Prof. dr. Joffre Swait bezoekt ESHPM: menselijke besluitvorming en keuzegedrag onder de loep

ja

Prof. dr. Swait bezocht van 23 april tot en met 9 mei ESHPM. ESHPM maakte de betrekking met prof. Joffre Swait onlangs officieel door hem als gastprofessor aan te stellen. Hij zal Rotterdam twee keer in een jaar bezoeken voor een periode van 2 a 3 weken tot aan het jaar 2021.

Zijn activiteiten op ESHPM omvatten het begeleiden van PhD-studenten van de onderzoeksgroep Health Technology Assessment (HTA) bij het conceptualiseren en uitvoeren van onderzoeksprojecten die verband houden met keuzes maken, en het helpen van gevestigde onderzoekers door een klankbord te zijn voor nieuwe ideeën en onderwerpen. Hij zorgt ook voor de middelen waarmee econometrische modelvorming van discrete keuzedata kan worden uitgevoerd, en schrijft mee aan methodologische artikelen over onderwerpen op het gebied van keuzes die aan de orde komen tijdens de interactie met ESHPM-onderzoekers.

Zijn huidige onderzoeksinteresses die aansluiten op die van ESHPM-wetenschappers omvatten modellen voor doelgerichte besluitvorming, keuzes die worden gemaakt door groepen en huishoudens, en de invloed van risico en onzekerheid op het nemen van beslissingen. Gezien zijn achtergrond en zijn onderzoek naar menselijke besluitvorming zal hij voor zijn bijdrage naar verwachting gebruikmaken van de agenda van het Research Excellence Initiative (REI) – Erasmus Choice Modelling Centre (ECMC) en het Erasmus Initiative (EI) – Smarter Choice for Better Health en deze verder ontwikkelen.

Achtergrond

Prof. Swait heeft een opleiding voor het schatten van de transportvraag gevolgd als onderdeel van het PhD-programma Transportation Systems Division van het MIT (1984). Voor zijn proefschrift richtte hij zich op de econometrie van discrete keuzemodellen, in die tijd een onderwerp dat actief werd onderzocht door een aantal bekende onderzoekers, waaronder Daniel McFadden, die de Nobelprijs voor de economie won voor zijn werk op dat vlak. Daarna maakte prof. Swait een carrièreswitch naar marketing en marktonderzoek en was hij vele jaren werkzaam als consultant. Hij hield zich bezig met beleidsproblemen op het gebied van transport, marketing, milieu en gezondheid. In 2008 keerde prof. Swait terug naar de academische wereld (University of Alberta), verhuisde hij naar het Centre for the Study of Choice in Sydney (University of Technology Sydney) en werd hij uiteindelijk hoofdonderzoeker aan het Institute for Choice van de University of South Australia. In juli 2018 verliet hij die functie en keerde terug naar de oostkust van de VS, waar hij nu woont.