Nederlandse gezondheidszorg gebaat bij strenger toezicht op zorgfusies

Ondanks het streven naar meer marktwerking heeft de overheid nauwelijks oog gehad voor de gevolgen van de steeds verdergaande marktconcentratie in de ziekenhuissector. Dat concludeert gezondheidseconoom Anne-Fleur Roos in haar proefschrift over de opeenvolgende fusiegolven in de ziekenhuissector gedurende de afgelopen 40 jaar. Vanwege de hoge marktconcentratie en de mogelijk nadelige prijseffecten pleit ze voor een strikter toezicht op zorgfusies dan tot nu toe het geval is geweest. Roos promoveert donderdag 14 juni 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorafgaand aan haar promotie vindt het symposium 'Mergers and Competition in Hospital Markets’ plaats.

De afgelopen vijftien jaar hebben op één na alle fusies van Nederlandse ziekenhuizen groen licht gekregen van de mededingingsautoriteit. Als gevolg hiervan zijn in veel regio’s nog maar een paar grote ziekenhuizen overgebleven. Roos onderzocht het effect van de invoering van prijsconcurrentie in de ziekenhuissector op de kwaliteit van zorg, maar vond daar vooralsnog geen negatieve effecten.

Prijsverhogingen

Ziekenhuisfusies kunnen wel leiden tot prijsverhogingen, concludeert de promovendus. De prijseffecten kunnen echter sterk verschillen per behandeling, per zorgverzekeraar en tussen verschillende locaties van een fusieziekenhuis. Ook blijkt uit haar onderzoek dat het mogelijk is om deze effecten adequaat te voorspellen met behulp van fusiesimulatiemodellen. 

Strikter toezicht

Roos enquêteerde ook een groot aantal zorgbestuurders om hun motieven voor fusies te onderzoeken. Aan ruim tweederde van de zorgfusies waarbij de zorgbestuurders betrokken waren, liggen strategische motieven ten grondslag. Daarnaast blijkt dat zorgbestuurders een grote mate van autonomie ervaren bij de beslissing om al dan niet te fuseren. Het extern toezicht op zorgorganisaties speelt daarbij een ondergeschikte rol. Vanwege de hoge marktconcentratie en de mogelijk nadelige prijseffecten, pleit Roos dan ook voor een strikter toezicht op zorgfusies dan in het verleden het geval is geweest.

Symposium

Voorafgaand aan de promotieplechtigheid organiseert Erasmus School of Health Policy Management een symposium over de fusies en concurrentie in de ziekenhuisbranche. Sprekers zijn onder meer prof.dr. Martin GaynorOpent extern (Carnegie Mellon University), dr. Ron Kemp (Autoriteit Consument en Markt en Erasmus School of Health Policy & Management) en prof.dr. Misja Mikkers Opent extern(Nederlandse Zorgautoriteit en Tilburg University) – allen (inter)nationaal vermaarde experts op het gebied van concurrentietoezicht in de gezondheidszorg.

  • Over Anne-Fleur Roos

    Anne-Fleur Roos onderzoekt Health Economics & Policy aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Ze behaalde haar Bsc. Gezondheidswetenschappen in 2008 en haar Msc. Master Health Economics, Policy & Law in 2009, beide cum laude. Na haar master vervolgde ze haar academische carierre als PhD studente bij ESHPM. Ze verdedigt haar proefschrift op 14 juni, 2018. Daarnaast geeft Anne-Fleur les aan ESHPM op het gebied van financiën en management. 

Meer informatie

Marketing & Communicatie ESHPM:
T +31 10 408 88 78 
E communicatie@eshpm.eur.nl

Geïnteresseerd in Anne-Fleur Roos haar proefschrift? Die kunt u hier downloaden.