Nederland geeft eigen draai aan value based healthcare

Promovendus Gijs Steinmann
ja

Nederland lijkt een eigen variant van value based health care (VBHC) te ontwikkelen. Met minder nadruk op concurrentie tussen zorgaanbieders en meer aandacht voor samen beslissen. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van promovendus Gijs Steinmann. Hiermee wijkt het denken over waardegedreven zorg af van het oorspronkelijke werk van de bedenkers Michael Porter en Elizabeth Teisberg. Steinmann werkt momenteel bij ESHPM aan zijn promotie.

Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, lichtte hij onlangs bij de oratie van zijn begeleider Diana Delnoij, een tipje van de sluier over zijn bevindingen. Volgens Steinmann wordt er binnen Nederland ook nog wel verschillend gedacht over VBHC. Hij onderscheidde in zijn eerste presentatie een tweetal discoursen en verkent op dit moment een mogelijk derde discours.

Patiënt en professional

Een discours definieert de promovendus als een gedachtegang die gestoeld is op een bepaalde aanname. Zo is er een patiënt empowerment-discours. Dit gaat ervan uit dat de belangen van zorgverleners niet altijd gelijk zijn aan die van patiënten. Waardegedreven zorg moet dan ook als doel hebben om de positie van de patiënt te verstevigen, onder meer door die patiënt informatie te geven over de kwaliteit van zorg. In wat Steinmann het professionalisme-discours noemt gaat men ervan uit dat patiënten en zorgverleners hetzelfde willen, namelijk de beste zorg voor de patiënt. Value-based health care moet in dit discours vooral gericht zijn op het lerend verbeteren van zorgprofessionals.

Meer informatie

Dit artikel is een korte versie en overgenomen van Qruxx. Wil je het hele artikel lezen, bezoek dan de site van Qruxx.