Nog altijd heeft het Elkerliek ziekenhuis geen contract met VGZ

Wat moeten de verzekerden nu?

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan niet meer, toch heeft VGZ nog altijd geen contract met het Elkerliek ziekenhuis in Helmond over 2024. Volgens beide partijen hoeft dat geen enkel probleem te zijn, maar is dat ook zo? Prof.dr. Wynand van de Ven (Erasmus School of Health Policy & Management) reageert hierop.

Ze zijn de enige in deze regio, dat maakt de kwestie uniek. Andere zorgverzekeraars hebben de onderhandelingen met de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant allang achter de rug. Hún cliënten hebben duidelijkheid over de afspraken die zijn gemaakt als het gaat om tarieven en inhoud van de zorg. Zij konden dus weloverwogen kiezen om bij hun huidige zorgverzekeraar te blijven óf naar een andere over te gaan. Of eventueel hulp te halen bij een andere zorgaanbieder.

Voor verzekerden van VGZ ligt dat anders. Tot eind december heeft een ieder in Nederland nog de mogelijkheid om de huidige zorgverzekering op te zeggen, tot eind januari is er vervolgens tijd om een andere af te sluiten. Maar het is bijna eind februari en de onderhandelingen lopen nog steeds. Wie niet is overgestapt, kan nu geen andere keuze meer maken.

De Nederlandse Zorgautoriteit drong er afgelopen september om die reden nog op aan om de onderhandelingen over zorgcontracten sneller en soepeler te laten verlopen. De controleur ziet het liefst duidelijkheid voor alle consumenten vóór 12 november van elk jaar, ook al maakt die daar geen harde eindtermijn van. ,,Dit zou de onderhandelingen te veel verstoren”, laat een woordvoerder weten. Maar: ,,In het geval dat de onderhandelingen voor de zorginkoop nog niet rond zijn, moet de consument tijdig duidelijke en bruikbare informatie krijgen.”

Gesprekken verlopen constructief

Is die informatie er? VGZ zelf heeft op de eigen website een zorgzoeker, waarop staat: ‘Nog geen contract: wel vergoed’. ,,Dat betekent voor verzekerden dat ze voor zorg gewoon terechtkunnen bij het Elkerliek en de zorgkosten worden vergoed conform de verzekeringsvoorwaarden’’, legt een VGZ-woordvoerder uit. Volgens haar zijn verzekerden en de patiënten van het Elkerliek hierover goed geïnformeerd.

Ook het Elkerliek laat weten dat de gesprekken die worden gevoerd, constructief verlopen. ,,Mensen die bij VGZ verzekerd zijn, krijgen hun behandelingen vergoed. Ze hoeven zich dus geen zorgen te maken", zegt ook een woordvoerder van het Helmondse ziekenhuis.

Geen omzetplafond

,,Dat hebben ze eigenlijk heel netjes gedaan”, meent hoogleraar Wynand van de Ven van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ,,Er staat ook niet bij dat er een omzetplafond is, zoals soms wel wordt afgesproken.” Dat zou betekenen dat bij een nieuwe behandeling een verzekerde aan het eind van het jaar naar een ander ziekenhuis zou moeten uitwijken. Maar dat hoeft niet, dus ook daarover vooralsnog geen zorgen.

Maar stel: VGZ en het Elkerliek komen er op een gegeven moment tóch met elkaar uit. En vervolgens blijkt dat de voorwaarden ongunstiger zijn dan in 2023, kan een verzekerde dan alsnog kiezen voor een andere zorgpolis? Volgens VGZ is dat echter nu niet aan de orde, omdat de gesprekken nog lopen.

Van de Ven denkt dat in dit hypothetische geval verzekerden van polis zouden mogen veranderen. ,,Verzekerden mochten er op basis van de verstrekte informatie van uitgaan dat het goed zou komen. Ik verwacht dat VGZ daar dan heel coulant in zou zijn.”

Professor
Meer informatie

Dit artikel is op 21 februari 2024 gepubliceerd op de website van het Eindhovens Dagblad.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen