Prioritering in de vergoeding van zorg

Mijn promotieonderzoek richt zich op het vraagstuk “prioritering in de vergoeding van zorg”. Besluiten over de vergoeding van zorg uit publieke middelen worden onder meer genomen op basis van informatie over de ziektelast van patiënten en (kosten-) effectiviteit van behandelingen.

In Nederland wordt ‘ziektelast’ gekwantificeerd in termen van proportional shortfall; het relatieve verlies aan gezondheid door een ziekte ten opzichte van de gezondheid die patiënten zouden hebben gehad zonder de ziekte. Binnen besluitvorming geldt: hoe hoger de ziektelast (en daarmee het proportional shortfall niveau), hoe hoger het bedrag dat men bereid is te betalen voor een quality-adjusted life-year (QALY). Is het proportional shortfall niveau bijvoorbeeld ‘laag’, dan is dit €20.000 en is het ‘hoog’, dan is dit €80.000 per gewonnen QALY.

Ik onderzoek of proportional shortfall een goede maat is voor de kwantificering van ziektelast. Hoewel proportional shortfall in toenemende mate steun krijgt en wordt gebruikt in Nederland, wijst mijn onderzoek er op dat het mogelijk zinvol is om deze maat te corrigeren voor leeftijdsgerelateerde voorkeuren in de samenleving. Het blijkt namelijk dat men (gemiddeld) een voorkeur heeft voor het vergoeden van behandelingen voor relatief jongere patiënten, ook wanneer hun ziektelast gelijk of lager is dan dat van oudere patiënten. Een volgende stap is om te onderzoeken of het bedrag dat men bereid is te betalen voor een gewonnen QALY afhankelijk is van zowel de ziektelast als leeftijd van patiënten.

Hoewel mijn onderzoek zich in de eerste plaats richt op proportional shortfall, kijk ik ook breder naar maatschappelijke visies en voorkeuren in relatie tot prioritering in de zorg. Zo heb ik bijvoorbeeld onderzocht ‘of’ en ‘hoe’ deliberatie over dit onderwerp van invloed was op de visies van deelnemers aan het Burgerforum ‘Keuzes in de zorg’.

Verder werk ik naast mijn promotieonderzoek aan het Horizon 2020 COMED (‘pushing the boundaries of Costs and Outcomes analysis of MEDical technologies’) project van de Europese Unie. Binnen dit project richt ik mij op de ontwikkeling van een taxonomie en handleiding voor het gebruik van Coverage with Evidence Development betalingsarrangementen voor medical devices.

Links naar publicaties: