Onderzoek naar besluitvorming rond COVID-19

Erasmus Medisch Centrum
Foto: erasmusmc.nl

Met de officiële aankondiging van de pandemie eerder deze week wordt duidelijk dat COVID-19 een echte crisis is. Op internationaal en nationaal niveau zijn experts, zorginstellingen en -professionals dag en nacht in touw om met deze crisis om te kunnen gaan. Onderzoeksgroep Health Care Governance van ESHPM heeft met het Erasmus MC afgesproken dat onderzoekers meelopen met de Raad van Bestuur en de afdeling infectiepreventie om de dagelijkse besluitvorming te kunnen volgen.

Ook doet Health Care Governance interviews met landelijke spelers. Inzet is om te analyseren wat er nu gebeurt en met welke effecten, zodat we daarvan lering kunnen trekken voor de volgende pandemie.Want hoe zit het met de verspreiding en hoe kunnen we die tegengaan? Zijn er wel voldoende bedden en zorgverleners? Hoe zit het met mondkapjes en testen? Hoe kunnen we IC-capaciteit in ziekenhuizen optimaal inzetten? Wat zijn de beste plekken voor quarantaine? Wanneer is nuchterheid verstandig, of blijken drastische maatregelen effectief? Al die vragen en vele meer hebben antwoord nodig en naarmate de pandemie zich verder ontvouwt moeten ze steeds weer opnieuw gesteld worden.

COVID-19 is een acuut zorg-, economisch en politiek probleem. Kennis over hoe bestuurlijk en beleidsmatig met dit soort acute problemen om te gaan is schaars, zeker als het gaat om een probleem van deze orde. Het is dan ook belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar hoe de besluitvorming rond de crisis nu verloopt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen