Perspectieven op de kwaliteit van zorg in de oogheelkunde

Bij het beoordelen van de kwaliteit van de zorg zal elke stakeholder zijn/haar eigen perspectief hebben op wat kwaliteit is. Deze verschillende perspectieven hebben geleid tot een veelheid aan indicatoren, die vervolgens voor een grote variatie zorgen in ranglijsten van kwaliteit van zorg. Dit probleem met betrekking tot het definiëren van ‘de beste kwaliteit’ geldt voor veel gebieden in de gezondheidszorg, waaronder ook de oogheelkundige zorg.

Aline Stolk, promovendus aan Erasmus School of Health Policy & Management, streefde met haar proefschrift, “Perspectives of Patients and other Stakeholders on Healthcare Quality in Ophthalmology” getiteld, ernaar om de verschillende perspectieven op kwaliteit van zorg in de oogheelkunde te identificeren. Dit deed ze door systematisch aandacht te besteden aan overeenkomsten en verschillen in de perspectieven van patiënten en andere stakeholders. Het eerste deel van haar proefschrift richt zich op het perspectief van de patiënt en het tweede deel op perspectieven van de diverse belanghebbenden. De studies richten zich op twee oogheelkundige aandoeningen: chronische uveitis en cataract.

Kwaliteit van zorg

De beschreven resultaten toonden dat patiënten veel waarde hechten aan proces-indicatoren als informatievoorziening, naast de klinische en patiënt-gerapporteerde uitkomsten. 

Het toonde ook dat de verschillende belanghebbenden gezamenlijk consensus kunnen vormen over de dimensies die de kwaliteit van cataractzorg definiëren. Het proefschrift toonde aan dat het perspectief van ziekenhuismanagers op de kwaliteit van zorg meer overeenkomt met belanghebbenden die niet direct betrokken zijn bij de zorg, zoals de zorgverzekeraar, dan met de patiënten en artsen. Daarom wordt geadviseerd om kritisch te overwegen of deze waarderingsverschillen op het gebied van processen en uitkomsten de patiëntgerichtheid in de weg staan.

Het is belangrijk dat elke belanghebbende groep zich bewust is van de verschillen tussen hun perspectief op kwaliteit van zorg en de perspectieven van anderen. Inzicht in de verschillende gezichtspunten kan de communicatie en samenwerking namelijk ten goede komen.

Vervolgens toonden de resultaten dat deze kwaliteitsdimensies een gemeenschappelijke kern delen tussen landen. Wel dient deze kern te worden aangevuld met land specifieke indicatoren voor een effectieve lokale toepassing. 

Het patiëntperspectief

Tenslotte toonde het proefschrift dat eenvoudige rankings van beperkte waarde zijn als het gaat om het beoordelen van kwaliteit. In het bijzonder staat de ondervertegenwoordiging van het patiëntperspectief in schril contrast met de wereldwijde vooruitgang op het gebied van patiëntgerichtheid. 

Hoewel er verschillende initiatieven bestaan om de inbreng en instemming van patiënten te waarborgen, zowel op individueel niveau als op groepsniveau, wordt verdere uitbreiding hiervan aanbevolen. De resultaten van dit proefschrift benadrukken het belang van het versterken van de rol van de patiënten om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verhogen.

Promotie

Op woensdag 2 februari 2022 verdedigt Aline Stolk haar proefschrift getiteld: Perspectives of Patients and other Stakeholders on Healthcare Quality in Ophthalmology.

Promovendus

Drs. Aline Stolk

Promotor

Prof.dr. Joris van de Klundert

Promotor

Prof.dr. Jan van Busschbach

Co-promotor

dr. Leonieke Kranenburg

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen