e, 2e en 3e lijnszorg. 

Dit is niet vanzelfsprekend, want de organisatie van zorg is complex. En de transformatie naar waardegedreven patiëntgerichte zorginstellingen raakt niet alleen zorgverleners maar ook patiënten, bestuurders, managers en de zorgverzekeraars. En begint in de spreekkamer. Dat stelt prof.dr. Angelique Weel-Koenders in haar oratie ‘Zonder waarde geen zorg! Op zoek naar de meerwaarde van gepersonaliseerde integrale zorg’. Zij aanvaardt op vrijdag 10 december 2021 het ambt van bijzonder hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management, namens het Maasstad Ziekenhuis, met de leeropdracht Bewijsgestuurde waarde creatie in de patiëntenzorg.

Gezamenlijk doel uit het oog verloren

Weel-Koenders houdt zich in haar onderzoek bezig met de bewijsvoering van waardegedreven patiëntgerichte zorg en, in het bijzonder, voor patiënten met inflammatoire artritis. In haar oratie neemt zij u mee in de ontwikkelingen van de gezondheidszorg van de afgelopen vijftig jaar vanuit het perspectief van de dokter, de wetenschapper en de bestuurder. “Het lijkt erop dat we het ultieme gezamenlijke doel uit het oog zijn verloren. In december 2021 is de patiënt nog steeds patiënt en zijn we er ons door de COVID-19 pandemie nóg meer van bewust dat we midden in een negatieve ommekeer zitten. In een periode waarin schaarste aan mankracht en financiële middelen bestaat, de individuele patiënt onzichtbaar is en de gezondheidszorg de digitale en technologische revolutie niet bij kán houden, moeten we het tij zien te keren. We moeten weer oog hebben voor het ultieme gezamenlijke doel, namelijk waarde toevoegen aan het leveren van zorg aan een individuele patiënt. Dit is waar ‘bewijsgestuurde waardecreatie in gepersonaliseerde integrale zorg’ over gaat.”

Real-life ontwikkelomgeving

Deze oratie is een pleidooi voor een transformatie naar een meer ‘bewijsgestuurde waardecreatie in de patiëntenzorg’ rondom de individuele patiënt. Met de leerstoel wil de professor via wetenschappelijk onderzoek argumenten aandragen voor welke zorg we wel moeten leveren en vooral welke niet. “Dit kan alleen maar door het transparant maken van de patiëntwaarde”, aldus Weel-Koenders. Er is behoefte aan kennis, onderwijs, toepassingen en een wetenschappelijke evaluatie van de VBHC-methode. De samenwerking tussen ESHPM en Maasstad Ziekenhuis kan dit versnellen. VBHC is ook de methode die het Maasstad Ziekenhuis (als lid van Santeon) hanteert voor de transformatie van de huidige zorg naar een waardegedreven patiëntgeoriënteerde zorg. Het Maasstad Ziekenhuis is een mooi voorbeeld van een ziekenhuis dat hard werkt aan het bieden van waardegedreven zorg en hierin voorop loopt. We kunnen in deze ‘real-life ontwikkelomgeving’ komende jaren veel kennis en ervaring op het gebied van VBHC opdoen.

Symposium

Voorafgaand aan deze oratie organiseert ESHPM in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis het Symposium Zonder waarde geen zorg! Op zoek naar de meerwaarde van gepersonaliseerde integrale zorg.

Over prof.dr. Angelique Weel-Koenders

Prof.dr. Angelique Weel-Koenders (1967) is bijzonder hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit (nu: Amsterdam-UMC) en volgde de opleiding tot reumatoloog aan het Erasmus MC. In 2001 promoveerde zij op een proefschrift over osteoporose en behaalde haar MSc in de klinische epidemiologie. Zij is praktiserend reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis en heeft daar als Decaan de portefeuilles wetenschap en VBHC. In het onderzoek houdt zij zich bezig met de bewijsvoering van waardegedreven patiëntgerichte zorg en, in het bijzonder, voor patiënten met inflammatoire artritis.
 

Professor
Prof.dr. Angelique Weel-Koenders
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar communicatie@eshpm.eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen