Online academisch onderwijs in tijden van corona: werkt dat wel?

ESHPM onderzoekt in het collegejaar 2020/2021 hoe studenten het online academisch onderwijs ervaren. Door de COVID-19 crisis vindt academisch onderwijs voornamelijk digitaal plaats. Voor wie werkt het (niet) en welke factoren kunnen dit verklaren? Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw onder het aandachtsgebied 'Maatschappelijke dynamiek' binnen het COVID-19 Programma.

 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het academisch onderwijs drastisch veranderd. Er heeft een transitie plaatsgevonden van face-to-face onderwijs naar voornamelijk online onderwijs. De impact van deze transitie op tevredenheid, participatie, sociale interacties en prestaties van studenten is nog onduidelijk.

Voor sommige studenten zal online onderwijs goed aansluiten, maar andere studenten hebben mogelijk minder baat bij deze vorm van onderwijs. In een longitudinale cohortstudie zal onderzocht worden welke persoonlijke kenmerken van studenten zoals geslacht en leeftijd, als ook psychologische kenmerken zoals persoonlijkheid en behoeften van studenten hierbij een rol spelen.

Voor dit onderzoek zal gedurende het studiejaar 2020/2021 drie keer een online vragenlijst uitgezet worden bij studenten van Nederlandse universiteiten. Het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studenten Vakbond fungeren als samenwerkingspartners.

Het onderzoeksteam bestaat uit:
Dr. Femke Hilverda (hoofdaanvrager, projectleider, ESHPM/EUR)
Dr. Manja Vollmann (mede-aanvrager, ESHPM/EUR)
Dr. Renée Scheepers (ESHPM/EUR)
Dr. Sanne van Herpen (RISBO)
Prof. dr. Anna Nieboer (ESHPM/EUR)

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek of het consortium kunt u contact opnemen met de onderzoekers via  onlineonderwijs@eshpm.eur.nl,